Rick FM RickFM Nieuws headlines | RSS https://www.rickfm.nl/rss Rick FM RickFM Nieuws headlines nl-NL Copyright 2020, Rick FM Amstelveen en Aalsmeer maken weer gebruik van het Citrix-netwerk | Rick FM https://www.rickfm.nl/amstelveen-en-aalsmeer-maken-weer-gebruik-van-het-citrix-netwerk/nieuws/item?1151857 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579813191.png" />Medewerkers van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer mogen vanuit huis weer inloggen op de computer van hun werk. Het Citrix-netwerk lag wereldwijd onder vuur vanwege kwetsbaarheden en aanvallen van hackers. Het lek werd vorige maand ontdekt.<br /><br /><br />Het National Cyber Security Center van het Ministerie van Justitie en Veiligheid sloeg onmiddellijk alarm waarna vitale organisaties, zoals financiële instellingen en overheden, de servers uitschakelden.<br /><br>De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt aan veiligheidsmaatregelen om cybercriminelen geen kans te geven het computernetwerk van beide gemeenten binnen te dringen.<br /><br>Nu de maatregelen zijn ingevoerd acht het National Cyber Security Center de situatie veilig genoeg voor thuiswerken via de computer.<br /> https://www.rickfm.nl/amstelveen-en-aalsmeer-maken-weer-gebruik-van-het-citrix-netwerk/nieuws/item?1151857 Thu, 23 Jan 2020 22:00:42 +0100 Wiskundige patronen in de natuur | Rick FM https://www.rickfm.nl/wiskundige-patronen-in-de-natuur/nieuws/item?1151855 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579812677.jpg" />Op dinsdag 4 februari vindt in NME centrum Wilnis een lezing plaats over de wiskundige patronen in de natuur.<br /><br> <br /><br>De manier waarop de zaadjes in de zonnebloem georganiseerd zijn is opvallend.<br /><br>De spiraalvormige structuur is duidelijk herkenbaar. Zou daar een soort ordeningsprincipe achter zitten. Het antwoord is simpelweg Ja! Tijdens de lezing wordt ingegaan op de herkomst van deze structuren en het wiskundige verband en waar je dit allemaal tegen kunt komen. Het begrip gouden hoek speelt een belangrijke rol in deze merkwaardige fenomenen.<br /><br>Verder besteden we aandacht aan de symmetrie in de natuur. In honingraten is duidelijk een zeskantige vorm te herkennen, net zoals overigens bij basaltblokken en de huidschubben van reptielen. We gaan in op de merkwaardige tekeningen die je op de huid van verschillende dieren aan kunt treffen en gaan op zoek naar een verklaring daarvoor. Hier komen we de briljante Britse wetenschapper Alan Turing tegen, die in de jaren 50 een aanzet gaf voor het begrijpen van al deze ingewikkelde patronen. Kortom, een avond om niet te missen.<br /><br> <br /><br>De lezing begint om 20.00 uur in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.<br /><br>De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 2.50 euro. Voor meer informatie: Tinok van Hattum, 0297-534562.<br /><br>Wil je lezingen en excursies in en over de natuur in je buurt steunen wordt dan lid of donateur van je plaatselijke IVN afdeling. Zie ook www.ivn.nl/ afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.<br /> https://www.rickfm.nl/wiskundige-patronen-in-de-natuur/nieuws/item?1151855 Thu, 23 Jan 2020 21:53:04 +0100 Provincie wil meer betaalbare en duurzame woningen | Rick FM https://www.rickfm.nl/provincie-wil-meer-betaalbare-en-duurzame-woningen/nieuws/item?1151854 De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. In de woonagenda worden de ambities, kaders en maatregelen benoemd. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen in de provincie Noord-Holland.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/provincie-wil-meer-betaalbare-en-duurzame-woningen/nieuws/item?1151854 Thu, 23 Jan 2020 21:47:12 +0100 Miljoenen voor Amsterdam Wetlands | Rick FM https://www.rickfm.nl/miljoenen-voor-amsterdam-wetlands/nieuws/item?1151853 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579811144.jpg" />Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar.<br /><br>Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven een financiële bijdrage te leveren.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/miljoenen-voor-amsterdam-wetlands/nieuws/item?1151853 Thu, 23 Jan 2020 21:26:31 +0100 Vrouw uit water gered in Amstelhoek | Rick FM https://www.rickfm.nl/vrouw-uit-water-gered-in-amstelhoek/nieuws/item?1151772 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579711858.jpg" />AMSTELHOEK - De hulpdiensten rukten woensdagochtend uit voor een te water geraakte vrouw in Amstelhoek.<br /><br>Het slachtoffer fietste rond half acht over de Amstelkade toen er door nog onbekende oorzaak iets misging. Ze schreeuwde om hulp, waarop buurtbewoners en omstanders 112 belden en haar uit het water haalden.<br /><br>Ambulancepersoneel keek de vrouw van Poolse komaf na. Door de taalbarrière was niet zeker was of zij een kind achterop de fiets had zitten. Daarom gingen brandweerduikers op onderzoek uit. Zij troffen niemand aan, maar haalden wel de fiets van de vrouw uit het water.<br /><br> <br /><br>Bron: Peter's Hot Nieuws<br /> https://www.rickfm.nl/vrouw-uit-water-gered-in-amstelhoek/nieuws/item?1151772 Wed, 22 Jan 2020 17:54:46 +0100 Bewonersbijeenkomst Centrum Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/bewonersbijeenkomst-centrum-uithoorn/nieuws/item?1151770 UITHOORN - Op dinsdag 4 februari is er vanaf 19.30 uur in de Thamerkerk een bewonersbijeenkomst voor de bewoners van het centrum van Uithoorn. Er wordt o.a. gesproken over de nieuwbouwplannen in het centrum en de veiligheid in het centrum.<br /><br>Ook de activiteiten en evenementen in 2020 komen aan de orde en is ruimte om ook eigen ideeën in te brengen. <br /><br>Alle bezoekers aan de bewonersbijeenkomst ontvangen een gratis mezenkastje, zodat in het centrum op een natuurlijke wijze de processierups kan worden bestreden.<br /> https://www.rickfm.nl/bewonersbijeenkomst-centrum-uithoorn/nieuws/item?1151770 Wed, 22 Jan 2020 17:36:59 +0100 Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC verbeteren zorg voor neurologische patiënten | Rick FM https://www.rickfm.nl/ziekenhuis-amstelland-en-amsterdam-umc-verbeteren-zorg-voor-neurologische-pati%c3%abnten/nieuws/item?1151769 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579709980.jpg" />AMSTELLAND - Ziekenhuis Amstelland neemt sinds kort structureel neurologische patiënten over van Amsterdam UMC. Onlangs is er een overeenkomst tot stand gekomen om patiënten over te nemen die neurologische zorg nodig hebben, maar die niet per se in een academisch ziekenhuis hoeven te liggen. Deze patiënten worden na behandeling op de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC overgeplaatst naar Ziekenhuis Amstelland. Daardoor is de doorstroom van patiënten in Amsterdam UMC beter en krijgen neurologische patiënten zorg op een plek die beter past bij hun gezondheidssituatie.<br /><br><strong>De juiste zorg op de juiste plek</strong><br /> Patiënten met een herseninfarct of een hersenbloeding in de regio Noord-Holland komen vaak terecht op de Acute Hersen Hulp van Amsterdam UMC. Daar volgt de diagnostiek en eventuele acute behandeling zoals het maken van een CT-scan, neurologisch onderzoek en het zo nodig toedienen van medicatie. Vaak worden patiënten direct daarna opgenomen op een afdeling Neurologie voor verdere zorg. Een klein deel van de patiënten komt in aanmerking voor een zogeheten trombectomie, het mechanisch verwijderen van het bloedstolsel via het slagaderlijke systeem. Deze complexe behandeling gebeurt in deze regio alleen in Amsterdam UMC. Het overige deel van de patiënten met een herseninfarct kan binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten behandeld worden met bloed-verdunnende therapie. Dit wordt in veel ziekenhuizen in de regio gedaan.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/ziekenhuis-amstelland-en-amsterdam-umc-verbeteren-zorg-voor-neurologische-pati%c3%abnten/nieuws/item?1151769 Wed, 22 Jan 2020 17:22:56 +0100 Gemeente heeft veiligheid ICT als topprioriteit | Rick FM https://www.rickfm.nl/gemeente-heeft-veiligheid-ict-als-topprioriteit/nieuws/item?1151768 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579708794.jpg" />UITHOORN - Veel gemeenten hebben de afgelopen weken aangegeven dat ze tijdelijk hun automatiseringssystemen voor de buitenwereld hebben afgesloten. Zij gebruiken het systeem Citrix om o.a.  het thuiswerken mogelijk te maken.<br /><br>Op onze navraag hoe het zit in de gemeente Uithoorn, kregen we als antwoord: <br /><br>"Vooralsnog kiest de gemeente Uithoorn ervoor om niet in detail te treden ten aanzien van het gebruik van Citrix, of over beveiligingsmaatregelen in het algemeen.<br /><br>Belangrijkste is dat de Uithoornaar gerust kan zijn. De beveiligingsorganisatie is gewoon de adviezen van onder andere de NCSC op te volgen, waar die van toepassing zijn.<br /><br>De Uithoornaar kan van ons aannemen dat het onze top-prioriteit heeft en we er zeker alert op zijn. We doen er alles aan om de informatie en data voor alle inwoners veilig te houden!"<br /> https://www.rickfm.nl/gemeente-heeft-veiligheid-ict-als-topprioriteit/nieuws/item?1151768 Wed, 22 Jan 2020 17:18:35 +0100 Gemeenteraadsvergadering | Rick FM https://www.rickfm.nl/gemeenteraadsvergadering/nieuws/item?1151765 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579707800.jpg" />UITHOORN - Op donderdag 30 januari om 19.30 is de vergadering van de gemeenteraad van Uithoorn. Op de agenda staat o.a. het politieke debat over de verkoop van de Eneco aandelen, die de gemeente Uithoorn ongeveer 27 miljoen opleveren. Maar ook de stemming over het krediet voor de nieuwbouw van kinderboederij De Oooivaar en de verstiging van het voorkeursrecht tot koop op grond in de ruilverkaveling. De gemeente Uithoorn onderzoekt momenteel de mogelijkheid de sportcomplexen uit De Kwakel daarnaar toe te verplaatsen, zodat op de huidige complexen woningen gebouwd kunnen worden.<br /><br>De vergadering van de gemeenteraad is vrij toegankleijk voor het publiek. Burgers mogen ook inspreken maar moet zich daarvoor van tevoren aanmelden. <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/gemeenteraadsvergadering/nieuws/item?1151765 Wed, 22 Jan 2020 16:53:10 +0100 Amnesty Uithoorn zoekt collectanten | Rick FM https://www.rickfm.nl/amnesty-uithoorn-zoekt-collectanten/nieuws/item?1151697 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579639571.jpg" />Wordt u dit jaar óók een van de 13 duizend collectanten die de straat opgaan om geld in te zamelen voor Amnesty International? De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 9 tot en met 14 maart 2020.Vorig jaar waren er in Uithoorn rond de 50 vrijwilligers op pad. Amnesty Uithoorn zoekt voor de collecte van dit jaar nog vrijwilligers die willen collecteren. Het gaat om enkele straten per collectant en het kost ongeveer 2 uurtjes tijd.<br /><br>Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. In 2019 gingen in heel Nederland 13.000 collectanten langs de deuren en werd ruim€ 1,2 miljoen opgehaald. De collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor Amnesty. Met de opbrengst van de collecte kunnen we de strijd tegen mensenrechten- schendingen voortzetten.<br /><br>Word collectant <br />U kunt zich aanmelden als collectant in Uithoorn bij Anja Brugman, tel: <strong>06 24591904</strong>, e-mail <strong>abrugm@caiway.nl</strong> of via de website van Amnesty Nederland, <br /> <br /> https://www.rickfm.nl/amnesty-uithoorn-zoekt-collectanten/nieuws/item?1151697 Tue, 21 Jan 2020 21:47:39 +0100 Amstelveense instellingen onder vergrootglas | Rick FM https://www.rickfm.nl/amstelveense-instellingen-onder-vergrootglas/nieuws/item?1151696 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579637955.png" />De gemeente Amstelveen gaat culturele en onderwijsinstellingen scherper controleren of ze wel goed omgaan met de verstrekte subsidies. Het gaat om organisaties die jaarlijks meer dan 200.000 euro subsidie ontvangen. <br /><br /><br />Aanleiding zijn de problemen bij Platform C waar mediapartner RTV Amstelveen eerder over heeft bericht. Het cultuurcentrum leidde onverwacht een verlies van een paar ton.<br /><br> <br />De gemeente wil dit soort verrassingen in de toekomst voorkomen. Daarom worden de maatschappelijke instellingen via jaarlijkse gesprekken met de raden van toezicht doorgelicht over hun prestaties. "Deze instellingen zijn belangrijk voor onze inwoners. Daarom willen wij hen ook tijdig helpen, mocht dat nodig zijn", laat wethouder Herbert Raat weten. <br /> https://www.rickfm.nl/amstelveense-instellingen-onder-vergrootglas/nieuws/item?1151696 Tue, 21 Jan 2020 21:21:16 +0100 Doek valt definitief voor 60 werknemers van Aalsmeerse vleesfabriek | Rick FM https://www.rickfm.nl/doek-valt-definitief-voor-60-werknemers-van-aalsmeerse-vleesfabriek/nieuws/item?1151695 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579637714.png" />Zeker zestig werknemers van de Aalsmeerse vleesfabriek Offerman verliezen definitief hun baan, nadat er vorig jaar werd ontdekt dat er in het pand de listeriabacterie huist.<br />De ontslagen worden bevestigd door Soraya Faez van vakbond CNV aan NH Nieuws.<br /><br> <br /><br>De beslissing om het doek te laten vallen voor het grootste de Aalsmeerse fabriek, is genomen door het Belgische hoofdkantoor Ter Beke, schrijft het Belgische De Tijd.  <br /><br>In de fabriek werd in oktober 2019 de listeriabacterie ontdekt. Als gevolg van het eten van het vlees afkomstig uit de fabriek, overleden er drie mensen en kreeg een vrouw een miskraam. Daarop werd het grootste deel van de fabriek al gesloten.<br />Er staan twee gebouwen in Aalsmeer. Het grote pand gaat dicht. "De kleine fabriek blijft voorlopig nog wel open. We gaan er ook vanuit dat dat zo blijft", aldus Faez.<br /><br> <br /><br>Werknemers van de Aalsmeerse vestiging werden de afgelopen tijd grotendeels al verplaatst naar andere locaties van het bedrijf, onder meer naar Ridderkerk. "Een deel van het Aalsmeerse personeel heeft daar ook een baan aangeboden gekregen."<br /><br>Dat hoeven de werknemers overigens niet te accepteren. "Als ze dat niet doen, blijven ze recht hebben op de afspraken die we in het sociale plan gemaakt hebben."<br /> https://www.rickfm.nl/doek-valt-definitief-voor-60-werknemers-van-aalsmeerse-vleesfabriek/nieuws/item?1151695 Tue, 21 Jan 2020 21:16:56 +0100 Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen | Rick FM https://www.rickfm.nl/voorstel-nieuwe-verdeling-sociale-huurwoningen/nieuws/item?1151694 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579637298.png" /> <br /><br>15 gemeenten en 14 corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/voorstel-nieuwe-verdeling-sociale-huurwoningen/nieuws/item?1151694 Tue, 21 Jan 2020 21:08:33 +0100 Weergaloze bomen en kleurrijk mozaïek in Flower Art Museum | Rick FM https://www.rickfm.nl/weergaloze-bomen-en-kleurrijk-moza%c3%afek-in-flower-art-museum/nieuws/item?1151639 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579594132.jpg" /> <br /><br>AALSMEER - Vanaf 26 januari zijn in het Flower Art Museum in Aalsmeer twee nieuwe tentoonstellingen te zien. In ‘Bomen in Beeld’ brengen kunstenaars op verschillende manieren de schoonheid en kracht van bomen tot uitdrukking. Daarnaast biedt ‘Bloem, de natuurlijke verleider’ een verrassend kijkje in de kleurrijke wereld van de mozaïekkunst. Beide exposities zijn tot en met 5 april elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken.<br /><br>Bomen zijn niet alleen de ‘longen van de aarde’, ze staan ook voor rust, tijdloosheid en bezitten een grote esthetische waarde. Bomen staan symbool voor kracht en wijsheid, maar ook voor mysterie, kwetsbaarheid en verbinding. Elk seizoen bieden ze een andere, boeiende aanblik. Daarmee zijn bomen niet alleen een bron van leven, maar ook een eindeloze inspiratiebron voor de verbeelding van de mens.<br /><br>In de tentoonstelling ‘Bomen in Beeld’ zetten kunstenaars de boom op een voetstuk. Van driedimensionale bomen van draad tot indrukwekkende installaties van vilt en leem, en van sfeervolle fotografie tot een echte boom om in weg te dromen. Aan deze tentoonstelling wordt deelgenomen door Iris Hartman, Gerard Heijmen, Zsuzsanna Györgyövics, Jacqueline van Kester, Edward Otten, Anna J. van Stuijvenberg en Anne-Riet Vugts.<br /><br>Het museum vraagt bij deze tentoonstelling aandacht voor het werk van Trees for All. Deze stichting draagt bij aan een gezond klimaat door het planten van bomen en het beschermen van bossen. En dat is, met de recente bosbranden in de Amazone en Australië op het netvlies, belangrijker dan ooit.<br /><br>Mozaïek<br /> De tweede tentoonstelling, getiteld ‘Bloem, de natuurlijke verleider’, stelt een kunstvorm centraal met een lange traditie: mozaïek. Bij mozaïeken wordt een afbeelding opgebouwd uit grote aantallen gekleurde steentjes of glas. Bloemen en de natuur lenen zich bij uitstek als onderwerp voor dit kleurrijke werk. In het Flower Art Museum is werk te zien van (gast)leden van het Mozaïekgilde, een vereniging van professionele kunstenaars uit heel Nederland.<br /><br>Aan de hand van verschillende technieken tonen zij dat mozaïek als kunstvorm ook in deze tijd volop in beweging is en talloze mogelijkheden biedt qua vorm en expressie. De deelnemende kunstenaars zijn Monique Boncz, Henny Borra, Elsbeth Fokker, Jeanine Gerlofsma, Lily van Nunen, Nanne Wilders en Diklah Zohar.<br /><br>Naast de groepstentoonstellingen presenteert het museum twee (bloem)kunstenaars met een groeiende reputatie. De fotocollages van Aleksander Willemse knallen van de muur en hebben een hoog ‘feel good’ gehalte. Van Joris Kuipers worden wandreliëfs en installaties getoond; zijn opbollende wolken, mineralen en bloeiende bloemen weerspiegelen de vitaliteit van de natuur. Ook het werk van kunstenaarscollectief Tropisme is in het museum te bekijken.<br /><br>De tentoonstellingen beginnen zondag 26 januari en duren tot en met 5 april. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen ook op afspraak. Entree is € 6,- euro p.p., kinderen t/m 14 jaar gratis. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/weergaloze-bomen-en-kleurrijk-moza%c3%afek-in-flower-art-museum/nieuws/item?1151639 Tue, 21 Jan 2020 09:10:52 +0100 Zaterdag 25 en zondag 26 januari  Vogelbeurs in de Baccara | Rick FM https://www.rickfm.nl/zaterdag-25-en-zondag-26-januari%c2%a0-vogelbeurs-in-de-baccara/nieuws/item?1151638 AALSMEER - Vogelbeurs Aalsmeer is uitgebreid een grotere ruimte meer vogelliefhebbers meer vogels een groter assortiment aan vogels en benodigdheden.<br /><br>De grootse vogelbeurs wordt georganiseerd door Vogelvereniging Aalsmeer en Omstreken in de Baccara   Baccarastraat  1.1431 RN  te Aalsmeer op zondag 26  januari  2020 van 10.00 tot 12.30 uur.<br /><br>De vogelvrienden van Aalsmeer bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers, voor het diervriendelijk behandelen van onze vogels met in acht neming van de milieu eisen die tot heden van kracht zijn.<br /><br>Een hele eer om dit keurmerk van diervriendelijkheid te mogen voeren.<br /><br>Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, verkopen te ruilen of rond te kijken en vragen te stellen over hun hobby betreffende vogels, voedsel en huisvesting.<br /><br>De entree bedraagt   €   1,00  voor iedereen die komt kijken of kopen.<br /><br>Tevens maakt u kans, op een leuke attentie,  met uw entree bewijs.<br /><br>Verkoop van uw eigen vogels is gratis, zowel voor leden als bezoekers.<br /><br>Aanwezig zijn diverse soorten vogels zoals; tropische vogels, kanaries en kromsnavels.<br /><br>Ook diverse soorten voer zoals zaden en zaadmengsels en vogelkooien.<br /><br>Voor inlichtingen 06- 10666878<br /><br> <br /><br>G.N.M. Goeijenbier, kontaktpersoon vogelbeurs<br /><br>Tel. 06- 10666878<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/zaterdag-25-en-zondag-26-januari%c2%a0-vogelbeurs-in-de-baccara/nieuws/item?1151638 Tue, 21 Jan 2020 09:02:28 +0100 De vierde editie van de Rick FM Quiz Night was weer een groot succes. | Rick FM https://www.rickfm.nl/de-vierde-editie-van-de-rick-fm-quiz-night-was-weer-een-groot-succes/nieuws/item?1151637 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579592972.jpg" />DE KWAKEL -  32 teams speelden vrijdagavond 17 januari mee aan de vierde editie van de 'Rick FM Quiz Night'. Het was weer druk en gezellig in het Dorpshuis de Quakel. De teams waren weer zeer gevarieerd, familie- sportclub- en vriendenteams en ook de lokale politieke partij Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel deed mee. Alle teams hadden weer zeer ludieke namen.<br /><br>De Quiz bestond dit jaar weer uit 8 rondes met totaal 82 vragen. Vragen over uiteenlopende thema's, zoals; logo’s, sport, 200 jaar Uithoorn & De Kwakel, muziek, actualiteiten 2019, film & tv en videoclips, afkortingen en geschiedenis & aardrijkskunde. De teams deden goed mee en in de zaal was er regelmatig discussie en twijfel, ook werd er veel gelachen en meegezongen. De hele avond was het gezellig met drankjes en bitterballen.<br /><br>Team de Amstelhoekertjes eindigde als laatste en team Oldies but Goodies kreeg de poedelprijs.