Klachtenprocedure Rick FM

24 mei 2024

Klachtenprocedure Rick FM

Het kan voorkomen dat u als bezoeker van onze website en/of sociale mediakanalen of als luisteraar van ons radiostation of social media het niet eens bent met wat Rick FM heeft bericht, bijvoorbeeld omdat Rick FM volgens u de journalistieke beginselen niet in acht heeft genomen.
Het kan ook zijn dat u een andere klacht heeft die betrekking heeft op het handelen van Rick FM.
U kunt dan een klacht indienen bij Rick FM Uw klacht zal vervolgens zo snel en effectief mogelijk worden behandeld.

Wij nemen uitsluitend klachten in behandeling die direct betrekking hebben op Rick FM.

Als u een klacht bij Rick FM indient, zorgen wij er voor dat u binnen 5 werkdagen een bevestiging van ons krijgt. Mocht u geen bericht ontvangen, dan verzoeken wij u een reminder te sturen, mogelijk is er dan iets misgegaan bij de bezorging/ontvangst van de klacht.

HET INDIENEN VAN EEN KLACHT EN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Hieronder kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen en hoe vervolgens de procedure bij Rick FM verloopt.

1. KLACHT

U maakt een e-mail of brief of gebruikt ons klachtenformulier waarin u zo duidelijk mogelijk uw ervaring beschrijft.
Zorg dat in ieder geval het volgende is opgenomen:

Omschrijving van uw klacht;

De persoon of personen waarmee u contact heeft gehad (indien van toepassing);

Uw contactgegevens;

De actie die wij volgens u naar aanleiding van uw klacht zouden moeten ondernemen;

Anonieme klachten nemen wij in beginsel niet in behandeling, tenzij klager inhoudelijk kan onderbouwen dat er voor hem of haar zwaarwegende redenen zijn om de klacht anoniem in te dienen en er een geanonimiseerd email of postadres wordt opgegeven.

2. VERZENDING

U stuurt een e-mail, aangetekende brief of ons klachtenformulier naar onderstaand adres::

E-mail adres: redactie@rickfm.nl

Postadres: Kerklaan 16 1424 BK De Kwakel of


3. BEVESTIGING

U krijgt van ons binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst;

4. AFHANDELING

Wij nemen uw klacht altijd serieus en reageren binnen 30 dagen na de datum waarop wij de klacht hebben ontvangen. Mocht het niet haalbaar zijn om de klacht binnen de genoemde termijn van 30 dagen af te handelen, dan informeren wij u over de datum waarop de klacht alsnog wordt afgehandeld.

De klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.
Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig

een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen en/of

een preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling).

Wanneer er naar aanleiding van uw klacht een corrigerende en/of preventieve maatregel is genomen, dan koppelen wij dit naar u terug. Uiteraard informeren wij u ook als wij tot de conclusie komen dat de klacht ongegrond is.

5. CONTACT

Indien wenselijk nemen wij contact met u op om de klacht en/of de afhandeling te bespreken.
Graag aangeven of u wilt dat wij tijdens enof na de afhandeling van de klacht contact met u opnemen.