Rick FM Twitter feed
Zondag 15 mei was @robzorn telefonisch te gast in #RoodWitBlauw Interview gemist? Luister het terug via;… twitter.com/i/web/status/1…
Deze week is Frans Duijts - We Gaan Het Helemaal Anders Doen, de Rick FM Nederpop Tip! 🇳🇱📻🎤🎧🎼 Videoclip;… twitter.com/i/web/status/1…
Rick FM vanavond bij vertrek lopers Atletiekclub @AkuUithoorn en donderdag verslag binnenkomst van loop uit Wagenin… twitter.com/i/web/status/1…
Laterrr! Is een nieuw programma op de dinsdagavond, 21.00 tot 23.00 uur. Programma van #KoenOverbeek waarin muziek… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 1 mei was @femkehengeveld te gast in #RoodWitBlauw, 13.00-14.00 uur. Interview gemist?👉… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 1 mei is #FemkeHengeveld telefonisch te gast in #RoodWitBlauw, 13.00 - 14.00 uur. Deze allround zangeres he… twitter.com/i/web/status/1…
KONINSDAG vandaag zijn we van 9.00 tot 11.00 in de Kwakel en het centrum met impressies van deze feestelijke dag. Z… twitter.com/i/web/status/1…
Deze week is #MartHoogkamer #Vergeetnooitwaarjevandaankomt, de Rick FM #NederpopTip! 🇳🇱📻🎤🎧🎼 Rob de Jonge zou hem gi… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 24 april is #DaanBartels telefonisch te gast in 'Rood Wit Blauw' 13.00 - 14.00 uur. #DaanMaurice treden 15 +… twitter.com/i/web/status/1…
Deze week is #MissenZou van #ThomasAcda, @Rolfsanchez & @kraantjepappie de Rick FM #NederpopTip!🇳🇱📻🎤🎧🎼 Single & cli… twitter.com/i/web/status/1…

Amstelland Nieuws

RTVA-programma over internationale gemeenschap in Amstelveen ontvangt bijdrage Mediafonds

19 mei 2022

De Mediaraad Amstelveen ondersteunt in de eerste financieringsronde van 2022 een
programmareeks van RTVA over de rol en positie van migranten en expats in Amstelveen.
De gemeente telt maar liefst 139 nationaliteiten. Een belangrijk deel van die inwoners
blijkt niet altijd de weg te vinden in de Amstelveense samenleving. Met de toekenning is
een bedrag gemoeid van 39.200 euro.
In deze financieringsronde was het aantal aanvragen zeer beperkt. Aanvragers voldeden nog
niet altijd aan de vereiste criteria. De helft van het voor deze ronde beschikbare bedrag is
daarom niet uitgekeerd.
De Mediaraad oordeelde positief over het voorstel van RTVA. De aanvraag voldoet aan de
toekenningscriteria. De raad verwacht dat de programmareeks een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat kan
stimuleren.


Een programma voor iedereen
Het voorstel van RTVA behelst een tweetalig ‘programma voor iedereen’ (Nederlands en
Engels). Niet alleen voor migranten en expats. Het wil meer begrip ontwikkelen voor de
problemen waar deze inwoners van Amstelveen tegenaan lopen, maar ook kritisch kijken
naar inspanningen die al worden geleverd om de divers samengestelde samenleving te
informeren en te verbinden. Het programma zal ook aandacht schenken aan negatieve
effecten die inwoners soms ervaren in Amstelveen als groeiende ‘expatgemeente’.
“De groeiende impact van internationals op de Amstelveense samenleving is een actueel en
urgent onderwerp dat een journalistieke aanpak verdient. Met deze RTVA-reeks wordt
daarin een mooie stap gezet”, aldus Monda Heshusius, voorzitter van de Mediaraad.


Afgeronde projecten
Een aantal toegekende projecten uit eerdere rondes is inmiddels afgerond. Zo verschenen in
het Amstelveens Nieuwsblad de artikelenreeksen ‘Eén stad’ van Martin Bons, ‘De toekomst
van de ouderenzorg in Amstelveen’ van Suzanne Bremmers en ‘Stad van de toekomst’ van
journalist Naomi Heidinga. Inmiddels is ook een eerste aflevering van haar podcast online
gekomen, te beluisteren via de website van RTVA.