<br /><br>De eerste drie plaatsen van dit jaar; Nr. 3  Kwakelse Rayonhoofden, Nr.2  De Jong Ones en het team op de foto, Buitenkantje Rechts, eindigde als eerste. <br /> Meer foto’s; https://www.facebook.com/pg/radiorickfm/photos/?tab=album&album_id=2802087483145296<br /><br>De vijfde editie van deze jaarlijkse Quiz Night is vrijdag 15 januari 2021.<br /><br>Dank aan Dolly Pieterson van Dolfina Photography voor het mooie fotoverslag. www.dolfinaphotography.nl<br /><br>Hieronder de einduitslag met puntenaantal:<br /><br>1. Buitenkantje Rechts 92<br /> 2. De Jong Ones 85<br /> 3. Kwakelse Rayonhoofden 83<br /> 4. Fab Four 2.0 80<br /> 5. Da Vinci Code 78<br /> 6. Team GOED (Geef Ons Een Drankje)   78<br /> 7. Peanuts 77 <br /> 8. Rick ze team 76<br /> 9. OMANIDO WOMEN 75<br /> 10. Azijnfabriek Lauwers 74<br /> 11. OkiDoki 73<br /> 12. Vreetclub Vrindjes 70<br /> 13. de Zwagers 70<br /> 14. Bermenduikers 70<br /> 15. Herstel Team 2 70<br /> 16. Pulmots 69<br /> 17. Muurbloempjes 69<br /> 18. Eggheads 67<br /> 19. We zijn er weer bij op deze avond in het dorpshuis 67<br /> 20. Selectie 3e helft 65<br /> 21. Gemeentebelangen  64<br /> 22. Volgend jaar beter 64<br /> 23. Geef nooit op! 63<br /> 24. Weet het niet 63<br /> 25. AGD zaterdag groep 63<br /> 26. Johahama 62<br /> 27. De Meiden 62<br /> 28. Plotgenoten 61<br /> 29. Te Laat 58<br /> 30. Oldies but Goodies 52<br /> 31. Yellah Yellah 49<br /> 32. Amstelhoekertjes 48<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/de-vierde-editie-van-de-rick-fm-quiz-night-was-weer-een-groot-succes/nieuws/item?1151637 Tue, 21 Jan 2020 08:49:44 +0100 Open Kampioenschap van Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/open-kampioenschap-van-uithoorn/nieuws/item?1151636 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579592452.jpg" />UITHOORN - Zondag 19 januari zijn de cyclocross wedstrijden bij UWTC afgesloten met het open Kampioenschap van Uithoorn. Deze wedstrijd is nu voor de derde keer verreden en in plaats gekomen voor de befaamde fortcross. Stralend weer, een prima parkoers, maar helaas geen grote deelnemersvelden. Er was natuurlijk concurrentie van de topcompetitie wedstrijd in Huijbergen, maar mogelijk zijn er door de zachte winter ook al weer veel renners die de wegfiets tevoorschijn hebben getoverd. <br /> Het maakte de aanwezige deelnemers niet zoveel uit, zij hebben zich prima vermaakt. <br /><br /><br /> https://www.rickfm.nl/open-kampioenschap-van-uithoorn/nieuws/item?1151636 Tue, 21 Jan 2020 08:42:34 +0100 Altijd verlichte vlaggen bij gemeentehuis | Rick FM https://www.rickfm.nl/altijd-verlichte-vlaggen-bij-gemeentehuis/nieuws/item?1151634 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579592220.jpg" />UITHOORN- Bij het gemeentehuis wordt sinds kort 24 uur per dag gevlagd. Dit is mogelijk dankzij speciale vlaggenmasten met verlichting. Zonder verlichting mag er tussen zonsondergang en zonsopgang niet gevlagd worden volgens de landelijke en gemeentelijke vlaginstructie.<br /><br>Wethouders Jan Hazen, Hans Bouma, Ria Zijlstra en burgemeester Pieter Heiliegers zijn er erg blij mee. ,,Het geeft een mooie uitstraling. Bovendien zijn we trots op ons land, onze gemeente en het feit dat zij jarig is. Dat mogen we dan ook laten blijken,” aldus Heiliegers.<br /><br>Regenboogvlag<br />Hij vervolgt: ,,Op coming-out dag, dit jaar op 20 oktober, hijsen we uiteraard weer de regenboogvlag waar we ook trots op zijn. Deze vlag kan straks op 20 oktober ook nog even blijven wapperen na zonsondergang. Dus kunnen we er langer van genieten.”<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/altijd-verlichte-vlaggen-bij-gemeentehuis/nieuws/item?1151634 Tue, 21 Jan 2020 08:37:37 +0100 Gemeente biedt hulp aan ondernemers in zwaar weer | Rick FM https://www.rickfm.nl/gemeente-biedt-hulp-aan%c2%a0ondernemers-in-zwaar-weer/nieuws/item?1151633 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579592043.jpg" />UITHOORN – Ondernemers in de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel die financiële problemen<br />hebben kunnen ook de komende jaren gratis hulp en begeleiding krijgen.<br /><br>Wethouders Ria Zijlstra, Axel Boomgaars en Zuidweg & Partners -gespecialiseerd in schuldhulpverlening bij zelfstandigenondertekenden op 16 januari een contract.<br />De twee gemeenten hebben na een aanbesteding wederom gekozen voor deze partij met wie zij al jaren<br />samenwerken. Zuidweg & Partners heeft sinds de oprichting in 1994 ruim 40 duizend ondernemers<br />bijgestaan in Nederland.<br />Wethouder Ria Zijlstra: ,,Om allerlei redenen kan een succesvolle ondernemer in de financiële problemen<br />komen. Denk aan een scheiding of iemand wordt onverhoopt ziek. Het kan ook ineens slecht gaan met de<br />branche waarin je werkzaam bent. Daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen inwoners, maar óók<br />onze ondernemers geholpen kunnen worden. Hoe vroeger je hulp vraagt, ,nlhoe groter de kans dat je met<br />het bedrijf nog verder kan. En dat wensen wij natuurlijk iedereen toe.”<br />Jacqueline Zuidweg, eigenaar van Zuidweg & Partners: ,,Ondernemers komen gemiddeld pas bij ons<br />aankloppen als de schuld is opgelopen tot 140 duizend euro. Vaak is er een gevoel van schaamte.<br />Jammer en ook niet nodig. Want het kan iedereen overkomen. Ondernemers die achterstanden dreigen<br />te krijgen of schulden hebben waar ze niet meer uitkomen, kunnen bij ons terecht. We gaan vervolgens<br />ons uiterste best doen om samen met de ondernemer en de schuldeisers naar een oplossing te zoeken.<br />Doordat we een contract hebben met de gemeente, worden de kosten voor onze begeleiding geheel<br />vergoed.”<br />Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website van Zuidweg & Partners<br /> https://www.rickfm.nl/gemeente-biedt-hulp-aan%c2%a0ondernemers-in-zwaar-weer/nieuws/item?1151633 Tue, 21 Jan 2020 08:35:17 +0100 Top200 | Rick FM https://www.rickfm.nl/top200/nieuws/item?1151536 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579439748.jpg" />In het kader van het Feest 200 jaar Uithoorn willen wij graag een Top200 samenstellen op basis van jouw meest favoriete muzieknummer.<br /> https://www.rickfm.nl/top200/nieuws/item?1151536 Sun, 19 Jan 2020 14:09:25 +0100 Meepraten over Regionale Energie Strategie | Rick FM https://www.rickfm.nl/meepraten-over-regionale-energie-strategie/nieuws/item?1151493 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579347950.jpg" />UITHOORN - De Gemeente Uithoorn werkt mee aan het nationaal programma RES (Regionale Energie Strategie). Samen met de Amstelland gemeenten denken we na over mogelijkheden voor grootschalige opwek van elektriciteit met wind en zon in onze regio.<br /><br><strong>Waar en tijdstip</strong><br />Voor onze regio zijn drie denkrichtingen (energiescenario’s) uitgewerkt. Deze denkrichtingen gaan we bespreken en verrijken met lokale kennis. Dat doen we op 6 februari van 19.30 – 22.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn.<br /><br>Elk energiescenario is een hulpmiddel voor het gesprek. Zo wordt in het scenario ’infrastructuur’ maximaal ingezet op duurzame opwek nabij bestaande energie-infrastructuur. In het scenario ’energiestad’ is gekeken hoeveel duurzame energie we zouden kunnen opwekken als we de natuur sparen en we alleen in de bebouwde omgeving duurzame energie opwekken. En scenario ’lokale kracht’ gaat uit van maximaal draagvlak onder de bevolking.<br /><br>We hoeven niet te kiezen uit één van deze energiescenario’s. Het gaat er om dat we met elkaar bespreken welke bouwstenen uit de scenario’s ons aanspreken en welke niet. De opbrengst van de avond wordt gebruikt bij het opstellen van de concept-RES voor onze regio.<br /><br><strong>Aanmelden</strong><br />Wilt u meepraten? Dan bent u van harte welkom op 6 februari 2020. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@uithoorn.nl, o.v.v. aanmelding RES Uithoorn.<br /> https://www.rickfm.nl/meepraten-over-regionale-energie-strategie/nieuws/item?1151493 Sat, 18 Jan 2020 12:52:33 +0100 Stam en Bargeman brengen het karretje naar de finish | Rick FM https://www.rickfm.nl/stam-en-bargeman-brengen-het-karretje-naar-de-finish/nieuws/item?1151490 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579344314.jpg" />DAKAR - Het is gelukt: Teun Stam en René Bargeman hebben ‘het karretje’ naar de finish van de Dakar 2020 gebracht. Het ging niet vanzelf. Integendeel: een paar keer zag het er helemaal niet naar uit dat het zou lukken. “We zijn er en daar ging het om.”<br /><br />Toch was Teun Stam best opgelucht toen hij de Toyota Rallycruiser over de finish van de twaalfde etappe stuurde. In dat laatste stukje van 166 km gaf hij het oude beestje nog even goed de sporen. “Dat risico durfde ik op deze laatste dag wel te nemen”, grinnikte Stam. “In de wetenschap dat áls we het niet op eigen kracht zouden halen, er altijd wel iemand is die ons binnensleept.”<br />Zover kwam het niet en dat maakte Stam extra trots: “We hebben bewezen dat je met een redelijk standaard auto, een ouwetje, maar degelijk en met een goed concept, en met een klein, maar geweldig team de Dakar kunt uitrijden. We zijn bij de top 50 gefinisht: dat is de goede helft van wat er aan de start stond. Beter kan het toch niet? Ik vond het een super-Dakar.”<br /><br /><br /><br>Op zondag 26 januari is Teun Stam in onze uitzending Sport & CO om zijn ervaringen met ons te delen.<br /> https://www.rickfm.nl/stam-en-bargeman-brengen-het-karretje-naar-de-finish/nieuws/item?1151490 Sat, 18 Jan 2020 11:50:13 +0100 Vraag voor 24 maart 2020 subsidie aan bij het Burgemeester Kootfonds. | Rick FM https://www.rickfm.nl/vraag-voor-24-maart-2020-subsidie-aan-bij-het-burgemeester-kootfonds/nieuws/item?1151328 UITHOORN - Stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun aan verenigingen, instellingen, organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond van hun activiteiten én financiële positie, aanspraak maken op steun van de stichting.<br /><br /><strong>Subsidie aanvragen</strong><br />Herkent u zich hierin. Stuur dan vóór 24 maart 2020 een onderbouwde subsidieaanvraag in via het Aanvraagformulier 2020 (pdf, 58 kB). Stuur ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager mee. De aanvraag stuurt u aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt.<br /><br /><strong>Kosten die niet vergoed worden</strong><br />Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.<br /><br /><strong>Beslissing</strong><br />De subsidieaanvragen worden in april 2020 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing.<br /><br />Contact<br />Voor meer informatie, neem contact op met de heer T.J.J. Schrandt, tel. (0297) 513185.<br /> https://www.rickfm.nl/vraag-voor-24-maart-2020-subsidie-aan-bij-het-burgemeester-kootfonds/nieuws/item?1151328 Wed, 15 Jan 2020 20:06:21 +0100 Royal FloraHolland gaat voor duurzaamheid | Rick FM https://www.rickfm.nl/royal-floraholland-gaat-voor-duurzaamheid/nieuws/item?1151327 AALSMEER - Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland. Hiermee kunnen zij hun concurrentiepositie versterken en zich onderscheiden van de rest. Het toekomstbestendig maken van de marktplaats en sector hoort daar zeker bij.<br /><br><strong>2019</strong><br />In 2019 heeft Royal FloraHolland al een aantal stappen rondom duurzaamheid gezet. Verdere belangrijke uitgangspunten voor het bedrijf zijn samenwerking met de leden, maar andere ketenpartners mogen ook niet vergeten worden.<br /><br><strong>Ambities voor 2020</strong><br />Royal FloraHolland heeft vier ambities, de vier die vooral naar voren komen zijn: Betrouwbare marktplaats voor gecertificeerde duurzame bloemen en planten, onderweg naar ‘zero waste’ en circulair grondstoffengebruik, CO2-neutraal energieverbruik in 2025 en groen is meer dan mooi.<br /><br>Hierbij gaat het vooral om de milieuregistratie en certificering die verplicht is gesteld. De milieuregistratie zal als eerst uitgevoerd worden. Dit zal uiterlijk 31 december 2020 zijn. De volgende stap is pas per 31 december 2021 verplicht. De bloemenveiling zal een implementatieplan opstellen voor het minderen van plastic. Dit gebeurt samen met de partner Milgro. Royal FloraHolland wil per 1 januari 2020 alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom inkopen. Als laatste wil de veiling in 2020 verder gaan met de uitvoering van het programma De Groene Agenda.<br /> https://www.rickfm.nl/royal-floraholland-gaat-voor-duurzaamheid/nieuws/item?1151327 Wed, 15 Jan 2020 20:03:01 +0100  Rollator Wandelclub | Rick FM https://www.rickfm.nl/%c2%a0rollator-wandelclub/nieuws/item?1151325 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579111373.jpg" />UITHOORN - Vanaf 3 maart start de Rollatorwandelclub in Uithoorn. Elke dinsdag van 10.30 - 11.30 uur kan je voor € 2,- per keer mee wandelen. Aan het eind van de wandeling staat er koffie en thee klaar. Het start- en eindpunt is bij Wijkcentrum Bilderdijkhof. Op dinsdag 11 februari is er een informatieochtend van 10.30 - 11.30 op bij het Wijkcentrum. Bel voor meer informatie naar 0652770494. <br /> https://www.rickfm.nl/%c2%a0rollator-wandelclub/nieuws/item?1151325 Wed, 15 Jan 2020 19:05:48 +0100 Stam doet rustig aan in marathonetappe, | Rick FM https://www.rickfm.nl/stam-doet-rustig-aan-in-marathonetappe/nieuws/item?1151311 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579103914.jpg" />SAOEDI ARABIE - Dat Teun Stam – opnieuw – eerder aan de finish was dan Formule 1-superster Fernando Alonso en voormalig Dakar-winnaar Nani Roma, zegt wel genoeg over de tiende etappe van de Dakar 2020. Er gebeurde zoveel in het eerste deel van de proef dat de organisatie besloot het tweede deel te cancellen met het oog op de veiligheid. Stam kwam als vijftigste op een uurtje achterstand aan de vervroegde finish.<br /><br />Wat Teun Stam en René Bargeman betreft had de etappe best door mogen gaan, maar Stam had alle begrip voor de gedeeltelijke afgelasting na 346 km van de 534 die op de planning stonden. “We wisten dat er in het tweede deel grote, zware duinen zouden komen. Als er dan in het eerste stuk al zoveel van een duin af zijn gekukeld dat de medische helikopters het niet kunnen bijbenen, moet je die risico’s niet willen nemen. Afbreken doen ze niet zomaar, daar is een goede reden voor.”<br />Rond het marathonbivak middenin de woestijn zag Stam wel een heleboel joekels van duinen liggen. “Ik heb aan René gevraagd of we geen uurtje tijd over hadden om er even te gaan spelen, maar hij vond het niet goed. Morgenochtend zullen we daar wel starten, dan krijgen we genoeg voor de kiezen, schat ik zo in. Laten we nog maar even lief zijn voor het karretje.”<br /><br /><br /> https://www.rickfm.nl/stam-doet-rustig-aan-in-marathonetappe/nieuws/item?1151311 Wed, 15 Jan 2020 17:02:20 +0100 UITNODIGING van Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (PUSH) | Rick FM https://www.rickfm.nl/uitnodiging-van-platform-uithoorn-schiphol-hinderbeperking-push/nieuws/item?1151257 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1579031151.jpg" />Op woensdagavond 29 januari organiseert PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) een informatiebijeenkomst voor bewoners over de impact van Schiphol op het leefklimaat in Uithoorn en De Kwakel. U bent daar uiteraard van harte welkom.<br /> De avond start om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) en staat onder leiding van radio/tv-journaliste Frederique de Jong. Op het programma staan o.a. presentaties van PUSH (actviteiten) en feiten en cijfers over Schiphol.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/uitnodiging-van-platform-uithoorn-schiphol-hinderbeperking-push/nieuws/item?1151257 Tue, 14 Jan 2020 20:57:00 +0100 Opening Expositie 8th Air Force (Achtste Luchtmacht) 25 januari 12:00 uur | Rick FM https://www.rickfm.nl/opening-expositie-8th-air-force-achtste-luchtmacht-25-januari-12-00-uur/nieuws/item?1151200 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578987003.jpg" />Aalsmeerderbrug -  De 8th Air Force van de USAAF (United States Army Air Force) heeft een belangrijke rol gespeeld in het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Deze luchtmacht, bijgenaamd “Mighty Eighth” heeft vanuit Zuidoost Engeland vanaf een groot aantal bases vele missies uitgevoerd. Een van die missies was het grootste bombardement op doelen in Duitsland uitgevoerd met meer dan 2.000 vliegtuigen.<br /><br>In een van de hallen in het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 wordt een overzicht gegeven van de 8th Air Force. Daarbij worden alle aspecten belicht: o.a. het ontstaan van deze Luchtmacht, de organisatie ervan, de missies, het leven op en rond de bases, de fabricage van de bommenwerpers en de vliegtuigen zelf. Zo staat er centraal een pedestal, een pilotenstoel en een voetenstuur. Ook wordt de krukas van een van de motoren van een B-17 getoond. Deze objecten zijn alle afkomstig uit de Boeing B-17G "Lonesome Polecat" die in het meer van Zug, Zwitserland, een noodlanding heeft gemaakt. Twee motoren van dit vliegtuig staat bij ons museum in de “Spitfire Hal”.<br /><br>De expositie zal op 25 januari om 12:00 uur officieel worden geopend door Joost de Raaf. Joost heeft een uitgebreide studie gedaan naar bovengenoemde grootste missie van de 8th Air Force.<br /><br>Bezoekers van het museum zijn van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen en aansluitend het museum te bezoeken. Het museum is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur, op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, en elke 2e zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur.<br /><br> De toegang bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar.<br /><br>Donateurs van de stichting CRASH en veteranen hebben gratis toegang. <br /> Ook hebben donateurs van onze “zusterstichting” ARG in Heemskerk gratis toegang tot ons museum.<br /><br>Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in 1436 BM Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).<br /><br> Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 kunt U de website www.crash40-45.nl, Instagram of onze Facebookpagina raadplegen.<br /> https://www.rickfm.nl/opening-expositie-8th-air-force-achtste-luchtmacht-25-januari-12-00-uur/nieuws/item?1151200 Tue, 14 Jan 2020 08:31:00 +0100 Afscheidsreceptie Cor Floor | Rick FM https://www.rickfm.nl/afscheidsreceptie-cor-floor/nieuws/item?1151198 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578986279.jpg" />UITHOORN  -  Buurthuis Ponderosa organiseert in verband met het vertrek Cor Floor een grote receptie. Zij heeft per 1 januari haar functie als voorzitter bij het buurthuis neergelegd.<br /><br>Tijdens deze receptie kunnen (oud) vrijwilligers, genodigden, kennissen en andere belangstellenden haar de hand schudden en oude verhalen ophalen.<br /><br>Cor Floor heeft buurthuis Ponderosa tot een begrip gemaakt in Uithoorn.<br /><br>Onder haar bezielende leiding heeft zij o.a. de Polenacties opgezet en organiseerde zij de opzet voor de deelname aan het NCRV programma Zeskamp. Ook nu staat Ponderosa er voor de buurt en Uithoorn met activiteiten, zoals Weight Watchers, biljarten, kaarten, surprisekienen, Yoga en vergaderingen.<br /><br>De receptie voor Cor Floor is op 8 februari a.s. tussen half 3 en 5 uur in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 in Uithoorn. Tijdens de receptie is het voltallige bestuur aanwezig om kennis te maken. Belangstellenden en kennissen zijn van harte welkom.  <br /> https://www.rickfm.nl/afscheidsreceptie-cor-floor/nieuws/item?1151198 Tue, 14 Jan 2020 08:18:17 +0100 Warme klanken bij Jazz aan de Amstel | Rick FM https://www.rickfm.nl/warme-klanken-bij-jazz-aan-de-amstel/nieuws/item?1151194 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578984795.jpg" />UITHOORN - Zondag 26 januari zijn zanger/saxofonist Jonny Boston en zangeres/gitarist Astrid Akse speciaal te gast bij de januari editie van Jazz aan de Amstel. U kunt genieten van een muzikale middag bij Sjiek, met een bijzondere mix van jazz, country, soul en popmuziek. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunt u luisteren naar bekende Jazz standards, eigen songs en nieuwe versies van bekende liedjes.<br /><br>Laat u meeslepen door de prachtige zang- en saxnoten van Britse Jonny Boston, die zijn sporen al meer dan verdiend heeft in binnen- en buitenland. Hij trad op met bekende artiesten en bands zoals de Pasadena Roof Orchestra, Roy Hargrove, Jamie Cullum en won de Yorkshire TV Young Jazz Player of the year award. Daarnaast speelt hij met zijn jazz gospel band Jonny & the Jazzuits en zijn Jonny Boston Quartet.<br /><br>Daarnaast kunt u luisteren naar de warme klanken van de Groningse gitarist-zangeres Astrid Akse. Zij zong als achtergrondzangeres en speelde op vele podia met onder andere, Leonie Jansen, Do, Kasper van Koten, Xander de Buisonje, Freek de Jonge en heeft haar eigen trio McChicks met Phaedra Kwant en Tessa Boonkamp. Zij brachten samen de gelijknamige cd ‘McChicks’ uit.<br /><br>Uw gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in commercials op radio en televisie, werkte met vele nationale en internationale artiesten samen. Onder haar eigen naam bracht zij het album ‘Come Listen to me’ uit en onder de naam Sweet & Co, de EP ‘Listen 2 me’. Aan de EP werkte onder andere Amerikaanse toetsenist David Garfield en saxofonist Eric Marienthal mee. Zij schreef en produceerde dit album samen met Joos van Leeuwen. Van Leeuwen zal ook dit seizoen weer een aantal keren te beluisteren zijn op de piano en is daarnaast bekend als producer en toetsenist van vele artiesten en tv- programma’s, zoals Het Mooiste Liedje van Nederland, It Takes Two, Dancing on Ice, The Passion, Thank You for the Music en vele andere. <br /><br>Tijdens het 8e seizoen van Jazz aan de Amstel, nodigt Shyla vanaf november tot en met maart elke 4e zondag van de maand verschillende artiesten uit binnen- en buitenland uit, om met haar te musiceren. <br /><br>Jazz aan de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek. <br /><br>Neem ook eens een kijkje op de website van Jazz aan de Amstel. Hier vindt u nog meer informatie over dit seizoen, foto- en videomateriaal en geeft de website een impressie van de sfeer. www.jazzaandeamstel.nl<br /><br> <br />Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 15.30-18.00 uur. Entree 5 euro. Zaal opent om 15.15u!<br /><br>Let op: Deze keer geen tickets via de website. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij binnenkomst.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/warme-klanken-bij-jazz-aan-de-amstel/nieuws/item?1151194 Tue, 14 Jan 2020 07:53:27 +0100 Trap niet in een babbeltruc! waarschuwt de politie | Rick FM https://www.rickfm.nl/trap-niet-in-een-babbeltruc-waarschuwt-de-politie/nieuws/item?1151191 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578953852.jpg" />UITHOORN - Op vrijdag 10 januari is een 93-jarige inwoner van Uithoorn de dupe geworden van een babbeltruc. Een man met autopech, belde aan met de vraag of hij de ANWB mocht bellen. Na het telefoontje ging de man weg. De bewoner had niet opgemerkt dat de ‘pechvogel’ er met zijn bankpas vandoor was gegaan. <br /><br />Even later werd de bewoner gebeld door “nepagent” Tim Koster. Er werd over de bankpas gesproken en de agent zei de bewoner door te zullen verbinden met de bank. Bij het verbreken van de verbinding kreeg de 93-jarige argwaan en heeft direct rechtstreeks contact opgenomen met de bank. Helaas was er toen al een geldbedrag van zijn rekening opgenomen.<br /><br />De politie wil inwoners waarschuwen. Trap niet in deze of een andere babbeltruc. De politie en andere bedrijven kunnen niet zomaar doorverbinden naar een bank en medewerkers van de bank zullen nooit om de pincode vragen. Geef deze  nooit prijs!<br /><br />De ‘pechvogel’ betreft een man van 40 tot 50 jaar oud met een licht getint uiterlijk. Hij is 1.80 tot 1.90 meter lang, heeft een vriendelijk en verzorgd (glad geschoren) gezicht en een stevig en sportief uiterlijk. Wie meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.<br /> https://www.rickfm.nl/trap-niet-in-een-babbeltruc-waarschuwt-de-politie/nieuws/item?1151191 Mon, 13 Jan 2020 23:17:39 +0100 Overval in Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/overval-in-uithoorn/nieuws/item?1151039 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578744728.jpg" />UITHOORN – Aan de Bieslook in Uithoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een overval geweest. Het incident zou omstreeks drie uur in de nacht plaatsgevonden hebben, vermoedelijk op straat.<br /><br>Meerdere eenheden van de politie zijn ter plaatse geweest. Wat er precies is gebeurd is op dit moment nog onduidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.<br /><br> <br /><br>Bron: RTVA<br /> https://www.rickfm.nl/overval-in-uithoorn/nieuws/item?1151039 Sat, 11 Jan 2020 13:13:45 +0100 Kaartverkoop Vogelvrij Festival van start | Rick FM https://www.rickfm.nl/kaartverkoop-vogelvrij-festival-van-start/nieuws/item?1151028 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578741277.jpg" />AMSTELHOEK - Vogelvrij keert in 2020 terug met opnieuw een weekender! Na een uitverkocht weekend vol feestgeweld kon het ook niet anders. Vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli kan je het hele weekend Vogelvrij los gaan op het grootste evenement van de regio. De eerste artiest die bekend wordt gemaakt voor VOGELVRIJ LIVE op vrijdag is Emma Heesters! De eerste artiest die voor VOGELVRIJ FESTIVAL op zaterdag is vastgelegd, is de beste live-act van Nederland: Bizzey!<br /><br>Met het bekend maken van de datum gaat ook de ticketverkoop van start. De eerste exclusieve weekender actie heeft al plaats gevonden en vanaf zaterdag 11 januari gaan de  vroegevogel tickets en reguliere tickets in de verkoop. Wil je er beide dagen bij zijn? Koop dan voordelig een weekender en ga twee dagen Vogelvrij los!<br /><br> <br /><br>Check de website www.vogelvrij-festival.nl en andere kanalen van Vogelvrij voor het laatste nieuws en de eerste acts! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van de exclusieve ticketacties.<br /> https://www.rickfm.nl/kaartverkoop-vogelvrij-festival-van-start/nieuws/item?1151028 Sat, 11 Jan 2020 12:19:45 +0100 CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 blijft in het Fort bij Aalsmeer | Rick FM https://www.rickfm.nl/crash-luchtoorlog-en-verzetsmuseum-%e2%80%9940-%e2%80%9945-blijft-in-het-fort-bij-aalsmeer/nieuws/item?1151027 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578739647.jpg" />AALSMEERDERBRUG - Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 kan in het Fort bij Aalsmeer blijven en wordt betrokken bij de herontwikkeling van het fort.<br /><br>Op uitnodiging van de Gemeente Haarlemmermeer heeft Stadsherstel (een vennootschap met een maatschappelijk doel) een businessplan opgesteld waarin de exploitatiemogelijkheden van het fortgebouw worden aangegeven. Zij hebben ruime, en bewezen ervaring in dit soort projecten.<br /><br>Voor CRASH komt hiermee een einde aan 3 jaar onzekerheid en kunnen wij weer bouwen aan de verdere toekomst. Zij zijn ervan overtuigd een significante bijdrage te kunnen leveren aan de herontwikkeling van het Fort. In 2019 heeft CRASH meer dan 4000 bezoekers gehad, ruim 50% meer bezoekers dan in 2018!<br /> https://www.rickfm.nl/crash-luchtoorlog-en-verzetsmuseum-%e2%80%9940-%e2%80%9945-blijft-in-het-fort-bij-aalsmeer/nieuws/item?1151027 Sat, 11 Jan 2020 12:08:41 +0100 Stam gedraagt zich in mooie etappe | Rick FM https://www.rickfm.nl/stam-gedraagt-zich-in-mooie-etappe/nieuws/item?1151017 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578737498.jpg" />DAKAR - Teun Stam geeft het lachend toe: de eerste dagen van de Dakar 2020 wilde hij misschien iets te veel. “Meer dan er in het karretje zit.” Maar vandaag, in de zesde etappe, gedroeg hij zich voorbeeldig. Dat resulteerde in een vlekkeloze rit die eindigde op de 54ste plaats.<br /><br />De 477 km van Ha’il naar Riyad waren Teun Stam en René Bargeman uitstekend bevallen. Net bij het invallen van de schemering kwamen ze aan de finish, allebei met een grote grijns op het gezicht. “Het was een gigantisch mooie proef”, vond Stam. “Zand, snelle paden, kleine duintjes, wat hogere en een paar serieuze duinen waar je voor moest knokken. Dat vind ik leuk, duinen waar je voor moet knokken.”<br /><br><br />De Toyota deed het prima in die duinen. “Maar als je geen gekke dingen doet in de duinen, heb je ook geen problemen”, wist Stam. “En ik heb me keurig gedragen. Onze auto is betrouwbaar – daar hebben we voor gekozen – maar niet heel snel. In de duinen laten we het niet liggen, maar op die snelle paden wel. Het was soms een racebaan. Daar is het karretje niet voor gemaakt en daar moeten we genoegen mee nemen.”<br /><br><br />Met een schuin oog naar het programma voor de tweede week kijkend, kan Stam zich verheugen. De Dakar-organisatie belooft nog veel meer zand en vooral ook duinen. De auto wordt daarom op de rustdag helemaal nagekeken en geprepareerd voor wat er nog gaat komen. “Het worden lange dagen, flinke afstanden, en veel zand. Lange dagen, dat vind ik niet erg. Je hoeft ook geen geluk te hebben, als je maar geen pech krijgt op het verkeerde moment.”<br /><br><br />Het Schijf Rally-team blijft lekker op het bivak in Riyad. Een hotel hoeft niet voor Stam. “We hebben alles bij de hand: koffie, een douche met warm water, we kunnen een wasje doen. Dat is wel nodig, want erg prettig ruiken doen we niet meer. Maar zondag staan we er weer, helemaal fris en fruitig.”<br /><br /> <br /> https://www.rickfm.nl/stam-gedraagt-zich-in-mooie-etappe/nieuws/item?1151017 Sat, 11 Jan 2020 11:16:58 +0100 Liander plaatst nieuwe energiemeters in Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/liander-plaatst-nieuwe-energiemeters-in-uithoorn/nieuws/item?1150850 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578500059.jpg" />UITHOORN - In de gemeente Uithoorn is netbeheerder Liander gestart met de kosteloze plaatsing van nieuwe energiemeters bij huishoudens en kleine bedrijven. De traditionele elektriciteits- en gasmeter worden vervangen door slimme energiemeters. Liander heeft aannemer Dynniq gevraagd de werkzaamheden uit te voeren.<br /><br>Inwoners met postcode 1422 ontvangen een brief met meer informatie over de slimme meter. In de tweede brief staat een datum waarop de monteur graag langskomt om de nieuwe energiemeters te plaatsen. De slimme meters worden nu kosteloos geplaatst, omdat Liander de hele wijk in één keer kan voorzien van slimme meters. Wie er later alsnog voor kiest, betaalt een kleine vergoeding aangezien de monteur dan alleen voor dat adres moet komen.<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/liander-plaatst-nieuwe-energiemeters-in-uithoorn/nieuws/item?1150850 Wed, 08 Jan 2020 17:20:00 +0100 Hoe nu verder met Schiphol | Rick FM https://www.rickfm.nl/hoe-nu-verder-met-schiphol/nieuws/item?1150844 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578498348.jpg" />UITHOORN - De Commissie Wonen & Werken komt op woensdag 15 januari 0m 19.30 uur bijelkaar in de raadszaal van de gemeente.<br /><br>Op de agenda staan o.a.:<br /><br><ul><li>De stand van zaken met Schiphol</li><br><li>De ontwikkelingen van de N201 in het Utrechtse gedeelte</li><br><li>De vestiging van het voorkeursrecht om als eerste in aanmerking te komen om grond te mogen kopen in De Ruilverkaveling in De Kwakel. Momenteel wordt onderzocht of er in dat gebied sportaccommodaties gevestigd mogen worden en of er woningen gebouwd mogen worden. </li><br></ul>De vergadering van de Commissie Wonen & Werken is vrij toegankelijk voor het publiek.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/hoe-nu-verder-met-schiphol/nieuws/item?1150844 Wed, 08 Jan 2020 16:56:40 +0100 Gemeenteraad besluit over verkoop Eneco aandelen | Rick FM https://www.rickfm.nl/gemeenteraad-besluit-over-verkoop-eneco-aandelen/nieuws/item?1150842 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578497540.jpg" />UITHOORN - Op dinsdag 14 januari bespreekt de Commissie Organiseren van de gemeenteraad van Uithoorn het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om de gemeentelijke aandelen in Eneco te verkopen.<br /><br>Volgens het college ligt er een goed bod, met een goede balans in de prijs en de voorwaarden. De opbrengst voor Uithoorn is ruim hoger dan we hadden verwacht: € 27 miljoen. Voor Uithoorn is dit een uitstekend resultaat.<br /><br>In mei wil het college met de gemeenteraad bekijken wat deze opbrengst betekent voor de financiële kaders van de gemeente. Er komt wel een flinkbedrag ineens binnen, maar de jaarlijkse dividend uitkering komt te vervallen.<br /><br>De vergadering van de Commisie Organiseren is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadszaal.<br /> https://www.rickfm.nl/gemeenteraad-besluit-over-verkoop-eneco-aandelen/nieuws/item?1150842 Wed, 08 Jan 2020 16:40:44 +0100 Oud van nu: Dreefexpositie over herbestemming | Rick FM https://www.rickfm.nl/oud-van-nu-dreefexpositie-over-herbestemming/nieuws/item?1150779 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578424847.jpg" />In Paviljoen Welgelegen in Haarlem is vanaf vrijdag 17 januari een expositie te zien over historische Noord-Hollandse panden met een nieuwe bestemming. Fotograaf Lars van den Brink laat zien hoe deze gebouwen door menselijke inventiviteit nieuw leven en bestaansrecht hebben gekregen. Zoals restaurant de DAKKAS op een parkeergarage in Haarlem en Fort Markenbinnen als opleidingslocatie.<br /><br /> <br /> https://www.rickfm.nl/oud-van-nu-dreefexpositie-over-herbestemming/nieuws/item?1150779 Tue, 07 Jan 2020 20:21:50 +0100 Poppenkastvoorstellingen op Boerenvreugd | Rick FM https://www.rickfm.nl/poppenkastvoorstellingen-op-boerenvreugd/nieuws/item?1150776 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578422566.jpg" />Sinds 2018 verzorgt poppentheater Zelen leuke voorstellingen op kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer. Veel kinderen hebben deze voorstellingen al bezocht.<br /><br>Ook in 2020 staan er weer poppenkastvoorstellingen op de agenda.<br /><br>De voorstellingen vertellen allemaal een uniek verhaal waar de kinderen actief bij betrokken worden. Er is leuke muziek en er worden vrolijke liedjes gezongen.<br /><br>De voorstellingen zijn iedere 1e zondag van de oneven maand en starten op zondag 1 maart 2020.<br /><br>Er is een voorstelling om 11.00 uur en een voorstelling om 15.00 uur. Het bezoeken van de voorstellingen is gratis maar varken Beer staat klaar om donaties in ontvangst te nemen.<br /><br> <br /><br>Kinderboerderij Boerenvreugd is te vinden aan de Beethovenlaan 118 in Aalsmeer.<br /><br>Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-16.30u, zaterdag en zondag van 10.00-16.30u.<br /><br>Op maandag is de kinderboerderij gesloten.<br /> https://www.rickfm.nl/poppenkastvoorstellingen-op-boerenvreugd/nieuws/item?1150776 Tue, 07 Jan 2020 19:42:58 +0100 Uithoorns Mooiste op zondag 26 januari | Rick FM https://www.rickfm.nl/uithoorns-mooiste-op-zondag-26-januari/nieuws/item?1150713 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578333482.jpg" />UITHOORN - Het jaarlijkse sportevenement Uithoorns Mooiste, de loop, vindt dit jaar plaats op zondag 26 januari. Wethouder (Sport) Jan Hazen verricht het startschot.<br /><br>Uithoorns Mooiste maakt onderdeel uit van het Z en Z-circuit. Omdat er dit jaar veel extra circuitlopers zich hebben ingeschreven, verwacht de organisatie (AKU) in Uithoorn meer dan 1500 deelnemers. Er kan dit jaar over 3 afstanden gelopen worden, de 5 en 10 kilometer en 10 Engelse mijlen.<br /><br>De spits wordt afgebeten om 10.15 uur door de deelnemers van de Specials G-run. De AH Jos van de Berg GeZZinsloop over 1 kilometer voor kinderen tot en met 11 jaar start om 10.30 uur.<br /><br>De deelnemers aan de Van Schie 5 kilometer worden om 11.00 uur weggeschoten. Van Schie zorgt er weer voor dat er een loopbrug bij de Noorddammerlaan over het water wordt gelegd zodat de lopers vanaf hun parkeerplaats rechtstreeks naar de kantine van Legmeervogels kunnen lopen.<br /><br>Takii Europe b.v. is de trouwe sponsor van de 10 kilometer, de start daarvan is 11.05 uur.<br /><br>Vakantiemakelaar is niet alleen sponsor van de 10 Engelse mijlen, maar biedt ook een verblijf in het resort Qurios in Zandvoort aan dat verloot wordt onder de lopers van de 5 kilometer, 10 kilometer en 10 E.M. De start van de 10 E.M. is 11.05 uur.<br /><br>Alle kinderern aan de GeZZinsloop ontvangen een medaille en nog een extra verrassing. Voor de    deelnemers van de G-run ligt een medaille en een shirt klaar. De deelnemers aan de drie lange afstanden ontvangen in verband met het jubileumjaar ‘200 jaar Uithoorn’ een speciale herinnering, een grote handdoek met daarop het logo van ‘200 jaar Uithoorn’. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Uithoorn en stichting SPUK.<br /><br>Inschrijven<br />Voorinschrijven voor de loop kan via www.inschrijven.nl. Informatie over de loop is te vinden op www.uithoornsmooiste.nl en www.aku-uithoorn.nl.<br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/uithoorns-mooiste-op-zondag-26-januari/nieuws/item?1150713 Mon, 06 Jan 2020 18:58:45 +0100 Geslaagde sport en spel instuif bij KDO D.A.G. | Rick FM https://www.rickfm.nl/geslaagde-sport-en-spel-instuif-bij-kdo-d-a-g/nieuws/item?1150616 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578228465.jpg" />DE KWAKEL  -  Op vrijdag 3-1-2020 was er in de beide sporthallen van KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel weer een sport en spel instuif voor de jeugd.<br /><br>Om 10.00 uur mochten de kinderen naar binnen. In de grote sporthal stonden allerlei turntoestellen klaar om gebruikt te worden. Er was een aparte hoek ingericht voor de kinderen vanaf 2 jaar. De peuters en kleuters konden daar kennis maken met meerdere attributen die tijdens de lessen van het Nijntje beweegdiploma worden gebruikt. Nijntje liep ook nog paar keer door de zaal om kinderen een boxje of handje te geven.<br /><br>Bij KDO D.A.G. is er op maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.30 uur peutergym voor kinderen 2,3 of 4 jaar en op woensdagmiddag kleutergym voor kinderen vanaf 4 jaar. De lessen worden gegeven door een gediplomeerde docentes, die speciaal hiervoor een extra cursus voor de lesmethode van het Nijntje beweegdiploma hebben gevolgd. We hebben nog wat ruimte voor nieuwe kinderen. Voor € 52,00 kunnen de peuters en kleuters tot eind juni naar hartenlust bewegen.<br /><br>In de rest va n de grote zaal werden de toestellen door de wat grotere kinderen uitgeprobeerd. We hebben meerdere radslagen en overslagen gezien op de tumblingbaan. De mooiste kwamen natuurlijk van de kinderen die al op maandagmiddag turnen bij KDO.<br /><br>In de kleine zaal werden allerlei balspelen gedaan. Iedereen die even lekker wilde rennen kon daar zich heerlijk uitleven. 2 keer was er een pauze voor de balspelen maar werd er een workshop dansen gegeven. Noëlla onze nieuwe dancedocente zette de spiegels klaar voor een echte dansles die met enthousiasme werd ontvangen. Leuk om te zien dat niet alleen de meisjes maar zeker ook de jongens goed meededen.<br /><br>Iedere dinsdagmiddag is erom 16.00 uur voor de jeugd vanaf 4 jaar Kidsdance en om 17.00 uur start de streetdance voor de kinderen vanaf groep 5. Wil je ook nog meedoen met de uitvoering die we gaan geven kom dan snel voor een proefles om te kijken of dit wat is voor jou. De contributie tot eind juni bedraagt slechts € 93.00<br /><br>Om 12.00 uur gingen alle kinderen moe maar voldaan weer naar huis.<br /><br>Voor nadere informatie over de lessen mail naar gymnastiek@kdo.nl<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/geslaagde-sport-en-spel-instuif-bij-kdo-d-a-g/nieuws/item?1150616 Sun, 05 Jan 2020 13:47:54 +0100 Repair Café | Rick FM https://www.rickfm.nl/repair-caf%c3%a9/nieuws/item?1150561 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578060621.jpg" />UITHOORN - Een aantal bewoners van Uithoorn zitten elke woensdag klaar met koffie en thee(cafe sfeer) om met bezoekers, ook inwoners van Uithoorn e.o., uit te zoeken of en hoe een reparatiepoging kan worden ondernomen. Bezoeker en vrijwilliger leren hierbij veel over reparatie, vinden van onderdelen, en ontdekken dat vaker dan je denkt dit geldt :  "Weggooien , mooi niet".<br /><br />Het Repair Café is op 12 februari in:<br /><br />Repair Cafe Uithoorn Oude Raadhuis<br />Vergaderuimte restaurant<br />Marktplein 2<br />1421AC Uithoorn<br /><br />En op 22 januari en  2 februari in<br /><br />Repair Cafe Uithoorn<br />locatie Buurtnest<br />Buurtlokatie<br />Arthur van Schendellaan 59<br />1422LB Uithoorn<br /><br>Weten wat er nog meer te doen is in Uithoorn ga dan naar<br /><br><a href="https://www.uithoornhelpt.nl/is/agenda?query=&c1=month">https://www.uithoornhelpt.nl/is/agenda?query=&c1=month</a><br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/repair-caf%c3%a9/nieuws/item?1150561 Fri, 03 Jan 2020 15:19:59 +0100 Financieel Café | Rick FM https://www.rickfm.nl/financieel-caf%c3%a9/nieuws/item?1150559 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1578060093.jpg" />UITHOORN - Wilt u financieel (weer) in balans zijn? Weet u waar u recht op hebt? Weet u hoe u geld kunt besparen? Voor alle vragen over geldzaken en administratie kunt u terecht bij het Financieel Café.<br /><br />Elke dinsdag tussen 9:00 en 11:00 uur staan medewerkers en getrainde vrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar klaar voor al uw vragen over geldzaken en administratie. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig met het invullen van papieren, het sorteren van de post of wilt u advies bij schulden? Kom langs in Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 30. Een afspraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. En een kopje koffie of thee staat voor u klaar. Wij leggen geen gegevens vast; uw privacy is dus gewaarborgd. U kunt gratis gebruik maken van telefoon, internet, kopieerapparaat en printer.