Versterking van lokale journalistiek
De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk
journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit
fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. Op 30 juni organiseert
de Mediaraad een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen dan vragen stellen over
aanvragen voor een journalistiek project. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de
Bibliotheek in het Stadshart. De volgende ronde voor aanvragen bij het Mediafonds start op
15 augustus 2022 en sluit op 29 september 2022.
Kijk voor nadere informatie op www.mediaraadamstelveen.nl

Lees verder...

Detailhandel in NH: werkgelegenheid toegenomen, minder winkels dicht dan verwacht

19 mei 2022

In de provincie is de werkgelegenheid in de detailhandel in het afgelopen jaar toegenomen, met name door het online winkelen. De toekomstbestendigheid van de winkelgebieden is verbeterd, omdat minder winkels dan verwacht de deuren sloten. Onzeker is of dit jaar die trend doorzet als steunmaatregelen worden afgebouwd. De winkelleegstand is licht gedaald. Dit blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2021-2022.

De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden, aangevuld met data over gemeentelijke detailhandelsplannen.

Uitkomsten
De monitor beschrijft de ontwikkelingen in 2021 met als peildatums 1 april 2021 en 1 januari 2022. De consequenties van de COVID-19-crisis zijn hierin meegenomen.

Werkgelegenheid
· In Noord-Holland zijn 152.739 banen in de detailhandel (9,1% van de totale werkgelegenheid).
· De werkgelegenheid in de detailhandel is toegenomen met 1,1%. Dat is meer als de gemiddelde banengroei in Noord-Holland (0,75%).
· Het aandeel van postorder- en internetbanen binnen de detailhandel nam afgelopen jaar toe van 12% naar 15% van de totale werkgelegenheid in de detailhandel.

Winkelaanbod
· Eén op de zes winkels staat in Noord-Holland. Het aantal verkooppunten in 2021 in Noord-Holland is minder sterk gedaald dan voorheen en komt op 15.025.
· Op het centrum van Amsterdam na zijn de vier grootste winkelgebieden in Noord-Holland perifere detailhandelsvoorzieningen (PDV) zoals woonboulevards. Deze locaties groeien ook harder, terwijl traditionele centrumgebieden krimpen in oppervlakte.
· De leegstand in Noord-Holland is in 2021 licht gedaald. De leegstand neemt zowel af in winkelvloeroppervlakte (5,5%) als in verkooppunten gemeten (6,0%). Dit is onder het landelijke gemiddelde. De verschillen tussen de regio’s in Noord-Holland zijn klein.
· Castricum is de gemeente met de hoogste gemiddelde leegstand: 9,1%. De leegstand is in veel andere gemeenten gedaald. De grootste daling is in Den Helder (van 11% naar 8,2%). Transformatie speelt óók een belangrijke rol in het centrum van Beverwijk en leidt daar tot een daling van leegstand tot 7,1%.
· De leegstand in grote winkelgebieden is met één op de drie winkelmeters het hoogst in Haarlem-Schalkwijk, dat in verbouwing is. De leegstand in Amsterdam-Westpoort is gelijk gebleven (21%). De leegstand in centrum Den Helder is gedaald van 28% naar 21%. De leegstand in het centrum van Zaandam is verder toegenomen tot 20%.

Plancapaciteit en transformatie
· Uit de gemeentelijke enquête blijkt dat er voor 384.000 m² aan bouwplannen zijn. Dit is een daling van 24.000 m² ten opzichte van 2021, mede door realisatie en het schrappen van plannen. Het totaal aantal plannen is gedaald van 99 in 2021 naar 90 in 2022. 22 plannen zijn in Noord-Holland Noord, 68 plannen in Noord-Holland Zuid.
· Er zijn verspreid over Noord-Holland 268 winkelpanden met structurele leegstand van winkels. Deze locaties zijn gekoppeld aan de bestemmingsplannen. Slechts 17 structureel leegstaande winkelpanden hebben de enkelbestemming detailhandel. Dit betekent dat in veel gevallen een andere invulling van het winkelpand mogelijk is.
· Gemeenten hebben ook transformatieplannen voor detailhandel, in totaal 128.000 m² reductie kan leiden tot 4.400 woningen. De grootste transformatieplannen zijn voor de meubelboulevard in Beverwijk, Haarlem-Schalkwijk en de centrumgebieden van Hoorn, Hilversum en Purmerend.