<br /><br />  <br /><br /> Weten wat er nog meer te doen is in Uithoorn ga dan naar:<br /><br /> <a href="https://www.uithoornhelpt.nl/is/agenda?query=&c1=month">https://www.uithoornhelpt.nl/is/agenda?query=&c1=month</a><br /><br /> <br /> https://www.rickfm.nl/financieel-caf%c3%a9/nieuws/item?1150559 Fri, 03 Jan 2020 15:03:52 +0100 Harry Slinger met Drukwerk naar Poppodium P60 | Rick FM https://www.rickfm.nl/harry-slinger-met-drukwerk-naar-poppodium-p60/nieuws/item?1150511 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577993844.jpg" />Op vrijdag 15 mei komt Drukwerk² naar P60 met de 40 jaar Drukwerk- tour! De band, bekend van hits als 'Je Loog Tegen Mij' en 'Hee Amsterdam', is nieuw leven ingeblazen door Bram Slinger. Na een succesvolle comeback komt de band ook richting Amstelveen!<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/harry-slinger-met-drukwerk-naar-poppodium-p60/nieuws/item?1150511 Thu, 02 Jan 2020 20:38:41 +0100 Busstation Uithoorn gesloopt | Rick FM https://www.rickfm.nl/busstation-uithoorn-gesloopt/nieuws/item?1150438 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577893600.jpg" />UITHOORN - Het busstation in Uithoorn lijkt nieuwjaarsdag wel een slagveld. Overal waar je kijkt liggen kapotgeslagen ruiten uit bushokjes.<br /><br>Het was oudejaarsavond goed mis op het busstation. Zeker 85 ruiten zijn aan diggelen geslagen met als gevolg één grote ravage. En de ruiten zijn niet het enige; ook twee bussen werden hard handig aangepakt. Meerdere ruiten van de voertuigen zijn ingeslagen.<br /><br>De schade op en aan het busstation loopt in de tienduizenden euro's. Ondanks het feit dat er duidelijke beelden zijn, vraagt de politie eventuele getuigen zich te melden. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via 0800-7000.<br /><br> <br /><br>Bron: Peters Hotnews<br /> https://www.rickfm.nl/busstation-uithoorn-gesloopt/nieuws/item?1150438 Wed, 01 Jan 2020 16:47:02 +0100 Burgemeester nog niet klaar met vandalen | Rick FM https://www.rickfm.nl/burgemeester-nog-niet-klaar-met-vandalen/nieuws/item?1150437 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577893014.jpg" />UITHOORN - Burgemeester Pieter Heiliegers meldt op Twitter dat er op oudjaarsdag veel onrust is geweest in Uithoorn met branden, vernielingen en het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. "Dat toloreren we niet" zegt de burgemeester.<br /><br>Het noemt het zonde dat nog niet alle daders konden worden ingerekend, maar zegt er nog niet klaar mee te zijn. Hij spreekt zijn dank uit aan alle hulpverleners van de politie, brandweer, ambulance en BOA's voor hun grote inzet en wenst vooral hen een goed 2020.<br /> https://www.rickfm.nl/burgemeester-nog-niet-klaar-met-vandalen/nieuws/item?1150437 Wed, 01 Jan 2020 16:44:26 +0100 Werk in uitvoering Grift | Rick FM https://www.rickfm.nl/werk-in-uitvoering%c2%a0grift/nieuws/item?1150424 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577872326.jpg" />UITHOORN - Op maandag 6 januari 2020 begint de aannemer met het verwijderen van de verharding van de Grift vanwege het vervangen van de rioleringen op de Grift, Grebbe, Gaastmeer en Grote Wielen. Om 7.00 uur zal er gestart worden met het verwijderen van de verharding. <br /><br><strong>Bereikbaarheid Grift </strong><br />Vanaf 6 januari kan men niet overal parkeren, voornamelijk bij de lage huisnummers. De ondergrondse containers zijn open!<br /><br><strong>Ophalen van afval</strong><br />Tijdens de werkzaamheden blijven de ondergrondse vuilcontainers in gebruik, behalve op de dag dat ook de ondergrondse vuilcontainer opnieuw op hoogte wordt aangebracht. De PMD en papierafval worden volgens het afhaalschema opgehaald, dit verandert niet. Indien noodzakelijk verzorgt de aannemer dat de minicontainers op een juiste locatie worden aangeboden.<br /><br><strong>Einddatum nog niet bekend</strong><br />De einddatum is op dit moment moeilijk vast te stellen. Dat komt omdat de aannemer in fases werkt, de werkzaamheden weersafhankelijk zijn waardoor sommige werkzaamheden eerder of later klaar zijn, en wij het niet wenselijk achten dat het werk “open” ligt tijdens de kerstdagen. De aannemer houdt u op de hoogte van de vorderingen. Via onze website houden wij u op de hoogte.<br /><br><strong>Meer informatie</strong><br />De werkzaamheden geven helaas hinder en overlast, maar we vragen uw begrip hiervoor. Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Robert van Ingen via het kantoor van J. van Ingen b.v. op telefoonnummer (0297) 344 322.<br /><br>Voor overige vragen kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente op telefoonnummer (0297) 513 111.<br /> https://www.rickfm.nl/werk-in-uitvoering%c2%a0grift/nieuws/item?1150424 Wed, 01 Jan 2020 10:56:16 +0100 Uithoorn geteisterd door branden: brandweerlieden bekogeld met vuurwerk | Rick FM https://www.rickfm.nl/uithoorn-geteisterd-door-branden-brandweerlieden-bekogeld-met-vuurwerk/nieuws/item?1150421 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577869353.jpg" />UITHOORN - Er waren maar liefst vier branden in Uithoorn op oudjaarsavond: drie auto's zijn verwoest en er was een brand bij een buurthuis. De brandweer werd tijdens het blussen daarvan bekogeld met vuurwerk. <br /><br />Bij buurtcentrum Het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan brak rond half zeven een brand uit. De brandweerlieden werd tijdens het blussen bekogeld met vuurwerk, zegt een getuige tegen NH Nieuws. Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. "Het werk werd ze inderdaad moeilijk gemaakt." Er raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of er aangifte is gedaan. De politie is wel op de hoogte; die zijn nog geen verdachte op het spoor. <br /><br /><br />Er zijn ook meerdere auto's afgebrand in de plaats. Ook daarbij zou de brandweer tijdens het blussen zijn bekogeld met vuurwerk. Rond 21.00 uur brandde de eerste auto af aan het Zijdelwaardplein. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Getuigen meldden dat er mogelijk vuurwerk in de auto lag. <br /><br />Een paar straten verderop (aan de Anna Blamanlaan) vatten rond tien uur meerdere auto's vlam op aan de Anna Blamanlaan. De brand is vermoedelijk aangestoken. Een getuige meldt dat de brandweer werd bekogeld met vuurwerk. Tot slot ging het na middernacht mis aan de Oldenbarneveldlaan. Daar is ook een auto uitgebrand. Er is mogelijk opzet in het spel. <br /><br /><br /><br />Bron: NH Nieuws<br /> https://www.rickfm.nl/uithoorn-geteisterd-door-branden-brandweerlieden-bekogeld-met-vuurwerk/nieuws/item?1150421 Wed, 01 Jan 2020 10:08:46 +0100 Plofkraak bij ABN-geldautomaat in winkelcentrum Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/plofkraak-bij-abn-geldautomaat-in-winkelcentrum-uithoorn/nieuws/item?1150364 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577780320.jpg" />UITHOORN - Criminelen hebben oudjaarsnacht een plofkraak gepleegd bij een geldautomaat op het Zijdelwaardplein in Uithoorn. <br /><br />Rond 03.50 uur werd een pinautomaat van de ABN Amro opgeblazen. "Er kwam een melding binnen van harde knallen", aldus Frans Zuiderhoek van politie Amsterdam. De omgeving is afgezet; zo'n honderd meter rondom de automaat.<br /><br />Twee daders vluchtten na de plofkraak op een donkere scooter richting sporthal De Scheg. Er wordt nog naar ze gezocht. <br /><br>Een explosievenverkenner van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie waren snel ter plaatse en deden onderzoek bij de pinautomaat of er nog explosieven aanwezig waren.<br /><br><br />De kraak heeft behoorlijk wat schade aangericht. In de gevel zit een flinke scheur.<br /><br>Er waren dit jaar tientallen plofkraken in Noord-Holland; de meesten waren bij ABN AMRO. De bank sloot begin deze maand om die reden meer dan de helft van hun geldautomaten te sluiten in de nachtelijk uren.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/plofkraak-bij-abn-geldautomaat-in-winkelcentrum-uithoorn/nieuws/item?1150364 Tue, 31 Dec 2019 09:19:22 +0100 Ziekenhuis Amstelland ziet uit naar een rookvrije generatie | Rick FM https://www.rickfm.nl/ziekenhuis-amstelland-ziet-uit-naar-een-rookvrije-generatie/nieuws/item?1150355 mstelveen -  Met ingang van 1 januari 2020 is het op het terrein van Ziekenhuis Amstelland niet meer toegestaan te roken. Ziekenhuis Amstelland draagt hiermee bij aan het verlagen van gezondheidsrisico’s voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak én de e-sigaret. De rookvrije zone wordt gemarkeerd door speciale ‘rookvrij’-borden en –stoeptegels.<br /><br>Ziekenhuis Amstelland sluit hiermee aan bij het Nationaal preventieakkoord dat in 2025 een 100% rookvrije kindomgeving en in 2040 een rookvrije generatie voor ogen heeft.  Ziekenhuis Amstelland hoopt met het rookverbod rokers te helpen om stoppen met roken te overwegen of zelfs te realiseren.<br /><br>“Als longarts zie ik elke dag patiënten die lijden aan gevolgen van roken: ernstig COPD waarbij je continue benauwd bent, met verminderde mobiliteit, gewichtsverlies en arbeidsongeschiktheid”, vertelt longarts Sabine de Haan. “Daarnaast behandelen wij een grote groep patiënten met longkanker, een vaak ongeneeslijke en slopende ziekte. Daarom staan wij als longartsen achter een volledig rookvrij ziekenhuis.” Ook andere specialisten in Ziekenhuis Amstelland staan achter het instellen van een rookvrij ziekenhuisterrein. Want ook zij zien, net als de longartsen, veel gezondheidsrisico’s in hun praktijk als gevolg van het roken.<br /><br>Als u rookt en overweegt te stoppen, bespreek dan de mogelijkheden met uw huisarts of behandelend arts. De zorgverzekeraar vergoedt sinds 1 januari 2020 alle rookstopkosten, zonder aanspraak te hoeven doen op uw eigen risico.  <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/ziekenhuis-amstelland-ziet-uit-naar-een-rookvrije-generatie/nieuws/item?1150355 Mon, 30 Dec 2019 18:50:48 +0100 Inschrijving Popprijs van Amstelland van start | Rick FM https://www.rickfm.nl/inschrijving-popprijs-van-amstelland-van-start/nieuws/item?1150146 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577272441.jpg" />AMSTELLAND - De Popprijs van Amstelland keert in 2020 terug! De inschrijving voor deze editie is van start gegaan! Deze bandcompetitie wordt jaarlijks georganiseerd door Poppodium P60 en N201 Aalsmeer en biedt talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en Meerlanden de kans om hun talent te laten zien.<br /><br><strong>Eeuwige roem</strong><br />In 2019 werd de prijs gewonnen door Lief Dagboek. Ook in 2020 gaat de zoektocht naar de beste band uit Amstelland en Meerlanden van start. Bands met eigen repertoire kunnen zich inschrijven voor de band competitie. Let op, minstens de helft van de band moet uit de regio Amstelland & Meerlanden komen.<br /><br>De Popprijs Amstelland wordt jaarlijks georganiseerd vanuit P60 en N201. De deelnemers maken kans op een prachtig prijzenpakket en – natuurlijk – de eeuwige roem. De 1e voorronde is op zaterdag 28 maart, de 2e voorronde op zaterdag  4 april, beiden in N201 aan de Zwarteweg in Aalsmeer. De finale is op zaterdag 2 mei  in P60 aan het Stadsplein in Amstelveen.<br /><br>Meer informatie en inschrijven: www.p60.nl/popprijs<br /> https://www.rickfm.nl/inschrijving-popprijs-van-amstelland-van-start/nieuws/item?1150146 Wed, 25 Dec 2019 12:17:05 +0100 Verzet tegen nieuwe banen Schiphol | Rick FM https://www.rickfm.nl/verzet-tegen-nieuwe-banen-schiphol/nieuws/item?1150144 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577271657.jpg" />SCHIPHOL – Bewonersgroepen en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn tegen de plannen om nieuwe start- en landingsbanen op Schiphol te openen. Onderzoeksbureau To70 publiceerde deze week een presentatie met eventuele nieuwe startbanenstelsels, waaronder een variant met een tweede Kaagbaan én parallelle Polderbaan. Schiphol onderzoekt de mogelijkheden om meer vliegbewegingen te kunnen afhandelen.<br /><br><br />De bewonersgroepen en milieufederatie keren zich tegen ieder groeiplan dat Schiphol presenteert. Een extra Kaagbaan en parallele Polderbaan zouden aangelegd moeten worden om de hinder voor de omgeving te laten afnemen. Zo kunnen bijvoorbeeld de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan uitsluitend gebruikt worden tijdens stormachtige dagen of zelfs voorgoed dicht. Maar omdat er in het onderzoek rekening gehouden wordt met een groei van 500.000 naar 650.000 vliegbewegingen per jaar, voorspellen omwonenden niks anders dan ‘meer ellende.’<br /><br>Volgens de bewonersgroepen zorgt geen enkele nieuwe variant van een start- en landingsbanenstelsel voor minder hinder, maar juist voor meer overlast voor ook meer omwonenden. Zij vrezen nog minder rustmomenten en continu herrie. “Bovendien zal de uitstoot van CO2, stikstof en ultrafijnstof blijven toenemen. Ieders gezondheid staat op het spel!”, aldus de bewonersgroepen en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/verzet-tegen-nieuwe-banen-schiphol/nieuws/item?1150144 Wed, 25 Dec 2019 12:05:47 +0100 Hennepkwekerij in Mijdrecht opgerold | Rick FM https://www.rickfm.nl/hennepkwekerij-in-mijdrecht-opgerold/nieuws/item?1150141 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577270836.jpg" />MIJDRECHT - De politie heeft maandagmorgen aan de Vermogensweg in Mijdrecht een hennepkwekerij opgerold. Er zijn geen verdachten aangehouden. Er werden in totaal 540 cannabisplanten aangetroffen.<br /><br> <br /><br>Bron: Petershotnews<br /> https://www.rickfm.nl/hennepkwekerij-in-mijdrecht-opgerold/nieuws/item?1150141 Wed, 25 Dec 2019 11:51:29 +0100 UWTC'ers succesvol | Rick FM https://www.rickfm.nl/uwtc-ers-succesvol/nieuws/item?1150139 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1577267953.jpg" />UITHOORN - <strong>ACC finale bij UWTC</strong><br /> Zondag 22 december is de elfde en tevens finale wedstrijd van de Amsterdamse Cross Competitie (ACC) bij UWTC verreden. Ongeveer 200 deelnemers van 8 jaar tot 60+ deden mee. Bij de jeugd A reed Morgan Hartveldt een degelijke wedstrijd, al kon hij niet met de snelsten mee. Zijn voorsprong in het ACC klassement was echter al zo groot dat de verdiende 1ste plaats in het eindklassement niet meer in gevaar kwam. <br /><br /> Bij de jeugd B kwam Jytte Timmermans in haar wedstrijd direct na de start wat in het gedrang en ging daardoor pas als 10de het veld in. Het gladde en modderige parcours lag haar wel, waardoor ze uiteindelijk als 7de is gefinished. In de eindstand van de ACC had ze net zoveel punten als Rianne Damiaans en zo waren ze beide de beste dame. Aangezien Rianne vandaag net iets meer punten wist te scoren kreeg Rianne de beker van de 6e plaats en Jytte die van de 7e plaats in het eindklassement. Op de vierde plaats eindigde Steijn vd Laarse. Steijn is een neef van Morgan en door de familie Hartveldt enthousiast gemaakt om ook aan de ACC mee te doen. De vader van Steijn is alweer een poosje sponsor van het succesvolle  UWTCX team en zijn bedrijf Coloriginz is dan ook duidelijk zichtbaar op de UWTCX kleding. Vanaf 2020 staat Coloriginz ook op de nieuwe kleding van de wielren en toer van UWTC.<br /><br>Jari Buskermolen en Sem Amelink reden bij de C jeugd een goede wedstrijd. Voor Sem stond er nog wat spanning op omdat hij bij een goed resultaat 9de in het klassement zou blijven. De 10de plaats van vandaag was net voldoende om in zijn eerste cross jaar deze prima plek te bereiken. Ook Jari reed een goede wedstrijd. Een prima 14de plek vandaag was in het klassement voldoende om zelfs nog een plekje te stijgen. In het eindklassement is een mooie 15de plek zijn deel. <br /><br /> https://www.rickfm.nl/uwtc-ers-succesvol/nieuws/item?1150139 Wed, 25 Dec 2019 10:59:30 +0100 Provincie zoekt rolmodel voor vrouwen in de politiek | Rick FM https://www.rickfm.nl/provincie-zoekt-rolmodel-voor-vrouwen-in-de-politiek/nieuws/item?1149848 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1576782517.jpg" />De provincie Noord-Holland zoekt kandidaten voor de Ribbius Peletier-penning: Welke vrouw verdient deze onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek?<br /><br>De penning is vernoemd naar de eerste vrouwelijke Noord-Hollandse gedeputeerde Liesbeth Ribbius Peletier, die in 1946 aantrad en daarmee de eerste vrouwelijk bestuurder in de provincie werd. Provinciale Staten hebben de onderscheiding vorig jaar ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. Iedereen kan kandidaten aanmelden. Een jury onder leiding van Sybilla Dekker, minister van Staat, reikt de Ribbius Peletier-penning vrijdag 6 maart 2020 uit. Dekker: “We zoeken een vrouw die zich onderscheidt, een vrouw die een rolmodel is voor andere vrouwen.” Vorig jaar won Devika Partiman, oprichter van de Stichting Stem op een Vrouw, de penning.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/provincie-zoekt-rolmodel-voor-vrouwen-in-de-politiek/nieuws/item?1149848 Thu, 19 Dec 2019 20:10:33 +0100 Nieuw fonds voor bewonersinitiatieven | Rick FM https://www.rickfm.nl/nieuw-fonds-voor-bewonersinitiatieven/nieuws/item?1149749 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1576686554.jpg" />AMSTELVEEN – De aftrap van Amstelidee is een feit. Voortaan kunnen bewoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn hun ideeën indienen bij deze stichting en worden ze geholpen deze te realiseren. Wel moeten de plannen aansluiten op het terrein van zorg en welzijn.<br /><br>Initiatiefnemer Hugo van der Kooij: “Ik ben veel mensen tegengekomen met leuke ideeën, maar het kwam er maar niet van. Geld is hierbij vaak een probleem.” Daarom wilt Van der Kooij mensen met goede ideeën naast netwerk en kennis, ook met financiering helpen. Amstelidee beschikt namelijk over het restkapitaal van de inmiddels ontbonden welzijnsstichting Cardanus.<br /><br>Amstelveen is een samenwerking aangegaan met Rabobank Amstel en Vecht. Dat houdt in dat het geld van de stichting wordt overgedragen aan de Rabobank. Om ook een aandeel te leveren gaat Rabobank dit bedrag vermenigvuldigen met een bijdrage van het Coöperatiefonds.<br /><br>Loopt u ook wel eens rond met een goed idee voor de buurt? Kijk dan voor meer informatie op www.amstelidee.nl.<br /> https://www.rickfm.nl/nieuw-fonds-voor-bewonersinitiatieven/nieuws/item?1149749 Wed, 18 Dec 2019 17:30:11 +0100 Prettige feestdagen | Rick FM https://www.rickfm.nl/prettige-feestdagen/nieuws/item?1149743 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1576684698.jpg" />De medewerkers van Rick FM wensen iedereen hele fijne feestdagen, een voorspoedig 2020 en heel veel luisterplezier.<br /><br>Ook in het nieuwe jaar is Rick FM, dé lokale omroep voor Uithoorn en De Kwakel, weer volop actief. Met ruim zestig enthousiaste vrijwilligers zenden wij 24/7 uit.<br /><br><br />Er is veel aandacht voor lokaal nieuws, sport, cultuur, evenementen en lokale politiek. Daarnaast natuurlijk een variëteit aan muziekprogramma’s.<br />www.rickfm.nl<br /> https://www.rickfm.nl/prettige-feestdagen/nieuws/item?1149743 Wed, 18 Dec 2019 16:59:27 +0100 Brandwondenartsen waarschuwen: Ernstige brandwonden door kindervuurwerk | Rick FM https://www.rickfm.nl/brandwondenartsen-waarschuwen-ernstige-brandwonden-door-kindervuurwerk/nieuws/item?1149742 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1576684117.jpg" />Sonja Scholten, brandwondenarts in het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwt voor kindervuurwerk: ‘Elk jaar worden in december kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes. Deze verwondingen zijn vaak zo ernstig dat we de kinderen moeten opereren. Een operatie maakt een enorme indruk op deze kinderen én ze houden er hun leven lang littekens aan over. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat ook kindervuurwerk gevaarlijk kan zijn. Als brandwondenarts wil ik benadrukken dat al het vuurwerk waar kruit in zit gevaarlijk kan zijn!’<br /><br>De officiële benaming voor kindervuurwerk is Categorie 1 of F1 vuurwerk. Dit is de lichtste categorie vuurwerk die het hele jaar verkrijgbaar is, en ook altijd mag worden afgestoken. Omdat je dit vuurwerk gewoon kunt kopen bij de supermarkt, drogisterij of speelgoedwinkel wordt de suggestie gewekt dat F1 vuurwerk, ook wel scherts- of fopvuurwerk genoemd, geheel ongevaarlijk is.<br /><br>Advies: Ook kindervuurwerk afsteken met vuurwerkbril en aansteeklont<br /> https://www.rickfm.nl/brandwondenartsen-waarschuwen-ernstige-brandwonden-door-kindervuurwerk/nieuws/item?1149742 Wed, 18 Dec 2019 16:55:00 +0100 Zondag voetbalteams allemaal onderuit | Rick FM https://www.rickfm.nl/zondag-voetbalteams-allemaal-onderuit/nieuws/item?1149487 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1576429161.jpg" /><strong>ZONDAGVOETBAL</strong><br />Legmeervogels heeft nog niet gewonnen onder de nieuwe trainer Alami Ahannach. Een week na het gelijke spel tegen AFC'34 gingen de Uithoornaars, wederom op eigen veld met 2-4 onderuit tegen AGB. De Amsterdammers kwamen via Burak Bulduk en Bakary Jobe op een 0-2 voorsprong. Regilio Kranenburg scoorde vervolgens voor en na rust, waardoor de stand op 2-2 kwam. Het duel kon daarna alle kanten op, maar viel door treffers van Marouane Bensabouh en Hursut Meric de goede kant op voor AGB. Legmeervogels blijft door het verlies op de negende plaats staan.<br /><br />KDO kwam op sportpark Spieringhorn in Amsterdam al snel op voorsprong. Bart Hoving tekende na vier minuten voor de 0-1. De Kwakelaars kregen voor rust echter twee treffers om de oren, waardoor de kleedkamer met een 2-1 achterstand werd opgezocht. Na rust probeerde Raymond de Jong met enkele wissels minimaal een punt te pakken, maar in de stand kwam geen verandering meer. KDO staat nog op de tiende plaats, maar concurrenten Roda'23 en FC Weesp pakten wel de winst en komen steeds dichterbij.<br /><br>RKDES had een offday in Velserbroek bij VSV. Indy van Koert wist na een 1-0 achterstand nog wel de gelijkmaker te scoren, maar VSV nam voor rust weer een voorsprong, die in de tweede helft naar 4-1 werd uitgebouwd. FC Aalsmeer verloor in De Zilk met 4-0 van Nispen. RKDES staat nog steeds derde op de ranglijst, FC Aalsmeer zakt naar de twaalfde plaats.<br /><br>Alle zondagteams hebben inmiddels winterstop en gaan zich voobereiden op de feestdagen en de tweede helft van de competitie.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 26 januari (eerste ronde na de winterstop):</span><br />1A 14.00 uur: DSOV - Legmeervogels (in Vijfhuizen)<br />2B 14.00 uur: KDO - Roda'23<br />3A 14.00 uur: RKDES - Van Nispen<br />3A 14.00 uur: FC Aalsmeer - Bloemendaal<br /><br><strong>ZATERDAGVOETBAL</strong><br />Bij de zaterdagteams speelde Argon met 1-1 gelijk bij FC De Bilt. Na een 1-0 achterstand, scoorde Ilias Latif de 1-1. Verder kwam Argon niet. De Mijdrechters staan op de negende plaats in 1A. FC Aalsmeer won in en tegen Marken met 0-2, dankzij treffers van Sander Aznar Martinez en Jordy de Groot. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. FC Aalsmeer staat door de winst op de vierde plaats in 2A. Voor FC Aalsmeer is de winterstop begonnen, Argon speelt nog een bekerduel.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma dinsdag 17 december (beker):</span><br />20.15 uur: Argon - Purmersteijn<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zaterdag 25 januari (eerste ronde na de winterstop):</span><br />1A 14.00 uur: Argon - Huizen<br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer - CSW<br /><br> <br /><br><strong>ZAALHOCKEY</strong><br />De dames van qui Vive wonnen in de zaal met 3-0 van Reigers en verloren met 3-5 van AthenA. De heren verloren met 4-2 van Reigers en met 2-3 van Bloemendaal.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 5 januari:</span><br />Sporthallen Zuid Amsterdam<br />13.35 uur: heren Qui Vive - Hurley<br />16.20 uur: heren Mijdrecht - Qui Vive<br />De dames beginnen weer op 12 december.<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/zondag-voetbalteams-allemaal-onderuit/nieuws/item?1149487 Sun, 15 Dec 2019 18:01:01 +0100  Meer dan tweederde van Noord-Hollandse jeugd vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden | Rick FM https://www.rickfm.nl/%c2%a0meer-dan-tweederde-van-noord-hollandse-jeugd-vindt-dat-de-vuurwerkbril-verplicht-moet-worden/nieuws/item?1149185 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1576071306.jpg" />NOORD-HOLLAND -Nadat vorig jaar verkopers van vuurwerk al verplicht werden om een vuurwerkbril mee te geven, blijkt nu dat meer dan tweederde (68%) van de jongeren in Noord-Holland, tussen de 10 en 18 jaar oud, vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden. Opticiën Pearle deelt vuurwerkbrillen uit tot en met 31 december<br /><br>Hoewel vuurwerk door de jeugd in Noord-Holland als ‘mooi’ wordt bestempeld (60%), geeft meer dan een derde (38%) aan het ‘gevaarlijk’ te vinden. Meer dan een kwart van de jongeren (27%) probeert alles wat met vuurwerk te maken heeft te vermijden. Daartegenover staat een groep die wel eens illegaal vuurwerk afsteekt (17%) en vuurwerk opraapt wat niet is afgegaan (22%).<br /><br>Eén centrale plek om vuurwerk af te steken wordt door meer dan de helft (55%) van de<br />ondervraagden uit Noord-Holland niet gewaardeerd. Liever steken ze het vuurwerk op straat<br />af met hun familie. Meer dan driekwart (77%) van de Noord-Hollanders vindt het wel goed<br />dat er vuurwerkvrije zones zijn. Er is overigens een kleine groep (11%) die zich niet aan de<br />vuurwerkvrije zones wil houden. Daar staat tegenover dat één op de drie jongeren (33%) in<br />Noord-Holland voor een landelijk vuurwerkverbod is.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/%c2%a0meer-dan-tweederde-van-noord-hollandse-jeugd-vindt-dat-de-vuurwerkbril-verplicht-moet-worden/nieuws/item?1149185 Wed, 11 Dec 2019 14:35:20 +0100 Spetterende damfinale in ’t Fort De Kwakel | Rick FM https://www.rickfm.nl/spetterende-damfinale-in-%e2%80%99t-fort-de-kwakel/nieuws/item?1148952 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1575874671.jpg" />DE KWAKEL - Ruud v.d. Steeg en Luuk Smit kregen  afgelopen zaterdagmiddag in de finale van het donateur damtoernooi de toeschouwers op de banken. Hun eerste partij met tien minuten bedenktijd eindigde in remise, vervolgens kreeg de barragepartij van ieder vijf minuten ook geen winnaar. De bedenktijd werd teruggeschroefd naar drie minuten, de schijven vlogen over het bord. Met een geschroeide dam kwam Luuk als winnaar uit de kruitdampen te voorschijn  en prolongeerde daarmee zijn titel.<br /><br>Deze strijd was een waardige afsluiting van een mooie dammiddag voor de huis-tuin- en keuken dammers van Kunst en Genoegen die hun clubje elk jaar met drie euro steunen. René had weer een mooi systeem in elkaar gedraaid, waarin elk niveau aan zijn trekken kwam en er menig derby uitgevochten werd. Familiestrijden, vriendenstrijden, biljartstrijden en het open Kudelstaart stonden allemaal op het programma. In de voorrondes werd het kaf van het koren gescheiden waarna men via kwart- en halve finales de groepsfinale kon bereiken. De hoofdfinale is reeds gememoreerd, in de troostfinale won Joris Voorn de derde prijs via winst op de taaie Gerrit v.d. Steeg. In de tweede groep ging de finale tussen Frans van Doorn en Bert van Wermeskerken. Frans zette zijn progressie van de laatste jaren om in een mooie winst en verdiende daarmee een fraaie ‘de best off de rest’ bokaal. Peter den Haan werd derde in deze groep ten koste van Luc v.d. Meer die zijn aanmoedigingsprijs verspeelde aan trouwe deelnemer Jaap Zuidervliet. Martijn Baars ging alleen met de eer van beste Kudelstaarter naar huis. Damclub K&G mag wederom op een zeer geslaagde dammiddag terug kijken, de club telt slechts acht leden maar weet zich gesteund door dik honderd enthousiaste donateurs. Zij geven het extra steuntje om door te gaan met hun clubje.<br /><br>Daarvoor dank van de damclub, ook dank aan Mark Hogenboom voor zijn inzet van het Fort en extra lof voor René de Jong die in het dankwoord werd vergeten. In het sfeervolle Fort werd er nog lang gezellig  na gedamd.<br /> https://www.rickfm.nl/spetterende-damfinale-in-%e2%80%99t-fort-de-kwakel/nieuws/item?1148952 Mon, 09 Dec 2019 07:59:19 +0100 Gelijkspel Legmeervogels, verlies KDO | Rick FM https://www.rickfm.nl/gelijkspel-legmeervogels-verlies-kdo/nieuws/item?1148945 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1575823542.jpg" /><strong>ZONDAGVOETBAL</strong><br />Legmeervogels heeft op eigen veld de punten gedeeld met AFC'34. De openingsfase was voor de Alkmaarders en de 0-1 van Martijn Riemersma was daar het gevolg. Voor rust stelde Legmeervogels orde op zaken en dankzij twee fraaie treffers van Yorick van der Deijl werd de rust met een 2-1 voorsprong bereikt. Na rust kregen beide teams kansen AFC'34 kwam op 2-2 via een rake kopbal van Jerry van Sluis. Dit werd ook de eindstand. Legmeervogels staat met 13 punten nog steeds op de negende plaats. <br /><br />KDO speelde een matige wedstrijd bij Kampong en stond bij rust op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Daan Groot Zwaaftink. Na rust voegde Merijn Muskens daar twee treffers aan toe. KDO bleek niet bij machte om de Utrechtse doelman te verschalken, waardoor de eindstand 3-0 werd. KDO zakt een plaatsje en staat op de tiende plaats.<br /><br>RKDES wist de lastige uitwedstrijd bij Spaarnwoude met 3-4 te winnen, mede dankzij drie treffers van Indy van Koert. De vierde treffer kwam op naam van Roy Endhoven. FC Aalsmeer ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen VSV. RKDES staat derde op de ranglijst, FC Aalsmeer elfde.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 15 december (laatste ronde voor de winterstop):</span><br />1A 14.00 uur: Legmeervogels - AGB<br />2B 14.00 uur: DWS - KDO (in Amsterdam)<br />3A 14.00 uur: VSV - RKDES (in Velserbroek)<br />3A 14.00 uur: Van Nispen - FC Aalsmeer (in De Zilk)<br /><br><strong>ZATERDAGVOETBAL</strong><br />Bij de zaterdagteams ging Argon opnieuw onderuit. Tegen FC Breukelen kwam Argon na rust dankzij Ilias Latif nog wel op voorsprong en deze voorsprong leek stand te houden, maar een strafschop na 86 minuten en een doelpunt in blessuretijd kostte Argon de punten. Door de nederlaag staat Argon achtste in 1A.<br /><br />FC Aalsmeer leek thuis tegen EDO met 0-1 onderuit te gaan, maar Daan van Huffel knalde vlak voor tijd de 1-1 in het doel. Bij deze stand bleef het. FC Aalsmeer staat zesde in 2A. Opvallend in 2A was dat er twee duels werden gestaakt. Bij HBOK - Marken kon de scheidsrechter niet verder en bij NiTA - FC Zaandam raakte een speler van Zaandam onwel. Beide duels worden op een later tijdstip uitgespeeld (wellicht 21 december).<br /><br><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zaterdag 14 december (laatste ronde voor de winterstop):</span><br />1A 14.00 uur: FC De Bilt - Argon<br />2A 14.30 uur: Marken - FC Aalsmeer.<br /><br><strong>ZAALHOCKEY</strong><br />De dames van qui Vive begonnen het zaalseizoen zondag met een 3-3 gelijkspel tegen Haarlem. De tweede wedstrijd tegen Hoorn werd met 1-6 gewonnen. De heren spelen komende zondag hun eerste zaalwedstrijden.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 15 december:</span><br /><em><strong>VU Sportcentrum Amsterdam:</strong></em><br />11.50 uur: Dames Qui Vive - Reigers<br />15.15 uur: dames Qui Vive Athena<br /><em><strong>SC Universum/UVA Amsterdam</strong></em><br />12.25 uur: heren Reigers - Qui Vive<br />15.10 uur: Qui Vive Bloemendaal<br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/gelijkspel-legmeervogels-verlies-kdo/nieuws/item?1148945 Sun, 08 Dec 2019 17:47:34 +0100 Verlies Legmeervogels, winst KDO | Rick FM https://www.rickfm.nl/verlies-legmeervogels-winst-kdo/nieuws/item?1148432 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1575219922.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br /><br>Legmeervogels heeft de uitwedstrijd bij Kolping Boys niet weten te winnen. De Uithoornaars namen nog wel de leiding via Regilio Kranenburg, maar Joey Gijzen wist namens de Alkmaarders aan de andere kant twee keer het net te vinden. Jasper Burgers zorgde er met een treffer voor dat de ruststand 2-2 werd. Na rust was het Kevin Cappai die de derde treffer voor Kolping Boys liet aantekenen. Legmeervogels wist niet meer te scoren en keerde met lege handen huiswaarts. Op de ranglijst staat Legmeervogels negende.<br /><br>KDO boekte een knappe 1-0 overwinning op DCG. De Amsterdammers voetbalden wat makkelijker, maar KDO zette er een flinke portie strijdlust tegenover. Joeri Stange zette KDO nog voor rust op 1-0, door een schot in de verre hoek. DCG probeerde van alles, maar de KDO verdediging en doelman Oudshoorn bleken een sta-in-de-weg. Door de winst staat KDO stevig in de middenmoot, al zakte het wel een plekje, omdat DWS op doelsaldo KDO passeerde.<br /><br>RKDES deed in de derde klasse A weer goede zaken, mede door topscoorder Indy van Koert werd het Haarlemse Alliance'22 met een 5-2 nederlaag teruggestuurd. FC Aalsmeer verloor met 4-1 bij VVH/Velserbroek. RKDES staat derde op de ranglijst en FC Aalsmeer tiende.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 8 december</span><br />1A 14.00 uur: Legmeervogels - AFC'34<br />2B 14.30 uur: Kampong KDO (in Utrecht)<br />3A 14.00 uur: Spaarnwoude - RKDES<br />3A 14.00 uur: FC Aalsmeer - VSV<br /><br>Bij de zaterdagteams kwam Argon in Hoorn tegen Zwaluwen'30 al na vier minuten op 0-1 via Ilias Latif. Bij rust keek de Mijdrechtse formatie echter tegen een 2-1 achterstand aan, na treffers in de 11e en 30e minuut. Na rust scoorde Zwaluwen'30 nog twee keer, waardoor de eindstand op 4-1 werd bepaald. Argon staat door het verlies op de zevende plaats. <br />Ook FC Aalsmeer ging onderuit in een uitwedstrijd. Na een goede serie met veel punten, was nu FC Zaandam met 3-1 te sterk. Het Aalsmeerse doelpunt werd vlak voor rust gescoord door Mike Dam. FC Aalsmeer zakt door het verlies enkele plaatsen, maar had geluk dat veel ploegen in de top gelijk speelden.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zaterdag 7 december</span><br />1A 14.30 uur: Argon - FC Breukelen.<br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer - EDO.<br /><br><strong>HOCKEY</strong><br /><br>De dames van qui Vive beginnen volgende week aan het zaalseizoen. In het VU Sportcentrum Amsterdam spelen de dames om 14.30 uur tegen Haarlem en om 16.20 uur tegen Hoorn. De heren van Qui Vive starten de zaalcompetitie op zondag 15 december.<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/verlies-legmeervogels-winst-kdo/nieuws/item?1148432 Sun, 01 Dec 2019 18:06:27 +0100 Verkoop Eneco gunstig voor gemeente Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/verkoop-eneco-gunstig-voor-gemeente-uithoorn/nieuws/item?1148178 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574868689.jpg" />UITHOORN - De gemeente Uithoorn is één van de aandeelhouders van het energieconcern ENECO. Het bedrijf gaat over in Japanse handen. De gemeente Uithoorn heeft 33.342 aandelen en die gaan ongeveer € 27 miljoen opbrengen. Dat is ongeveer € 935 per inwoner.  <br /><br>Of de gemeente het geld ook echt gaat krijgen, is nog niet helemaal zeker. In elk van de 44 gemeenten met aandelen van Eneco moet de gemeenteraad nog akkoord gaan met de verkoop. Voor het einde van het jaar krijgen de raadsleden een pakket documenten waarop ze hun beslissing kunnen baseren. Vervolgens hebben ze veertig dagen om te beslissen of ze achter de overname staan. De overname gaat door als een groep gemeenten met samen driekwart van de aandelen voor verkopen is.<br /><br> <br /><br>Bron: NOS<br /> https://www.rickfm.nl/verkoop-eneco-gunstig-voor-gemeente-uithoorn/nieuws/item?1148178 Wed, 27 Nov 2019 16:31:42 +0100 Nieuwe regels maatschappelijke ondersteuning | Rick FM https://www.rickfm.nl/nieuwe-regels-maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/item?1148171 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574865533.jpg" />UITHOORN - Op woensdag 4 december om 21 uur bespreekt de Commissie Leven van de gemeente Uithoorn een nieuwe verordening voor maatschappelijke ondersteuning. De veranderingen hebben o.a. betrekking op:<br /><br><ul><li>de eigen bijdrage wordt verhoogd van € 17,50 naar € 19</li><br><li>ondersteuners uit het informeel netwerk die betaald worden uit een pgb krijgen recht op een wettelijk minimumloon en vakantiebijslag.</li><br><li>de eigen bijdrage voor het vervoer wordt gelijkgesteld aan het tarief voor het openbaar vervoer</li><br></ul>De vergadering van de Commissie Leven is in de raadszaal van het gemeentehuis en vrij toegankelijk voor het publiek.<br /> https://www.rickfm.nl/nieuwe-regels-maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/item?1148171 Wed, 27 Nov 2019 15:49:49 +0100 Bestemmingplannen voor Beatrixlaan en Bernardlaan worden vastgesteld | Rick FM https://www.rickfm.nl/bestemmingplannen-voor-beatrixlaan-en-bernardlaan-worden-vastgesteld/nieuws/item?1148168 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574865188.jpg" />UITHOORN - In januari van 2018 heeft het college besloten om een aantal complexen van Eigen Haard aan te wijzen als complexen waarvan bewoners stadsvernieuwingsurgentie kunnen aanvragen. Dit geldt ook<br />voor complexen (woningen) aan de Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernardlaan. In deze straten<br />worden woningen gesloopt en nieuw teruggebouwd. De fundering van de woningen is slecht,<br />waardoor er besloten is om de woningen te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen.<br /><br>Bij de planvorming is veel aandacht besteed aan de dorpse uitstraling van de Oranjebuurt en het<br />behoud hiervan. Daarbij blijft de stedenbouwkundige structuur zo veel mogelijk in stand. Om voor de<br />extra woningen een goede parkeeroplossing te bieden worden er parkeerplaatsen toegevoegd in het<br />plangebied.<br /><br /><br /><br>Er hebben zowel bij het voorontwerpbestemmingsplan als bij het ontwerpbestemmingsplan een<br />inloopavond plaatsgevonden. Deze avonden werden goed bezocht. Er zijn op het<br />voorontwerpbestemmingsplan geen inspraakreacties ingediend, en op het ontwerpbestemmingsplan<br />en de omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.  Het college van burgemeester en wethouders stelt voor ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.<br /><br>Het voorstel wordt besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen op woensdag 4 december om 19.30 in de raadszaal. De commissievergadering is vrij toegankelijk.<br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/bestemmingplannen-voor-beatrixlaan-en-bernardlaan-worden-vastgesteld/nieuws/item?1148168 Wed, 27 Nov 2019 15:35:52 +0100 Kritische noten bij de Metropool Regio Amstedam | Rick FM https://www.rickfm.nl/kritische-noten-bij-de-metropool-regio-amstedam/nieuws/item?1148167 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574864007.jpg" />UITHOORN - Dinsdag 3 december bespreekt de Commissie Organiseren van de gemeenteraad Uithoon vanaf 19.30 uur de plannen van de Metropoll Regio Amsterdam voor de periode 2020 - 2024. Door de raadsleden Polak van Gemeentebelangen, Jansen van het CDA en Beuse van DUS! is een motie ingediend die op een aantal punten kritische kanttekeningen zet bij de plannen van de Metropool. <br /><br>Zo vinden ze dat er te weinig aandacht is voor sociale aspecten in de Metropool Regio Amsterdam. Zij willen meer aandacht voor onderwijs, arbeidmarkt, participatie en maatschappelijke vraagstukken. Tevens zijn ze kritisch op de economische rol die Schiphol wordt toegedicht en vragen ze o.a. aandacht voor de verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geleidshinder.<br /><br>De vergadering van de Commissie Organiseren is in de raadszaal van het gemeentehuis en is vrij toegankelijk voor het publiek.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/kritische-noten-bij-de-metropool-regio-amstedam/nieuws/item?1148167 Wed, 27 Nov 2019 15:26:42 +0100 Terecht gelijkspel tussen FC Weesp en KDO in vermakelijk duel | Rick FM https://www.rickfm.nl/terecht-gelijkspel-tussen-fc-weesp-en-kdo-in-vermakelijk-duel/nieuws/item?1148060 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574752962.jpg" />DE KWAKEL - Na twee overwinningen op rij was afgelopen zondag FC Weesp de tegenstander van KDO. <br /> In Weesp gingen de Kwakelaars op jacht naar een plek in de middenmoot tegen de nummer 13 in de 2e klasse B. Trainer Raymond de Jong kon in Weesp niet beschikken over de vakantievierende Joris Kortenhorst. Roy Verkaik nam de plek van Joris over en Erik Verbruggen startte als linksback als vervanger van de licht geblesseerde Mitchel Smits.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/terecht-gelijkspel-tussen-fc-weesp-en-kdo-in-vermakelijk-duel/nieuws/item?1148060 Tue, 26 Nov 2019 08:23:34 +0100 Vijf keer podium voor UWTC | Rick FM https://www.rickfm.nl/vijf-keer-podium-voor-uwtc/nieuws/item?1148059 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574752576.jpg" />UITHOORN - Het weekend van 23-24 november wisten de UWTC leden vijf podiumplaatsen te bemachtigen bij nationale en regio veldritten. Jeugdlid Morgan Hartveldt greep de winst bij de Amsterdamse cross competitie. Lorena Wiebes werd 3e in Valkenswaard. Tommy Oude Elferink 3e in Leiden en Bart de Veer stond zowel in Leiden als Valkenswaard op het podium, 2e en 1e.<br /> De nationale veldrit in Leiden was één van de feestelijkheden van LRTV Swift, deze vereniging bestaat in 2019 alweer 100 jaar. Rondom hun parcours in park de Bult, een oude vuilnisbelt, lag een zwaar en uitdagend parcours op de veldrijders te wachten. Bij de amateurs hadden Tommy Oude Elferink en Bart de Veer weer een prima start en samen met Yannick Runhart uit Apeldoorn en Atse ten Brinke uit Lichtenvoorde gingen ze met z'n vieren aan de leiding. Menno van Capel had een slechte start en begon aan een gestage inhaalrace. De klimmetjes waren verraderlijk glad. De UWTC masters Frank Jansen en Mark Touwen mengden zich bij het gebrek van de masterklasse ook in dit geweld. Na 2 weken wedstrijdrust mocht Bart zich weer opmaken voor het podium ceremonie met een mooie 2e plaats. Tommy werd knap 3e en Menno knokte zich naar de 14e plaats. Op de 35e plaats finishte Mark Touwen en Frank Jansen werd 40e.<br /><br /><br /><br /> https://www.rickfm.nl/vijf-keer-podium-voor-uwtc/nieuws/item?1148059 Tue, 26 Nov 2019 08:17:14 +0100 Tiental KDO pakt punt in Weesp | Rick FM https://www.rickfm.nl/tiental-kdo-pakt-punt-in-weesp/nieuws/item?1147950 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574614927.