Toekomstbestendigheid
· De meest toekomstbestendige winkelgebieden van Noord-Holland zijn de wijkwinkelcentra De Hoef in Alkmaar en Amsterdamseweg-Zuid in Amstelveen. Hier hebben alle winkels een laag of zeer laag risico, voornamelijk door divers dagelijks winkelaanbod. In de lijst minder toekomstbestendige winkelgebieden is de kans groter dat winkels komend jaar de deuren sluiten.

Belangrijke onderbouwing
De detailhandelsmonitor speelt een belangrijke rol als onderbouwing voor lokale en regionale detailhandelsvisies, maar ook voor een deskundige advisering van de Regionale Adviescommissies. De monitor is daarmee een jaarlijkse aanvulling op het minder frequent uitgevoerde Koopstromenonderzoek en het marktruimteonderzoek (momenteel in uitvoering)

Lees verder...

Aantal WW-uitkeringen ongekend laag, grote tekorten in ICT

19 mei 2022

Eind april 2022 komt het aantal lopende WW-uitkeringen in Groot Amsterdam uit op 15.912; dit is een maanddaling van 4,3%. Landelijk was de daling met 5% iets sterker; het aantal WW-uitkeringen komt uit op 174.811. Hiermee is het aantal WW-uitkeringen ongekend laag. Veel werkgevers hebben mede daardoor grote moeite om geschikte medewerkers te vinden. Voor werkzoekenden is dit (relatief) gunstig.

Krapte in steeds meer sectoren en regio’s
Landelijk gezien was er in het 4e kwartaal van 2021 over de volle breedte van de arbeidsmarkt nog net geen sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Maar op regionaal niveau was dat soms al wel het geval. Eind vorig jaar hadden 14 arbeidsmarktregio’s - waaronder Groot Amsterdam - te maken met een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Er waren in deze regio’s veel meer vacatures dan werkzoekenden.  

Grote tekorten in ICT
In Groot Amsterdam was de arbeidsmarkt zeer krap voor onder andere technische, transport logistieke en ICT beroepen. De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is van deze sectoren in Groot Amsterdam veruit het krapst. In heel Nederland is een groot tekort aan personeel. Vaker dan gemiddeld geven werkgevers uit de ICT-sector aan dat sollicitanten onvoldoende vakkennis hebben of niet over de benodigde werkervaring beschikken. Daarnaast zijn veel vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar vanwege de specialistische aard van het werk. Dit blijkt uit het artikel ‘ongekende krapte in de ICT’ dat UWV onlangs publiceerde.

“In de regio Groot Amsterdam hebben we zogenaamde loopbaanpaden ontwikkeld richting deze tekortsectoren,” aldus Anita Oonk - rayonmanager UWV WERKbedrijf. “In een dergelijk traject worden kandidaten van het begin tot het eind begeleid bij het vinden van een baan. Dit doen we in samenwerking met onder andere werkgevers, opleiders en de gemeente. Op die manier werken we aan de intersectorale mobiliteit en aan het oplossen van structurele tekorten op de arbeidsmarkt.”

Nieuw talent aantrekken
Een manier om nieuw talent aan te trekken, is om werkzoekenden te werven en deze om- of bij te scholen. UWV werkt regelmatig samen met onder andere werkgevers, gemeenten en opleiders om werkzoekenden te scholen. Binnen de ICT werkt het UWV bijvoorbeeld samen met Make IT Work. Zij scholen hoogopgeleiden - zonder ICT-achtergrond - in 5 maanden om tot IT’er. Aansluitend werken de deelnemers minimaal 6 maanden in de nieuwe functie bij een werkgever.

Lees verder...

Meer Amstelland Nieuws