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br /><br>KDO heeft uit bij FC Weesp voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De kwakelaars kwamen voor rust door twee rake strafschoppen van Mathijs van Rijn op een 0-2 voorsprong. FC Weesp wist vlak voor rust de 1-2 te scoren. Na de rust kreeg KDO de 2-2 en een rode kaart (2x geel) van Erik Verbruggen te verwerken. Met 10 tegen 11 werd het vooral tegenhouden voor KDO, maar de Kwakelse ploeg had toch ook nog kans om te winnen. Door het gelijke spel heeft KDO 10 punten en stijgt het naar de achtste plaats. Het passeert DWS en Hooglanderveen op de ranglijst.<br /><br>RKDES en FC Aalsmeer gingen in de derde klasse allebei onderuit. RKDES verloor met 2-1 bij Zwanenburg (het Kudelstaartse doelpunt werd vlak voor tijd gescoord door Indy van Koert). FC Aalsmeer verloor thuis met 0-3 van De Kennemers dat al zijn duels heeft gewonnen. RKDES staat derde, FC Aalsmeer negende.<br /><br>Legmeervogels kwam zondag niet in actie in de competitie. Het duel tegen Papendorp was al uitgesteld door de KNVB. De Utrechtse club is tijdelijk geschorst, vanwege financiële wanordelijkheden binnen de vereniging. Het is afwachten of en wanneer het duel wordt ingehaald. Legmeervogels zakte op de ranglijst twee plekken, het werd ingehaald door AGB en LSVV.<br /><br>Programma zondag 1 december<br />1A 14.00 uur: Kolping Boys - Legmeervogels<br />2B 14.00 uur: KDO - DCG<br />3A 14.00 uur: RKDES - Alliance'22<br />3A 14.00 uur: VVH/Velserbroek - FC Aalsmeer<br /><br>Bij de zaterdagteams zag Argon het bekerduel tegen Hauwert'65 woensdag afgelast worden, doordat de gasten geen team op de been konden brengen. Een nieuwe datum voor het duel is nog niet gevonden. In de competitie leed Argon afgelopen zaterdag een ruime 0-4 thuisnederlaag tegen WV-HEDW uit Amsterdam. Oud-Legmeervogels speler Tim Correia scoorde tweemaal voor de Amsterdammers. Door het verlies zakt Argon naar de vierde plaats in 1A. Een klasse lager deed FC Aalsmeer het meer dan verdienstelijk, door koploper Purmersteijn met maar liefst 6-2 te verslaan. De ruststand was 2-2. De Aalsmeerse doelpunten werden gescoord door Gilliano Eijken (3x), Mike Dam (2x) en Berry Kramer.FC Aalsmeer stijgt door de winst naar de tweede plek, één punt achter koploper CSW.<br /><br>Programma zaterdag 30 november<br />1A 14.30 uur: Zwaluwen'30 - Argon<br />2A 14.30 uur: FC Zaandam - FC Aalsmeer<br /><br>HOCKEY<br />De dames van Qui Vive speelden thuis met 0-0 gelijk tegen VVV. De heren wonnen op eigen veld met 2-0 van Voordaan, door twee treffers van Jelle Westendorp. Het waren de laatste wedstrijden voor de winterstop. De teams van Qui Vive gaan 8 maart 2020 het veld weer op.<br /> https://www.rickfm.nl/tiental-kdo-pakt-punt-in-weesp/nieuws/item?1147950 Sun, 24 Nov 2019 18:03:24 +0100 Identiteitsverschil Aalsmeer en Amstelveen te groot voor samenwerking | Rick FM https://www.rickfm.nl/identiteitsverschil-aalsmeer-en-amstelveen-te-groot-voor-samenwerking/nieuws/item?1147887 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574503738.jpg" />AALSMEER - Toen de gemeenteraad van Aalsmeer aankondigde de samenwerking met Amstelveen te gaan beëindigen, waren de meeste Aalsmeerders hier niet rouwig om. Ras-Aalsmeerder Henk van Leeuwen en oud-gemeenteraadslid van Aalsmeer Pierre Tuning leggen uit waarom. Het heeft allemaal te maken met een verschil in identiteit tussen de twee gemeentes.<br /><br>“Aalsmeer is echt een dorp en dat willen we graag zo houden”, zegt eigenaar van Westeinder Rondvaart Henk van Leeuwen. ,,Zo’n samenwerking met Amstelveen zien we dan niet echt zitten. Amstelveen is veel meer met de vaart der volkeren meegegaan, terwijl Aalsmeer echt een dorp is gebleven.”<br /><br> <br /><br><strong>De Aalsmeerse identiteit</strong><br />Hoogleraar socioloog aan Tilburg University Peter Achterberg ziet hoe een verschil in identiteit er vaak voor zorgt dat fusies tussen gemeentes mislukken. “Bestuurders gaan er aan voorbij om ook te kijken of verschillende dorpen en steden cultureel goed bij elkaar kunnen en of mensen dat überhaupt wel willen. Dan zie je dat mislopen. Vaak voelt de kleinere gemeente zich ook volledig overvleugeld door de grotere gemeente. Je ziet bijvoorbeeld dat Aalsmeerders liepen te morren dat ze van Amstelveen hun typische Aalsmeerse evenementen niet meer mochten organiseren.”<br /><br><strong>Dorp van kwekers</strong><br />Maar wat is die Aalsmeerse identiteit nou eigenlijk? “We zijn een dorp van kwekers. Mensen die van aanpakken houden en toch graag een eigen identiteit willen behouden. Er zijn veel verenigingen en er is veel gemeenschapszin. Dat heb je als er niet zoveel mensen van buiten in je gemeente wonen. Amstelveen is heel anders, daar wonen bijvoorbeeld ook veel mensen uit Japan en India.”<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/identiteitsverschil-aalsmeer-en-amstelveen-te-groot-voor-samenwerking/nieuws/item?1147887 Sat, 23 Nov 2019 11:10:58 +0100 CIDI meldt zes Amstelveense gevallen antisemitisme in 2019 | Rick FM https://www.rickfm.nl/cidi-meldt-zes-amstelveense-gevallen-antisemitisme-in-2019/nieuws/item?1147788 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574367312.png" />In 2019 zijn er zes Amstelveense gevallen van antisemitisme geregistreerd bij het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Dit meldt het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van vragen van Pier Rienks (CDA) in verband met de liftbekladding in Uilenstede enkele weken geleden.<br />Zo vroeg Rienks zich af of het college het met het CDA eens is dat er in Amstelveen geen plaats is voor antisemitische uitingen en of het college bereid is om in samenwerking met studentenhuisvester DUWO de onderste steen boven te halen zodat de daders gepakt kunnen worden, zo meldt mediapartner RTV Amstelveen.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/cidi-meldt-zes-amstelveense-gevallen-antisemitisme-in-2019/nieuws/item?1147788 Thu, 21 Nov 2019 21:16:39 +0100 Onderzoek gladheid rood wegdek | Rick FM https://www.rickfm.nl/onderzoek-gladheid-rood-wegdek/nieuws/item?1147688 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574267879.jpg" />DE KWAKEL - De gemeente laat onderzoeken of het rode asfalt op de kruisingen van de Vuurlijn niet te glad is. Daarnaast wordt een intern onderzoek gedaan, om te achterhalen of er meldingen zijn gedaan over gladheid, en hoe deze meldingen (en resultaten van stroefheidsmetingen) zijn verwerkt. Dit naar aanleiding van een ongeval van een fietser op 4 oktober op de kruising van de Vuurlijn en Hoofdweg. Zo'n twee weken na de val overleed de fietser. Ons Uithoorn stelde woensdag tijdens een commissievergadering vragen over het onderzoek naar aanleiding van een bericht aan de raad.<br /><br> <br /><br>Bron: Witte Weekblad <br /> https://www.rickfm.nl/onderzoek-gladheid-rood-wegdek/nieuws/item?1147688 Wed, 20 Nov 2019 17:39:34 +0100 Burgertop Schiphol ook door Amstellanders bezocht | Rick FM https://www.rickfm.nl/burgertop-schiphol-ook-door-amstellanders-bezocht/nieuws/item?1147687 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574267344.jpg" />SCHIPHOL - <br /><br>Afgelopen zaterdag vond in Wijk aan Zee de Burgertop Schiphol plaats. Zo'n 85 Noord-Hollanders kwamen bijeen om te brainstormen over de groei van Schiphol en hoe daarmee moet worden omgegaan. Ook veel inwoners uit de regio Amstelland waren aanwezig om mee te denken. <br /><br />Ronald Frantsen was een van die aanwezigen. Hij woont in Aalsmeer en vindt het belangrijk om de lusten en lasten gezamenlijk af te wegen. "Ik ga bij het onderwerp regelgeving zitten, omdat ik van mening ben dat de regels die inwoners moeten beschermen in hun woongenot niet voldoende zijn."<br /><br>Aan het einde van de dag werden de plannen uitgewerkt op grote vellen en deze werden opgehangen in de zaal. Alle aanwezigen konden stemmen op de plannen. Uiteindelijk kreeg het plan om fiscale maatregelen in te voeren de meeste stemmen. <br /><br> <br /><br>Bron: NH Nieuws<br /> https://www.rickfm.nl/burgertop-schiphol-ook-door-amstellanders-bezocht/nieuws/item?1147687 Wed, 20 Nov 2019 17:31:36 +0100 Vermogens in Uithoorn | Rick FM https://www.rickfm.nl/vermogens-in-uithoorn/nieuws/item?1147686 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574266663.jpg" />In 2018 bedroeg het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens 38,4 duizend euro, 10 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen.<br /><br>In Uithoorn is dat met 60,7 duizend euro bijna anderhalf keer zo hoog en in de gemeente Aalsmeer met 114.000 zelfs drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde, maar de rijkste is de gemeente bij lange na niet: Bloemendaal heeft met een vermogen van 337 duizend euro bijna negen keer zo veel als het landelijk gemiddelde.<br /><br>Het minst vermogend is Rotterdam met een doorsnee vermogen van 4,3 duizend euro.<br /><br>Bron: CBS<br /> https://www.rickfm.nl/vermogens-in-uithoorn/nieuws/item?1147686 Wed, 20 Nov 2019 17:23:23 +0100 4e Editie Ontdek Uithoorn en De Kwakel | Rick FM https://www.rickfm.nl/4e-editie-ontdek-uithoorn-en-de-kwakel/nieuws/item?1147667 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574263132.jpg" />In week 7 van 2020 brengt de Stichting Uithoorn Promotie & De Kwakel de vierde editie uit van Ontdek Het! Uithoorn & De Kwakel. De voorgaande drie uitgaven waren al bijzonder succesvol.<br /><br>De editie van 2020 zal in het teken staan van 200 jaar Uithoorn. Een feestjaar als dit moet natuurlijk gevierd worden! De redactionele aandacht voor dit jubileum zal het bewaar karakter van de gids nog verder verhogen.<br /><br>Net als in de vorige edities is er veel ruimte voor ondernemers en verenigingen. <br />De gids wordt huis aan huis bezorgd en is ook verkrijgbaar bij div. winkels en ook bij het Gemeentehuis<br /><br>Meer informatie, ook over adverteren in de Ontdek Het, op de website Uithoorn aan de Amstel.<br /> https://www.rickfm.nl/4e-editie-ontdek-uithoorn-en-de-kwakel/nieuws/item?1147667 Wed, 20 Nov 2019 16:19:33 +0100 Competitiezege KDO, Legmeervogels uit bekertoernooi | Rick FM https://www.rickfm.nl/competitiezege-kdo-legmeervogels-uit-bekertoernooi/nieuws/item?1147442 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1574010149.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br />Legmeervogels is uitgeschakeld in de districtsbeker. Op bezoek bij SDZ werd een ruime 5-3 nederlaag geleden. De ruststand was 4-0 voor de Amsterdammers. Na rust scoorde Yorick van der Deijl een hattrick namens de gasten, maar omdat SDZ tussendoor nog een keer scoorde, werd het alsnog een nederlaag met twee doelpunten verschil.<br /><br />KDO haalde het eerder afgelaste duel tegen Zeeburgia in. Aan de Vuurlijn ontspon zich een boeiende wedstrijd, met een techhnisch begaafde Amsterdamse ploeg. KDO bleef door hard werken in de wedstrijd en de Kwakelaars toonden zich efficienter voor het doel. Voor rust strafte Bart Hoving een slecht weggewerkte bal van de Amsterdamse doelman af en na rust wisten Joeri Stange en Mathijs van Rijn de eindstand op 3-0 te bepalen. KDO wipt door de zege over Zeeburgia heen op de ranglijst en heeft de middenmoot hierdoor in het zicht.<br /><br />RKDES en FC Aalsmeer hadden een vrije middag.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 24 november</span><br />1A: Legmeervogels vrij<br />2B 14.00 uur: FC Weesp - KDO<br />3A 14.00 uur: FC Aalsmeer - De Kennemers<br />3A 14.00 uur: Zwanenburg - RKDES<br /><br />Argon en FC Aalsmeer kwamen zaterdag niet in actie in de competitie.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma woensdag 20 november (beker)</span><br />20.00 uur: Argon - Hauwert'65<br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zaterdag 23 november (competitie)</span><br />1A 14.30 uur: Argon - WV-HEDW<br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer - Purmersteijn<br /><br />HOCKEY<br />De dames van Qui Vive gingen op bezoek bij Naarden met 3-1 onderuit. De heren verloren donderdag met 1-2 van HDM en zondag met 3-2 van HBS.<br /> <br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 24 november</span>     <br /><br />Dames 1A 12.45 uur: Qui Vive - VVV                                                                                                <br /><br />Heren PK 14.45 uur: Qui Vive - Voordaan<br /> https://www.rickfm.nl/competitiezege-kdo-legmeervogels-uit-bekertoernooi/nieuws/item?1147442 Sun, 17 Nov 2019 18:04:32 +0100 Techniek Driedaagse | Rick FM https://www.rickfm.nl/techniek-driedaagse/nieuws/item?1147137 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1573646073.jpg" />RONDE VENEN - Techniekplezier. Dat woord omschrijft de vierde editie van de Techniek Driedaagse het beste. Meer dan 3500 leerlingen uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop en Aalsmeer hadden zich aangemeld en 1600 ouders en kinderen kwamen naar de Open Avond. Allemaal gingen ze aan de slag met technische workshops. Er werden allerlei uitvindingen gedaan en nieuwe vaardigheden ontdekt. Metselen, programmeren en boren; op de Techniek Driedaagse kan alles.<br /><br> <br /><br>Wie vorige week binnenstapte bij de loods van FN Kempen aan de Oosterlandweg 45 in Mijdrecht keek zijn ogen uit; overal waren leerlingen druk met technische workshops. In de branchegroep Automotive werden apk-keuringen uitgevoerd aan auto’s en fietsen gerepareerd. Niet veel verderop, in de branchegroep Metaal en Kunststof, solderen Tatum en Nikki een metalen figuur. “Hiervoor gebruik je tin’’, legt Tatum uit. “Het is als een soort lijm. Daarmee kun je metalen dingen aan elkaar maken als je het heet maakt. Als het afkoelt zit het vast. Grappig he? Ik wist niet dat dat kon.’’ In de branchegroep Bouw metselen Roos en Noor een muurtje. “Dit is echt lastig’’, zegt Roos. “Je gaat snel scheef. Toch is ons muurtje wel het hoogste tot nu toe.’’<br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/techniek-driedaagse/nieuws/item?1147137 Wed, 13 Nov 2019 12:55:52 +0100 Winst voor Legmeervogels en KDO | Rick FM https://www.rickfm.nl/winst-voor-legmeervogels-en-kdo/nieuws/item?1146920 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1573405503.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br /><br>Legmeervogels heeft de uitwedstrijd bij FC Uitgeest met ruime cijfers gewonnen. De Uithoornaars openden viaa Regilio Kranenburg nog voor rust de score. De 0-1 werd ook de ruststand. In de tweede helft tilden Othman Lechkar en Yorick van der Deijl de eindstand naar 0-3. Door de winst is Legmeervogels geklommen naar de zesde plaats.<br /><br>KDO speelde een matige thuiswedstrijd tegen hekkensluiter DIOS. De Nieuw-Vennepers verdedigden stug en het duel leek op een bloedeloze 0-0 uit te draaien. KDO raakte in de tweede helft twee keer de paal, maar het geduld van de Kwakelse ploeg werd in de 77e minuut beloond. Een voorzet van Joeri Stange werd door Max Wessels ingetikt: 1-0. KDO hield de voorsprong vast en klimt naar de tiende plaats op de ranglijst.<br /><br>RKDES liet zondag tegen Sporting Leiden zien in grote vorm te steken. Voor rust stonden de Kudelstaarters op een comfortabele 5-0 voorsprong en nar rust werd daar nog een treffer bij gedaan. De doelpunten van RKDES werden gescoord door Indy van Koert (3x), Ivo Lentjes (2x) en Jimmy Baars. RKDES blijft op de derde plaats staan. FC Aalsmeer verloor met 5-2 bij Spaarnwoude en is gezakt naar de achtste plaats op de ranglijst<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zaterdag 9 november:</span><br />Beker 18.00 uur: SDZ - Legmeervogels<br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 17 november:</span><br />2B 14.00 uur: KDO - Zeeburgia<br />RKDES en FC Aalsmeer zijn vrij<br /><br>Argon won zaterdag opnieuw een uitwedstrijd. In en tegen Monnickendam werd het 1-3. De Mijdrechtse ploeg kwam via een eigen treffer van Monnickendam op voorsprong, maar de thuisploeg kwam nog voor rust op 1-1. Na rust scoorde Ilias latif twee keer, waardoor de punten mee gingen naar Mijdrecht. Argon staat door de winst op de derde plaats in 1A<br /><br>FC Aalsmeer won zaterdag op eigen veld met 3-0 van DVVA. De doelpunten kwamen van Berry Kramer (2x) en Thomas Steinhart. FC Aalsmeer staat vijfde op de ranglijst.<br /><br>Argon en FC Aalsmeer zijn zaterdag 16 november vrij.<br /><br><br /><strong>HOCKEY</strong><br />De dames en heren van Qui Vive wisten geen overwinning te boeken op eigen veld. De dames speelden met 1-1 gelikk tegen Overbos en de heren verloren met 3-4 van Victoria.<br /><br><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma donderdag 14 november:</span><br />Heren PK 20.30 uur: Qui Vive - HDM<br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 17 november:</span><br />Dames 1A 12.45 uur: Naarden - Qui Vive (in Naarden)<br />Heren PK 14.45 uur: HBS - Qui Vive (in Bloemendaal)<br /> https://www.rickfm.nl/winst-voor-legmeervogels-en-kdo/nieuws/item?1146920 Sun, 10 Nov 2019 18:06:48 +0100 Klinkende thuiszege voor Legmeervogels | Rick FM https://www.rickfm.nl/klinkende-thuiszege-voor-legmeervogels/nieuws/item?1146472 UITHOORN - Legmeervogels heeft zondag 3 november op eigen veld de tweede overwinning van het seizoen behaald. tegen De Meern opende Yorick van der Deijl na 12 minuten de score. Voor rust kwamen ook Mitchell Verschut, Kenneth van der Nolk van Gogh en Otman Lechkar (strafschop) tot scoren, waardoor de ruststand op 4-0 werd bepaald. Na rust zorgde Quint Piris voor de 5-0, hetgeen ook de eindstand werd. Legmeervogels stijgt op de ranglijst naar de zevende plaats.<br /><br />KDO was in 2B niet opgewassen tegen koploper SO Soest. De thuisploeg nam voor rust een 2-0 voorsprong en maakte na rust de 3-0. KDO toonde karakter door twee keer tegen te scoren via Sven Vlasman en Max Wessels, maar in de slotfase liepen de Soestenaren uit naar 5-2. KDO staat door het verlies twaalfde op de ranglijst.<br /><br />RKDES boekte, door vier treffers van Indy van Koert en een doelpunt van Roy Endhoven, een 0-5 overwinning op VVH/Velserbroek. De Kudelstaarters stijgen daardoor naar de derde plaats op de ranglijst. Ook FC Aalsmeer kwam tot winst. In Leiden werd Sporting Leiden met 0-4 geklopt. FC Aalsmeer bezet door de winst de zesde plaats in 3A.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 10 november:</span><br />1A 14.00 uur: FC Uitgeest - Legmeervogels<br />2B 14.00 uur: KDO - DIOS<br />3A 14.00 uur: RKDES - Sporting Leiden<br />3A 14.00 uur: Spaarnwoude - FC Aalsmeer<br /><br />Argon kwam zaterdag, in een doelpuntrijke wedstrijd tegen ZOB opnieuw tot winst: 3-5. De doelpunten van Argon werden gescoord door Ilias Latif, Elgreenio Dorade, Ian Refos, Dylan Bergkamp en Rachad Madi. Argon bezet na zeven wedstrijden de vierde plaats in 1A<br /><br />FC Aalsmeer boekte in de duinen bij SV Zandvoort een fraaie 0-2 overwinning, dankzij doelpunten van Mike Dam en Jordy de Groot. Door de tweede zege op rij staat FC Aalsmeer zevende in 2A.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zaterdag 9 november:</span><br />1A 14.30 uur: Monnickendam - Argon <br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer - DVVA<br /><br /><br /><strong>HOCKEY</strong><br />De dames van Qui Vive haalden donderdagavond het uitgestelde duel tegen Haarlem in. Aan de Noorddammerweg werd een 4-0 zege behaald. Zondag werd op eigen veld met 1-1 gelijk gespeeld tegen AMVJ. De dames staan door deze resultaten zesde in de competitie. De heren behaalden ook een 1-1 gelijkspel, thuis tegen Cartouche en staan daardoor negende in de Promotieklasse.<br /><br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zondag 10 november:</span><br />Dames 1A 12.45 uur: Qui Vive - Overbos<br />Heren PK 14.45 uur: Qui Vive - Victoria<br /> https://www.rickfm.nl/klinkende-thuiszege-voor-legmeervogels/nieuws/item?1146472 Mon, 04 Nov 2019 09:24:40 +0100 Klinkende thuiszege voor Legmeervogels | Rick FM https://www.rickfm.nl/klinkende-thuiszege-voor-legmeervogels/nieuws/item?1146456 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1572798040.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br /><br />Legmeervogels heeft zondag op eigen veld de tweede overwinning van het seizoen behaald. tegen De Meern opende Yorick van der Deijl na 12 minuten de score. Voor rust kwamen ook Mitchell Verschut, Kenneth van der Nolk van Gogh en Otman Lechkar (strafschop) tot scoren, waardoor de ruststand op 4-0 werd bepaald. Na rust zorgde Quint Piris voor de 5-0, hetgeen ook de eindstand werd. Legmeervogels stijgt op de ranglijst naar de zevende plaats.<br /><br />KDO was in 2B niet opgewassen tegen koploper SO Soest. De thuisploeg nam voor rust een 2-0 voorsprong en maakte na rust de 3-0. KDO toonde karakter door twee keer tegen te scoren via Sven Vlasman en Max Wessels, maar in de slotfase liepen de Soestenaren uit naar 5-2. KDO staat door het verlies twaalfde op de ranglijst.<br /><br />RKDES boekte, door vier treffers van Indy van Koert en een doelpunt van Roy Endhoven, een 0-5 overwinning op VVH/Velserbroek. De Kudelstaarters stijgen daardoor naar de derde plaats op de ranglijst. Ook FC Aalsmeer kwam tot winst. In Leiden werd Sporting Leiden met 0-4 geklopt. FC Aalsmeer bezet door de winst de zesde plaats in 3A.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 10 november:</span><br />1A 14.00 uur: FC Uitgeest - Legmeervogels<br />2B 14.00 uur: KDO - DIOS<br />3A 14.00 uur: RKDES - Sporting Leiden<br />3A 14.00 uur: Spaarnwoude - FC Aalsmeer<br /><br />Argon kwam zaterdag, in een doelpuntrijke wedstrijd tegen ZOB opnieuw tot winst: 3-5. De doelpunten van Argon werden gescoord door Ilias Latif, Elgreenio Dorade, Ian Refos, Dylan Bergkamp en Rachad Madi. Argon bezet na zeven wedstrijden de vierde plaats in 1A<br /><br />FC Aalsmeer boekte in de duinen bij SV Zandvoort een fraaie 0-2 overwinning, dankzij doelpunten van Mike Dam en Jordy de Groot. Door de tweede zege op rij staat FC Aalsmeer zevende in 2A.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zaterdag 9 november:</span><br />1A 14.30 uur: Monnickendam - Argon <br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer - DVVA<br /><br /><br /><strong>HOCKEY</strong><br />De dames van Qui Vive haalden donderdagavond het uitgestelde duel tegen Haarlem in. Aan de Noorddammerweg werd een 4-0 zege behaald. Zondag werd op eigen veld met 1-1 gelijk gespeeld tegen AMVJ. De dames staan door deze resultaten zesde in de competitie. De heren behaalden ook een 1-1 gelijkspel, thuis tegen Cartouche en staan daardoor negende in de Promotieklasse.<br /><br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zondag 10 november:</span><br />Dames 1A 12.45 uur: Qui Vive - Overbos<br />Heren PK 14.45 uur: Qui Vive - Victoria<br /> https://www.rickfm.nl/klinkende-thuiszege-voor-legmeervogels/nieuws/item?1146456 Sun, 03 Nov 2019 17:22:22 +0100 Transformatie WAPO-terrein stap dichterbij | Rick FM https://www.rickfm.nl/transformatie-wapo-terrein-stap-dichterbij/nieuws/item?1146286 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1572548582.jpg" />Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft ingestemd met de anterieure overeenkomst voor het project Thamenhof. Wethouder Bouma: ‘Dat is goed nieuws. Daarmee komt de transformatie van het voormalig bedrijventerrein tussen de Vuurlijn en Koningin Máximalaan (voorheen WAPO-terrein) tot uniek woongebied Thamenhof weer een stap dichterbij. Als alles volgens planning verloopt verrijzen hier in 2021 en 2022 127 huurappartementen en twee vrijesectorkoopwoningen.’ In november buigen de raadscommissie en de gemeenteraad zich over de overeenkomst tussen de gemeente en Expo Vastgoed Ontwikkeling, de partij die het gebied ontwikkelt.<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/transformatie-wapo-terrein-stap-dichterbij/nieuws/item?1146286 Thu, 31 Oct 2019 20:04:06 +0100 Eerste punten voor KDO | Rick FM https://www.rickfm.nl/eerste-punten-voor-kdo/nieuws/item?1145958 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1572194918.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br /><br />KDO is na zondag eindelijk van de nul af in de tweede klasse B. De Kwakelaars kwamen thuis tegen Nieuw Utrecht op een 0-2 achterstand (0-1 bij rust). Een rake strafschop van Mathijs van Rijn zorgde voor de 1-2 en in het laatste kwartier viel alles goed voor KDO. Timo Kas kopte de gelijkmaker binnen en Thomas Stevens en Joeri Stange wisten zelfs de 3-2 en 4-2 te maken. Door de winst stijgt KDO naar de elfde plaats.<br /><br />Legmeervogels had het lastig in Amsterdam tegen SDZ. Na een 0-0 ruststand, vielen er in de tweede helft ook geen treffers, waardoor de 0-0 ook de eindstand werd. Legmeervogels blijft door het gelijke spel op de negende plaats staan.<br /><br />RKDES won dankzij een doelpunt van Jimmy Baars met 1-0 van WVC en FC Aalsmeer ging thuis fors onderuit tegen Alliance'22. De Haarlemmers wonnen met 1-6. RKDES klimt naar de vierde plaats in de derde klasse A, FC Aalsmeer staat tiende.<br /><br />Programma zondag 3 november:<br />1A 14.00 uur: Legmeervogels - De Meern <br />2B 14.00 uur: SO Soest - KDO<br />3A 14.00 uur: VVH/Velserbroek - RKDES (in Haarlem)<br />3A 14.00 uur: Sporting Leiden - FC Aalsmeer<br /><br />Argon boekte zaterdag de derde competitiezege. De Mijdrechtse ploeg, die afgelopen dinsdag ook de volgende ronde van de beker haalde door een 0-2 zege bij Odysseus'91, won thuis met 2-1 van Roda'46. De doelpunten van Argon werden gescoord door Ian Refos en Ilias Latif.<br /><br />FC Aalsmeer pakte thuis tegen NiTA uit Nieuwer Ter Aa de volle winst. Bij rust leidde de thuisploeg comfortabel met 4-0, door doelpunten van Daan Vaneman, Mike Dam, Junior Tiller en Berry Kramer. Ne de rust werd het weer spannend torn Mike Fokker en Dwayne Wondel (2x) de achterstand terug brachten tot 4-3. Giliano Eijken zorgde met de 5-3 voor rust in de Aalsmeerse tent.<br /><br />Het programma voor zaterdag 2 november:<br />1A 14.30 uur: ZOB - Argon (in Zuidoost Beemster)<br />2A 14.30 uur: Zandvoort - FC Aalsmeer<br /><br /><br /><strong>HOCKEY</strong><br />De dames van Qui Vive speelden in Utrecht met 2-2 gelijk tegen USHC. De heren behaalden een knap punt bij SCHC in Bilthoven: 2-2. Wouter Haremaker en Jari Janssen scoorden de Uithoornse treffers.<br /><br />Het programma voor Woensdag 31 oktober:<br />Dames 1A: Qui Vive - Haarlem<br />Het programma voor zondag 3 november:<br />Dames 1A 12.45 uur: Qui Vive - AMVJ<br />Heren PK 14.45 uur: Qui Vive - Cartouche<br /> https://www.rickfm.nl/eerste-punten-voor-kdo/nieuws/item?1145958 Sun, 27 Oct 2019 17:49:33 +0100 Legmeervogels bekert verder, KDO niet | Rick FM https://www.rickfm.nl/legmeervogels-bekert-verder-kdo-niet/nieuws/item?1145704 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1571841738.jpg" />Door een 1-3 overwinning op de zaterdag 1 van DEM (Beverwijk) heeft de zondag 1 van Legmeervogels de 2e ronde bereikt in de nok out fase van het KNVB Bekertoernooi district West 1. De 2e ronde wordt gespeeld in het weekend van 16 en 17 november 2019. Wie dan de tegenstander is van Legmeervogels wordt later deze maand bekend.<br /><br>KDO heeft met 6-1 verloren van het amsterdamse WHVEDW en is nu uitgebekerd.<br /> https://www.rickfm.nl/legmeervogels-bekert-verder-kdo-niet/nieuws/item?1145704 Wed, 23 Oct 2019 16:42:36 +0200 Welzijnsorganisatie Participe in problemen? | Rick FM https://www.rickfm.nl/welzijnsorganisatie-participe-in-problemen/nieuws/item?1145698 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1571839813.jpg" />AMSTELVEEN -De gemeente Amstelveen heeft besloten om de welzijnsorganisatie Participe Holding en Participe Amstelland vanaf 1 november 2019 intensief te monitoren voor een periode van (voorlopig) zes maanden. <br /><br>Participe is op het ogenblik bezig met een transitie om de financiële problemen het hoofd te bieden. Deze zomer werd bekend dat gesprekken met een mogelijke fusiepartner niet naar tevredenheid konden worden afgerond. De welzijnsinstelling is nu op zoek naar andere oplossingen.<br /><br>De huidige gang van zaken bij Participe zorgt ervoor dat gemeente de risico’s rondom de welzijnsinstelling moeilijk kan inschatten. Eerder werd al informatie gevraagd over onder meer de financiële situatie. De antwoorden waren voor de gemeente echter niet bevredigend. ,,Daarom hechten wij er nu aan om over een onafhankelijke informatiepositie te beschikken en inzicht te krijgen in de financiële situatie en verwevenheid binnen de holding,” schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.<br /><br>Het college meldt wel dat er de afgelopen periode veel positieve geluiden zijn gehoord over de inspanningen en inzet van medewerkers en vrijwilligers van Participe.<br /><br>Participe verzorgt ook welzijnswerk in de gemeente Uithoorn.<br /><br> <br /><br>Bron: RTVA <br /> https://www.rickfm.nl/welzijnsorganisatie-participe-in-problemen/nieuws/item?1145698 Wed, 23 Oct 2019 16:21:12 +0200 Weer weinig reden tot juichen voor regioteams | Rick FM https://www.rickfm.nl/weer-weinig-reden-tot-juichen-voor-regioteams/nieuws/item?1145493 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1571606197.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br />Legmeervogels is door een 1-2 thuisnederlaag tegen De Zouaven gezakt naar de negende plaats op de ranglijst. De Uithoornaars en de Grootebroekers wisten voor de rust niet te scoren. Na een kwartier in de tweede helft kopte Yunus Bacaksiz raak. Ragilio Kranenburg zorgde voor de gelijkmaker, maar vlak voor tijd scoorde Alex Wagenaar de winnende treffer voor de gasten, waardoor Legmeervogels met lege handen bleef staan.<br /><br>KDO leek in Heemstede op weg naar een goed resultaat. Nog voor rust scoorde Mathijs van Rijn uit een strafschop de 0-1 en na de rust bracht diezelfde Mathijs van Rijn de stand op 0-2, na een mooie actie. HBC kwam echter sterk terug en via Luke Vahle, Neil van Hooff en Steve Olfers werd een 3-2 zege behaald, waardoor KDO nog altijd puntloos is in 2B en nu helemaal alleen onderaan staat, doordat Roda'23 gelijk speelde bij SO Soest en Zeeburgia won van FC Weesp.<br /><br>RKDES wist in de derde klasse A weer eens te winnen. In Nieuwveen werd Nicolaas Boys, dankzij een treffer van Roy Endhoven met 0-1 geklopt. FC Aalsmeer verloor in dezelfde competitie met 1-3 van Zwanenburg. RKDES klimt naar de zesde plaats. FC Aalsmeer staat zevende.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 27 oktober:</span><br />1A 14.00 uur: SDZ - Legmeervogels (in Amsterdam) <br />2B 14.00 uur: KDO - Nieuw Utrecht<br />3A 14.00 uur: RKDES - WVC<br />3A 14.00 uur: FC Aalsmeer - Alliance'22<br /><br>Argon wist zaterdag thuis op de valreep een punt te pakken tegen Scherpenzeel. Halverwege de eerste helft kwamen de gasten op voorsprong door Tevfik Ceyar. Ilias Latif zorgde na rust voor de gelijkmaker, waarna Kevin Sissing van Scherpenzeel de 1-2 wist te scoren. Het was uiteindelijk Stan van Scheppingen die voor 2-2 wist te zorgen.<br /><br>FC Aalsmeer ging op bezoek bij HBOK (Het Begon Op Klompen) in Zunderdorp. Tom de Lange braht de thuisploeg op 1-0, maar nog voor rust draaiden Giliano Eijken en Mike Dam de rollen om, waardoor FC Aalsmeer met een 1-2 voorsprong de rust in ging. Na rust Zorgde Angelo Groen van HBOK met twee treffers voor de winst van zijn ploeg.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zaterdag 26 oktober:</span><br />1A 14.30 uur: Argon - Roda’46<br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer - NiTA<br /><br><strong>BEKERVOETBAL</strong><br /><br>Komende week spelen diverse teams uit de regio een bekerwedstrijd. Het programma:<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Dinsdag 22 oktober</span><br />20.00 uur: WV-HEDW (zat) - KDO<br />20.00 uur: Odysseus’91 - Argon<br />20.15 uur: DEM (zat) - Legmeervogels<br /><br><strong>HOCKEY</strong><br />De dames van Qui Vive wonnen zondag thuis met 2-1 van AthenA. De heren verloren thuis met 1-2 van Schaerweijde. De Uithoornse treffer werd gescoord door Linze Andringa.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zondag 27 oktober:</span><br />Dames 1A 12.45 uur: USHC - Qui Vive (in Utrecht)<br />Heren PK 14.45 uur: SCHC - Qui Vive (in Bilthoven)<br /> https://www.rickfm.nl/weer-weinig-reden-tot-juichen-voor-regioteams/nieuws/item?1145493 Sun, 20 Oct 2019 23:18:25 +0200 Kabinet wil zonvakanties vanaf Schiphol beteugelen | Rick FM https://www.rickfm.nl/kabinet-wil-zonvakanties-vanaf-schiphol-beteugelen/nieuws/item?1145230 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1571251714.jpg" />AMSTELVEEN –  Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen werkt aan een regel om bij de verdeling van vliegrechten op Schiphol luchtvaartmaatschappijen te bevoordelen die meer wereldwijde bestemmingen hebben. <br /><br>Dit blijkt uit een concept van de luchtvaartnota 2020-2050 dat in handen is van de Volkskrant. Deze nota moet de richting van het Nederlandse luchtvaartbeleid voor de komende dertig jaar wijzen. In deze periode mag Schiphol maar beperkt groeien om bewoners te ontlasten en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Na 2020 mag de luchthaven groeien naar 540 duizend starts en landingen per jaar, veertigduizend meer dan nu.<br /><br>Om de Nederlandse economie ten goede te komen is het de bedoeling dat met die extra vluchten het wereldwijde netwerk van Schiphol wordt uitgebreid. De groei mag dus niet gaan naar extra vluchten naar zonbestemmingen. Van Nieuwenhuizen (VVD) wil onder meer kijken naar de mate waarin jaarrond naar een bestemming wordt gevlogen, want buiten het zomerseizoen gaan er minder vluchten naar zonbestemmingen. De minister geeft aan dat ze niet genoeg middelen heeft om aanbieders van vakantievluchten volledig buiten de deur te houden omdat Europese regelgeving in de weg zit. Daarom zal er bij Brussel worden aangedrongen om meer bevoegdheden.<br /><br>Corendon-topman Steven van der Heijden zegt in een reactie tegen de Volkskrant dat de lokale regel zeer in het nadeel zal uitpakken van vakantie-maatschappijen. Het is volgens de topman dan ook maar de vraag of dit mag, “Het grijpt nogal in de vrije markt”.<br /><br>Het kabinet wil de groei van de Nederlandse luchtvaart voor de komende dertig jaar vastleggen, toekomstige regeringen mogen daar niet overheen. Tenzij “onze internationale bereikbaarheid in het geding komt”, dan verandert namelijk de afweging tussen milieu en economie, aldus de minister.<br /><br>bron: RTVA<br /> https://www.rickfm.nl/kabinet-wil-zonvakanties-vanaf-schiphol-beteugelen/nieuws/item?1145230 Wed, 16 Oct 2019 20:51:54 +0200 Robotwise club Bouw en programmeer je eigen robot. | Rick FM https://www.rickfm.nl/robotwise-club-bouw-en-programmeer-je-eigen-robot/nieuws/item?1145226 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1571248674.jpg" />AMSTELVEEN –  Spelenderwijs kennismaken met techniek en de mogelijkheden van de toekomst ontdekken. Dat is waar de Robotwise club zes weken lang de vrijdagmiddag in de bibliotheek mee vult. Alles staat in het teken van technologie, robotica en programmeren.<br /><br>De ideale workshop voor het zetten van de eerste stapjes op het gebied van techniek. De kinderen gaan aan de slag met het bouwen van fysieke robotmodellen en leren hoe deze geprogrammeerd en aangestuurd worden. Dit zijn belangrijke competenties voor de arbeidsmarkt van de toekomst en wie weet ontdekt jouw zoon of dochter de passie en motivatie om hierin verder te groeien.<br /><br>Bovendien is het ook echt leuk om meer te leren over de werking van robots en om in staat te zijn invloed uit te oefenen op hoe een robot zich gedraagt. De club wordt georganiseerd door de Bibliotheek Amstelland Stadsplein in samenwerking met RobotWise.<br /><br /> Afhankelijk van de reeks en je leeftijd komen er diverse robots aan bod. Wil je alvast zien met welke robots je aan de slag gaat, kijk dan even hier .<br /> (url: https://robotwise.nl/educatieve-robots/).<br /><br>Inschrijven voor deze  6-delige workshop kan op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl. Tijden: van 15.00 uur tot 16.30 uur op vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 november en van 14.00 tot 15.30 uur op 6 december. Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Leeftijd 5-8 jaar.<br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/robotwise-club-bouw-en-programmeer-je-eigen-robot/nieuws/item?1145226 Wed, 16 Oct 2019 20:02:34 +0200 Peuters en kleuters leven zich uit tijdens de lessen voor nijntje beweegdiploma. | Rick FM https://www.rickfm.nl/peuters-en-kleuters-leven-zich-uit-tijdens-de-lessen-voor-nijntje-beweegdiploma/nieuws/item?1145009 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1571035332.jpg" />DE KWAKEL - KDO Dance Aerobics Gymnastiek is in september weer gestart met de beweeglessen voor kleuters en peuters.<br /><br><br /> Het belangrijkste is: bewegen met plezier<br /> In de lessen van het nijntje beweegdiploma kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leren kinderen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Zo draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan de gezondheid en het geluk jonge kinderen.<br /><br>Tijdens de lessen op maandagmiddag van 14.45 tot 15.45 uur leven de peuters zich uit in de grote sporthal van KDO. Tijdens de lessen wordt de lesstof van nijntje beweegdiploma 1 behandeld. Dit is een beweegdiploma speciaal door de KNGU samengesteld. De kinderen krijgen na het volgen van de cursus hun beweegdiploma. Op woensdagmiddag van 15.15 tot 16.00 uur zijn de kleuters aan de beurt en zij oefenen voor het nijntje beweegdiploma 2.<br /><br>Omdat de onderdelen van het beweegdiploma spelenderwijs tijdens de lessen worden behandeld is er de mogelijkheid tussentijds in te stromen. Om te kijken of je kind het helemaal leuk vindt kan je beginnen met een workshop van 4 achtereenvolgende lessen voor € 10,00. Daarna kan je kind lid worden voor € 60,00 tot en met einde seizoen (eind juni 2020)<br /><br>Voor nadere informatie en opgaven kijk op www.kdo.nl of mail naar gymnastiek@kdo.nl<br /><br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/peuters-en-kleuters-leven-zich-uit-tijdens-de-lessen-voor-nijntje-beweegdiploma/nieuws/item?1145009 Mon, 14 Oct 2019 08:43:05 +0200 Weer geen winst voor regioteams | Rick FM https://www.rickfm.nl/weer-geen-winst-voor-regioteams/nieuws/item?1144987 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1570981221.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br />Legmeervogels heeft zondag wederom een punt gesprokkeld in de eerste klasse A. Tegen Zaanlandia stond de 1-1 eindstand al voor rust op het scorebord. Namens Legmeervogels wist Kenneth van der Nolk van Gogh de Zaandamse doelman te verschalken. Zaanlandia was na een kwartier op voorsprong gekomen via Jeremy Kho. Door het gelijke spel staat Legmeervogels met vijf punten nog steedsin de middenmoot van de eerste klasse A. Zaanlandia leed het eerste puntverlies.<br /><br>KDO kwam zondag niet in actie. De thuiswedstrijd tegen Zeeburgia werd afgelast. KDO hoeft bij afkeuring van het hoofdveld nog niet uit te wijken naar een kunstgrasveld. Dit gaat in het voorjaar pas verplicht worden.<br /><br>De derby tussen RKDES en FC Aalsmeer eindigde in 1-1. FC Aalsmeer kwam na ruim een half uur op 0-1, maar een paar minuten later zorgde Indy van Koert voor de gelijke stand. Na de rust werd er niet meer gescoord.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 20 oktober:</span><br />1A 14.00 uur: Legmeervogels - De Zouaven<br />2B 14.00 uur: HBC - KDO (in Heemstede)<br />3A 14.00 uur: FC Aalsmeer - Zwanenburg<br />3A 14.00 uur: Nicolaas Boys - RKDES (in Nieuwveen)<br /><br>Argon ging op zaterdag flink onderuit bij Zuidvogels. Na een 1-0 ruststand wonnen de gastheren met 4-0. FC Aalsmeer speelde thuis tegen AMVJ met 1-1 gelijk. De Aalsmeerse treffer werd gescoord door Deo Sinduhje.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zaterdag 19 oktober:</span><br />1A 14.30 uur: Argon - Scherpenzeel<br />2A 14.30 uur: HBOK (Het Begon Op Klompen) - FC Aalsmeer (in Amsterdam-Zunderdorp)<br /><br>HOCKEY<br />De dames van Qui Vive speelden zondag met 1-1 gelijk bij Myra in Amstelveen. De heren van Qui Vive kwamen twee keer op voorsprong bij HIC (doelpunten van Jitte Lochtenberg en Linze Andringa, maar moesten genoegen nemen met een gelijkspel.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zondag 20 oktober:</span><br />Dames 1A 12.45 uur: Qui Vive - AthenA<br />Heren PK 14.45 uur: Qui Vive - Schaerweijde <br /> https://www.rickfm.nl/weer-geen-winst-voor-regioteams/nieuws/item?1144987 Sun, 13 Oct 2019 17:40:58 +0200 Titelkandidaat Domstad Dodgers wint van Thamen | Rick FM https://www.rickfm.nl/titelkandidaat-domstad-dodgers-wint-van-thamen/nieuws/item?1144520 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1570460803.jpg" />UITHOORN -  Vanwege een onbespeelbaar veld in september, werd de wedstrijd Domstad Dodgers - Thamen op woensdag 2 oktober gespeeld. Vanwege het ontbreken van verlichting bij Domstad, is dat op het veld van Thamen. <br />Domstad Dodgers gaat voortvarend van start in de 1e inning. Verhoeven slaat een honkslag, Weymouth komt op het honk na een velderskeuze (waarbij de uit niet gemaakt wordt) en ook Weijgertse weet het eerste honk te bereiken door 4-wijd. Aangewezen slagman Vrolijk doet waarvoor hij opgesteld staat en slaat alle drie de heren binnen met een tweehonkslag.<br /><br />Pitcher Doedens van Domstad weet de slagploeg van Thamen uitstekend tegen te houden. In de eerste 3 innings noteert hij 5 strike-outs en een aantal fly-outs. In de gelijkmakende slagbeurt van de 3e inning breidt Domstad de score verder uit. Weijgertse slaat een honkslag en weet uiteindelijk de thuisplaat te bereiken. Thamen voorkomt dat de score verder uitloopt door thuis te verdedigen en daar twee nullen te maken.<br /><br />Ook in de innings 4 t/m 6 weet Thamen niet te scoren, door toedoen van pitcher Doedens, die een ijzersterke wedstrijd gooit (8 strike-outs). Domstad Dodgers blijft echter scoren. Hanraads, Froberg, Verhoeven en Weymouth weten allemaal te scoren waardoor de score uitgebreid wordt naar 8-0 in het voordeel van Domstad Dodgers. Thamen komt er niet meer aan te pas. Na de 7e inning wordt de wedstrijd door de vele regenval beëindigt en is dat ook direct de eindscore. Domstad Dodgers wint en is dichtbij het kampioenschap.<br />Op vrijdag 4 oktober stond de wedstrijd Boekaniers- Thamen gepland, echter is deze wedstrijd gestaakt vanwege de vele regenval. Komende dinsdag 8 oktober staan de laatste 3 innings van de wedstrijd Thamen - HCAW op het programma. De stand is 9-9. Wie trekt de overwinning over de streep?<br /> https://www.rickfm.nl/titelkandidaat-domstad-dodgers-wint-van-thamen/nieuws/item?1144520 Mon, 07 Oct 2019 17:06:53 +0200 Voetbalweekeinde zonder winst voor regioteams | Rick FM https://www.rickfm.nl/voetbalweekeinde-zonder-winst-voor-regioteams/nieuws/item?1144447 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1570376904.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br />Legmeervogels heeft zondag weer een punt aan het totaal kunnen toevoegen. Op De Randhoorn werd het tegen sv Hoofddorp 2-2, na een 1-0 ruststand. Mitch Vernooij opende de score vlak voor rust. In de tweede helft kwamen de gasten op 1-1 via Martijn Tjon-A-Njoek. Jasper Burgers zorgde voor de 2-1 en Legmeervogels leek die stand vast te kunnen houden, maar Hoofddorp wist toch nog een keer te scoren. Hoofddorp miste zowel voor als na rust een strafschop. Door het gelijke spel staat Legmeervogels met vier punten in de middenmoot van de eerste klasse A.<br /><br>KDO moet duidelijk wennen aan de terugkeer in West 1. Tegen Hooglanderveen, dat ook nog puntloos was, werd een smadelijke nederlaag geleden. Bij rust stond het 2-0. KDO kreeg meteen na rust de kans terug te komen in het duel via een strafschop, maar die werd veel te slap ingeschoten. Hooglanderveen liep vervolgens uit naar 5-0. Voor KDO een duel om snel te vergeten.<br /><br>Het duel tussen RKDES en Bloemendaal leek in de duinen uit te draaien op een bloedeloze 0-0. De Kudelstaarters kregen vlak voor tijd echter het deksel op de neus en verloren met 1-0. In dezelfde competitie keek FC Aalsmeer thuis tegen een 0-2 achterstand aan tegen Voorschoten'97, maar in de tweede helft werd dit recht gezet door de thuisploeg en eindigde het duel in 2-2. Volgende week staat in Kudelstaart de derby tussen RKDES en FC Aalsmeer op het programma.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 13 oktober:</span><br /><br>1A 14.00 uur: Zaanlandia - Legmeervogels (in Zaandam)<br />2B 14.00 uur: KDO - Zeeburgia<br />3A 14.00 uur: RKDES - FC Aalsmeer<br /><br>Argon en FC Aalsmeer kenden zaterdag geen beste dag. Argon kwam thuis tegen AFC door een treffer van Thierry van der Kooye op een 0-1 achterstand. Dylan Bergkamp scoorde voor rust 1-1. Na rust bracht Thierry van der Kooye de gasten opnieuw op voorsprong. Ilias Latif tekende voor de 2-2. Thierry van der Kooye wist echter namens AFC zijn derde en vierde treffer te maken, waardoor er een 2-4 eindstand op het bord verscheen. <br />FC Aalsmeer ging in Amsterdam bij ASV Arsenal met 2-1 onderuit. De thuisclub nam de leiding, waarna Burak Sitil via een strafschop gelijk maakte. In de blessuretijd moest FC Aalsmeer echter een tweede treffer incasseren, waardoor het elftal van trainer Jesse Donker zonder punten huiswaarts keerde.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zaterdag 12 oktober:</span><br /><br>1A 14.30 uur: Zuidvogels - Argon (in Huizen)<br />2A 14.30 uur: FC Aalsmeer AMVJ<br /><br><strong>HOCKEY</strong><br />Bij Qui Vive werden afgelopen weekeinde alle thuis- en uitwedstrijden afgelast in verband met het overlijden van Bart Smit.<br /><br><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 13 oktober:</span><br /><br>Dames 1A 12.45 uur: Myra - Qui Vive (in Amstelveen)<br />Heren PK 14.45 uur: HIC - Qui Vive (in Amstelveen)<br /> https://www.rickfm.nl/voetbalweekeinde-zonder-winst-voor-regioteams/nieuws/item?1144447 Sun, 06 Oct 2019 17:50:05 +0200 Bart Smit, clubicoon Qui Vive, overleden | Rick FM https://www.rickfm.nl/bart-smit-clubicoon-qui-vive-overleden/nieuws/item?1144422 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1570352269.jpg" />                                         In memoriam<br /><br />Op 4 oktober jl. heeft Qui Vive het trieste bericht ontvangen dat hun erelid, bestuurslid en hun vriend  <br /><br />                                               Bart Smit<br /><br />op 43 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, is overleden.<br /><br />Bart was bijna 40 jaar lid van Qui Vive en behoorde tot de clubiconen. Hij was de man die velen graag als vriend zouden willen hebben: trouw, erg attent, stond altijd voor iedereen klaar, gezellig en iemand die positief in het leven stond. Een warm mens met een gouden karakter. Bart was de personificatie van wat Qui Vive wil zijn namelijk een familievereniging waarin met passie prestatiehockey kan worden gespeeld, veel ruimte is voor de breedtesport en waar het enorm gezellig is. Zelf was hij ook een enorme familieman. Altijd vol trots pratend over zijn vrouw Evelien, zijn kinderen Merel en Stijn en zeer nauw bij hun hockeyen betrokken als team-begeleider, trainer en scheidsrechter.<br /><br />Bart heeft zelf jarenlang op het hoogste niveau met succes gespeeld. De laatste jaren van zijn hockey carrière speelde hij in veteranen A. Met zijn bevlogenheid voor de hockeysport was Bart vele jaren als teammanager betrokken bij heren 1. Alom gerespecteerd om zijn hockeykennis maar ook om de wijze waarop hij niet alleen het  team maar ook de individuele spelers begeleidde. Hij ging met een positieve insteek uit van de mogelijkheden, was een verbinder en bij conflicten lukte het hem steeds om een goede consensus te vinden. Op Bart kon een beroep worden gedaan. Hij liet nooit iemand in de steek.<br /><br />Ook als bestuurder voor prestatiehockey en commissielid van accommodatie en clubhuis heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de club waarbij in alle situaties de mens centraal stond. Vaak vanuit een bescheiden rol maar prominent als het nodig was.<br /><br />Qui Vive is hem zeer dankbaar voor hetgeen hij voor Qui Vive heeft betekend. Hij zal in hun herinnering blijven voortleven.<br /><br />Qui Vive wil hun diepste gevoelens van medeleven betuigen en hopen dat Evelien, Merel, Stijn, alle familieleden en vrienden dit grote verlies kunnen dragen en dat hierbij de gevoelens van dankbaarheid voor hetgeen hij voor hen heeft betekend en de goede herinneringen tot steun kunnen zijn.<br /><br />In verband met het overlijden van Bart hangen op de accommodatie de Qui Vive vlaggen de komende week halfstok en worden er vandaag en morgen geen thuis- en uitwedstrijden gespeeld. Alle evenementen zijn eveneens afgelast. Het volgende weekend zal bij alle (vriendschappelijke en eventueel inhaal) thuis- en uitwedstrijden alsmede bij Dames 1 en Heren 1 een minuut stilte in acht worden genomen voorafgaand aan de wedstrijd.<br /><br /> <br /><br />Bron: bestuur Qui Vive <br /><br /> <br /> https://www.rickfm.nl/bart-smit-clubicoon-qui-vive-overleden/nieuws/item?1144422 Sun, 06 Oct 2019 11:00:39 +0200 Nieuwe programmering Rick FM | Rick FM https://www.rickfm.nl/nieuwe-programmering-rick-fm/nieuws/item?1144420 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1570351510.jpg" /><strong>Zondag 20:00 - 22:00 uur Nerdalert</strong><br /><br>Vlot en humoristisch muziekprogramma met maatschappij-kritisch tintje. Soms op het randje, soms er nét overheen. Voor nerds, door nerds.<br /><br>Marcel van de Velde en Marjolein Hermans hebben een uitgesproken mening over de huidige maatschappij. En die steken ze niet onder stoelen of banken! Nerdalert gaat graag in op de nerd-cultuur: Star Wars, Doctor Who, fantasy festivals, superhelden, Lego, nieuwe films en bijzondere muziek. En jij kan mee doen! Er kan gechat worden met de studio.<br /><br> <br /><br><strong>Zondag 22:00 - 23:00 't Marlolijstje.</strong><br /><br>Dit is een lijst alternatieve muziek samengesteld door Marjolein Hermans: rock, hardrock, folkrock, symphonische metal, folkmetal. De show is voorlopig in een non-stop format. De lijst muziek wordt elke week uitgebreid. In de toekomst wordt deze show  gepresenteerd door Marjolein Hermans.<br /><br> <br /><br><strong>Vrijdag  18:00 – 19:00 "De Draaitafel Van De Raad"</strong><br /><br>Dit is een programma met de raadsleden van de gemeenteraad van Uithoorn - De Kwakel. Geen Politiek dit keer. Maar van welke muziek houden onze raadsleden. De presentatie is door Jeroen Brink en José de Robles. En wekelijks ontvangen zij een collega raadslid met zijn of haar favoriete muziek.<br /><br> <br /><br><strong>Zaterdag programmering</strong><br /><br>De gouden zaterdag bij Rick FM gaat vanaf 5 oktober veranderen met een nieuwe programmering. Nico Prins start dan 1 uur eerder met Goede morgen Amstelland. Van 8.00 tot 10.00 uur. Ook Het HitMuseum met Kees Hoogervorst gaat een uur eerder van start van 10.00 tot 12.00 uur. Nieuw en terug bij Rick FM is Stephan de Ruyter met Terugblikken van 12.00 tot 14.00 uur. En Weekend Sjors start ook een uur eerder van 14.00 uur tot 16.00 uur. De Hitkelder Met Nico van der Linden sluit de dagprogramma’s af van 16.00 tot 18.00 uur. De avondprogrammering blijft als vanouds, met Frank v Agtmaal en de 60s en 70s van 18.00 tot 20.00 uur. Back tot the 70’s met Nico Prins van 20.00 tot 22.00 uur. En als afsluiter Jaap van der Leij met Tracks van 22.00 tot 23.00 uur. De nieuwe Gouden zaterdag bij Rick FM, met meer dan 50 jaar popmuziek op 1 dag.<br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/nieuwe-programmering-rick-fm/nieuws/item?1144420 Sun, 06 Oct 2019 10:46:48 +0200 De draaitafel van de Raad | Rick FM https://www.rickfm.nl/de-draaitafel-van-de-raad/nieuws/item?1144118 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1570016412.jpg" />"De Draaitafel Van De Raad" is een programma met de raadsleden van de gemeenteraad van Uithoorn - De Kwakel. Geen Politiek dit keer. Maar van welke muziek houden onze raadsleden.De presentatie is door Jeroen Brink en José de Robles en wekelijks ontvangen zij een collega raadslid met zijn of haar favoriete muziek..<br /><br />Vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur, De Draaitafel Van De Raad.<br /> https://www.rickfm.nl/de-draaitafel-van-de-raad/nieuws/item?1144118 Wed, 02 Oct 2019 13:44:15 +0200 Legmeervogels boekt eerste zege, KDO nog puntloos | Rick FM https://www.rickfm.nl/legmeervogels-boekt-eerste-zege-kdo-nog-puntloos/nieuws/item?1143901 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1569790300.jpg" /><strong>VOETBAL</strong><br />Legmeervogels heeft zondag de eerste overwinning van het seizoen behaald. Op De Randhoorn werd het sterke Fortuna Wormerveer met 2-1 verslagen. De gasten kwamen voor rust op voorsprong door een doelpunt van Emre Bilgin. Na rust draaide Legmeervogels de rollen om, dankzij doelpunten van Quint Piris (zijn tweede van het seizoen) en een schot van afstand door Mitch Vernooij. Fortuna Wormerveer probeerde nog van alles om geijk te maken, maar de Uithoornse defensie gaf geen krimp, waardoor de punten in Uithoorn bleven.<br /><br />KDO wist ook de tweede competitiewedstrijd in 2B niet in winst om te zetten. In Tiel werd tegen Theole een terechte 2-0 nederlaag geleden. De thuisploeg nam voor rust een 1-0 voorsprong, via een schot in de bovenhoek. Bart Hoving zag vlak voor rust een inzet van de lijn gehaald. Na rust, probeerde KDO, met Sven Vlasman in de ploeg, meer af te dwingen, maar Theole bleef de betere ploeg. Vlak voor tijd werd het 2-0, een uitslag waar niets op af te dingen viel.<br /><br />RKDES speelde in Beverwijk tegen De Kennemers. De thuisploeg kwam voor rust via Guillaume Rijssel op 1-0.Na de rust leek alles goed te komen voor RKDES. Eerst scoorde Indy van Koert 1-1 en vlak daarna werd Stef Vonk namens de thuisploeg met een rode kaart uit het veld gestuurd. RKDES rook kansen op de voorsprong, maar het was Leroy de Graaff die De Kennemers vlak voor tijd aan een 2-1 overwinning hielp.<br /><br />FC Aalsmeer pakte op bezoek bij Nicolaas Boys in Nieuwveen een punt. FC Aalsmeer kwam in de laatste tien minuten op 0-1 en leek de winst binnen te hebben, maar ook Nicolaas Boys wist nog een keer te scoren, waardoor de opbrengst voor FC Aalsmeer uiteindelijk één punt betrof.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Programma zondag 6 oktober:</span><br />1A 14.00 uur: Legmeervogels - Hoofddorp<br />2B 14.00 uur: Hooglanderveen - KDO<br />3A 14.00 uur: FC Aalsmeer - Voorschoten'97 en Bloemendaal - RKDES<br /><br />Argon en FC Aalsmeer wisten zaterdag beiden de volle buit te pakken. Argon won in Broek op Langedijk door een benutte strafschop van Rachad Madi met 0-1 bij BOL. FC Aalsmeer pakte in Alkmaar de winst bij Jong Holland. Na een 1-0 achterstand bij rust, scoorden in de tweede helft Giliano Eijken en Jordy de Groot.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zaterdag 5 oktober</span>:<br />1A 14.30 uur: Argon - AFC<br />2A 14.30 uur: ASV Arsenal - FC Aalsmeer (in Amsterdam)<br /><br /><strong>HOCKEY</strong><br /><br />De hockeyteams van Qui Vive boekten wisselende resultaten. De dames verloren met 4-1 bij Houten en de heren versloegen in Tilburg Were Di met 1-3.<br /><br /><span style="text-decoration:underline;">Het programma voor zondag 6 oktober:</span><br />Dames 1A 12.45 uur: Qui Vive - Haarlem<br />Heren PK 14.45 uur: Qui Vive - HDM<br /> https://www.rickfm.nl/legmeervogels-boekt-eerste-zege-kdo-nog-puntloos/nieuws/item?1143901 Sun, 29 Sep 2019 22:52:13 +0200 Einde vrijwillige brandweer? | Rick FM https://www.rickfm.nl/einde-vrijwillige-brandweer/nieuws/item?1143581 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1569417051.jpg" />NOORD-HOLLAND - Het einde dreigt voor de vrijwillige brandweerman. Volgens nieuwe regels moeten zij worden betaald en dat zou een enorme kostenpost voor de overheid betekenen, schrijft het AD. Van het Nederlandse brandweerpersoneel bestaat 80 procent uit vrijwilligers.<br /><br>Als gevolg van Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers volgens de nieuwe regels loon moeten krijgen. Dat zou het einde betekenen van de vrijwillige brandweer, want daarmee is een enorm bedrag gemoeid.<br /><br><strong>80 procent vrijwillig</strong><br />Vrijwilligers vormen nu de ruggengraat van de Nederlandse brandweer. Het personeel bestaat voor tachtig procent uit vrijwilligers en voor twintig procent uit beroeps. Er zijn ruim 19.000 vrijwilligers ten opzichte van ruim vijfduizend beroeps brandweerlieden. Ook de gemeente Uithoorn draait hoofdzakelijk op vrijwillige brandweerlieden.<br /><br>Volgens Europees recht is de huidige positie van de Nederlandse brandweervrijwilliger onhoudbaar. Een denktank met deskundigen moet nu met oplossingen komen. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat hun adviesrapport in december klaar is.<br /><br> <br /><br>Bron: NH Nieuws<br /> https://www.rickfm.nl/einde-vrijwillige-brandweer/nieuws/item?1143581 Wed, 25 Sep 2019 15:14:17 +0200 Valse competitiestart Legmeervogels en KDO | Rick FM https://www.rickfm.nl/valse-competitiestart-legmeervogels-en-kdo/nieuws/item?1143367 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1569183722.jpg" /><strong>Voetbal</strong><br /><br>Legmeervogels en KDO zijn de competitie gestart met een nipte nederlaag. Legmeervogels verloor bij LSVV in Zuid-Scharwoude met 2-1 en KDO ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Pancratius. RKDES en FC Aalsmeer wisten hun seizoensopening in 3A wel te winnen.<br /><br>Het meest opvallende aan de eerste helft tussen LSVV en Legmeervogels waren twee rode kaarten. Legmeervogels-verdediger Daley Venghaus werd al na vier minuten weggestuurd. LSVV speler William van der Leeden kon na 36 minuten vertrekken. In de tweede helft werd er wel gescoord. Quint Piris zette Legmeervogels op 0-1 en tot 10 minuten voor tijd bleef deze stand staan. Martijn Grooff en Toine Merk wisten namens LSVV doelman Folke Maenhout van Legmeervogels echter toch te verschalken en dat leverde een 2-1 eindstand voor de thuisploeg op.<br /><br>KDO speelde een matige eerste helft tegen Pancratius en keek bij rust tegen een terechte 0-1 achterstand aan. Bobby Bosma scoorde namens de gasten. Na rust deed KDO het beter en kwam de gelijkmaker op het scorebord via een rebound van Max Wessels. De thuisclub hoopte op meer, maar Ralf Fenne van Pancratius wist doelman Oudshoorn van KDO met een mooi doelpunt te kloppen. De Badhoevedorpers konden hierdoor met een 1-2 zege op zak huiswaarts keren.<br /><br>RKDES begon goed aan het seizoen en versloeg Voorschoten'97 met 5-2. Voor de Kudelstaarters scoorden Indy van Koert en Roy Endhoven beiden twee keer. Het vijfde doelpunt van RKDES was een eigen treffer. FC Aalsmeer versloeg op eigen veld WVC met 2-0. <br /><br>Het programma voor zondag 29 september:<br /><br>1A 14.00 uur: Legmeervogels  Fortuna Wormerveer.<br /><br>2B 14.00 uur: Theole - KDO (in Tiel).<br /><br>3A 14.00 uur: Nicolaas Boys - FC Aalsmeer (In Nieuwveen) en De Kennemers - RKDES (in Beverwijk).<br /><br>Bij de zaterdagteams won Argon op eigen veld met 2-1 van Woudenberg. Tom de Greef zette de gasten al snel op 0-1. In de tweede helft scoorden Ilias Latif en Tygo Limbug namens de thuisploeg de 1-1 en de 2-1. <br /><br>FC Aalsmeer begon in 2A met een 4-4 gelijkspel tegen OSV. FC Aalsmeer kwam vier keer op voorsprong (via treffers van Daan Vaneman, Jordy de Groot (2x) en Nassim Zohair, maar de Oostzaners kwamen telkens weer op gelijke hoogte. Een winnenden Aalsmeerse treffer zat er niet meer in.<br /><br>Het programma voor zaterdag 28 september:<br /><br>1A 14.30 uur: BOL - Argon (in Broek op Langedijk).<br /><br>2A 15.00 uur: Jong Holland - FC Aalsmeer (in Alkmaar).<br /><br><strong>Hockey</strong><br /><br>De dames van Qui Vive verloren zondag thuis met 2-3 van Westerpark. Zondag spelen de dames om 12.45 uur in en tegen Houten. De heren speelde met 1-1 gelijk tegen Laren. Zondag is om 14.45 uur Were Di de volgende tegenstander. De heren spelen donderdag 26 september om 20.30 uur eerst nog uit tegen Hilversum in de strijd om de Gold Cup.<br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /><br> <br /> https://www.rickfm.nl/valse-competitiestart-legmeervogels-en-kdo/nieuws/item?1143367 Sun, 22 Sep 2019 22:46:32 +0200 Actiegroep ontwikkelt zelf app die lawaai Schiphol meet: "Geen vertrouwen in overheid" | Rick FM https://www.rickfm.nl/actiegroep-ontwikkelt-zelf-app-die-lawaai-schiphol-meet-geen-vertrouwen-in-overheid/nieuws/item?1143079 <img align="left" width="200" src="https://www.rickfm.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/1568821495.jpg" />SCHIPHOL - De metingen van Schiphol geloven ze allang al niet meer, vandaar dat actiegroep SchipholWatch zelf aan de slag is gegaan met het meten van geluidshinder rondom de luchthaven. En iedereen kan meedoen: door middel van de app Explane is iedere omwonende van Schiphol in staat zelf een geluidsmeting te doen en op te slaan in een database. Met die gegevens wil SchipholWatch de overheid om de oren slaan.<br /><br>Wie er allemaal achter SchipholWatch schuilgaan, blijft voorlopig nog duister. De actiegroep van omwonenden van Amstelveen en Aalsmeer hebben Alfred Blokhuizen naar voren geschoven als woordvoerder. Blokhuizen legt uit dat SchipholWatch een groep ondernemers is die in de luwte haar werk wil doen, zonder bestookt te worden door Schiphol of de politiek. "We willen niet in een vergadercircuit worden gezogen, waar je veel tijd aan kwijt bent", aldus Blokhuizen.<br /><br><strong>Explane</strong><br />Wat de actiegroep nu vooral doet, is gegevens verzamelen. Door middel van de app Explane kan iedereen het geluid meten van overvliegende toestellen. De app maakt onder meer gebruik van data van verschillende vluchtradarsystemen, legt Blokhuizen uit.<br /><br>SchipholWatch wil met de verzamelde gegevens de overheid en Schiphol laten zien hoe omwonenden volgens hen al jaren worden belazerd met ingewikkelde rekensystemen die de werkelijke overlast niet aantonen. Alfred Blokhuizen van SchipholWatch laat zien hoe de app werkt:<br /><br> <br /><br><strong>50.000</strong><br />In Noord-Holland heeft SchipholWatch meer dan 50.000 gebruikers geregistreerd. Allemaal inwoners die het geluid meten van overkomende vliegtuigen en die uploaden naar de database. Het vertrouwen van Blokhuizen in de overheid is inmiddels zo ver gezakt, dat hij denkt dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) die gegevens vriendelijk zal aannemen, maar er verder niet op terug zal komen.<br /><br>Waarom dan toch zoveel moeite steken in een app, als de overheid er niks mee gaat doen? Blokhuizen vindt dat je dan over je heen laat fietsen. Blokhuizen: "Alleen al het feit dat burgers en omwonenden van de diverse luchthavens in verzet zijn gekomen, heeft ervoor gezorgd dat er een hele discussie is gekomen over de toekomst van de luchtvaart. Dat is een goede zaak."<br /><br>Bron: NH Nieuws luchtvaartverslaggever Doron Sajet<br /> https://www.rickfm.nl/actiegroep-ontwikkelt-zelf-app-die-lawaai-schiphol-meet-geen-vertrouwen-in-overheid/nieuws/item?1143079 Wed, 18 Sep 2019 17:50:53 +0200