Rick FM begon als piraat

22 juni 2014

Rick FM begon als piraat

Rick FM is de lokale omroep voor Amstelland, maar begon ooit als radiopiraat in De Kwakel.

Hemelvaartsdag 1979 begon het met lokale radio in de gemeente Uithoorn. In De Kwakel was een enthousiast groepje jongeren bij elkaar gekomen om te beginnen met radio-uitzendingen. Het radiostation 'Cyclus' was geboren.

De belangrijkste reden om dit illegale radiostation te beginnen was de kwaliteit van de toenmalige landelijke radio.Door het verzuilde en vermolmde omroepsysteem in Hilversum was er in die periode geen aanbod meer van zenders waar je popmuziek kon beluisteren zoals die gedraaid werd op de zeezenders. De zeezenders waren namelijk verdwenen en men moest het doen met alternatief Hilversum 3; want deze zeender moest proberen de zeezenders te vervangen, hetgeen overigens jammerlijk mislukte.
Deze zender werd door verschillende publieke en verzuilde omroepen gevuld wat de programmering niet ten goede kwam. Bij de wet was er niets geregeld voor legale lokale radio, dus dit moest in eerste instantie illegaal gebeuren.

Op zolder
Op een zolder van Garagebedrijf Hein Kooyman aan de Drechtdijk in De Kwakel werd een studio ingericht waar de programma's werden opgenomen. Iedere zaterdag werd de mast met zender 'ergens' in De Kwakel geplaatst en werden de banden uitgezonden op de 93.4 MHz. Na een paar maanden werd er live uitgezonden vanuit de studio. Het waren roerige, maar vooral leuke tijden. Per week werden er wel 30 tot 40 briefkaarten met verzoekplaatjes opgestuurd en ontvangen.
 
In het bestaan van 'Radio Cyclus' is de radiocontroledienst 3 keer op bezoek geweest.
De eerste keer werd de complete studio in beslag genomen. De andere twee keer alleen de zender, deze was verbonden met een audio-kabel ruim 2 kilometer verwijderd van de studio, deze kabel liep door sloten, achter schoeien en kassen.

Piraat 'Radio R.I.K'
In 1981 ontstond er wrijving tussen de medewerkers, het ene kamp wilde graag de zogenaamde 'Radio Veronica'- programmering volgen, het andere kamp was meer voor echte lokale radio gericht op De Kwakel.

Na stevige discussies werd besloten dat de spullen verdeeld zouden worden.
En De Kwakel was twee zenders rijk, namelijk 'Radio Clymax' en 'Radio R.I.K.'.
De afkorting R.I.K. stond voor Radio Info de Kwakel.

Radio R.I.K.' vond een nieuwe huisvesting in de Boerderij van Whalen aan de Vuurlijn.
Hier werd een behoorlijk professionele studio ingericht. De uitzendingen stonden vooral in het teken van actualiteiten, sport en muziek. Er werd op zondag uitgezonden tussen 09.00 en 18.00 uur en op dinsdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur.

Programma's die toen al gemaakt werden zijn o.a. het sportprogramma 'Hij zit Erin' en Nederlandstalige muziek in 'Rood Wit Blauw'. 'Radio R.I.K.' werd gedoogd in De Kwakel en meestal voordat de Radio Controle Dienst in kon grijpen hadden we via tips de zender al weggehaald voordat de RCD was gearriveerd.

Er werd ook gewoon live uitgezonden vanaf de Braderie in de Kwakel en vanaf het Fort tijdens de Radio R.I.K. fortcross. Financieel kwamen we rond door de inkomsten uit reclame en giften van donateurs.

Legaal 'Radio RIK'
In Nederland werd het omstreeks 1987 mogelijk om een uitzendvergunning te verkrijgen. Er moest aan veel voorwaarden voldaan worden voordat er daadwerkelijk een legale lokale omroep in de gemeente kon gaan uitzenden.

Een team van mensen heeft zich vanaf die tijd ingezet om het voor elkaar te krijgen. Er werd gelobbyd bij de politiek en het bedrijfsleven. Er was ruim 200.000 gulden nodig om een studio te bouwen en de eerste vijf jaar financieel gezond door te komen.

Het bedrijfsleven sponsorde het grootste deel van het geld en de rest werd renteloos geleend van de Gemeente Uithoorn met de afspraak dat er vanaf 1995 in gedeelten werd terugbetaald. In 1988 was het dan zover.

Straatsburgflat
De studiolocatie werd de Straatsburgflat en boven op de flat kon de zendmast geplaatst worden op een hoogte van 38 meter.
De uitzendingen startten op 19 maart 1989 onder de naam 'Radio RIK'. De naam van de piraat werd bewust behouden vanwege haar naamsbekendheid onder de inwoners van de gemeente, alleen de betekenis van de afkorting werd los gelaten.

In het begin werd alleen nog maar in het weekend en op de dinsdagmiddag uitgezonden en later werden de doordeweekse avonden erbij betrokken.

Cindu
Tijdens de ramp begin jaren '90 bij de Cindu te Uithoorn, bleek dat 'Radio RIK' een volwaardig lokale omroep en communicatiemiddel voor de gemeente bleek te zijn. De ontploffing op het Cinduterrein was om 9.50 uur en slechts 5 minuten later werden de uitzendingen gestart en werd de bevolking op de hoogte gehouden van deze ramp. 

In 1995 werd 'Radio RIK' bedreigd in haar bestaan. De gemeente wilde dat er begonnen werd met de aflossing van de renteloze lening. 'Radio RIK' kon daar niet aan voldoen. Wederom werd er succesvol gelobbyd bij de politiek voor het behoud van 'Radio RIK'.

De invulling van de programma's werd steeds serieuzer aangepakt, zo kwamen er redacties bij de sport en info. Iedere sectie had zijn programmaleider die weer met het bestuur communiceerde. Toch ging het niet goed. De uitzendingen werden dan wel normaal uitgezonden maar om nu te zeggen dat we een gezonde lokale omroep waren was niet waar. Daarbij kwam dat in 1998 ook nog een keer het bestuur opstapte. De crisis was nabij.
 
Financieel gezond
De programmaleiders besloten om zelf het bestuur te gaan vormen, waarbij de taken werden verdeeld en met veel goede moed en in een hoog tempo werd een nieuwe basis gelegd voor een gezonde lokale omroep, weliswaar met weinig centen maar toch!

De omroep kreeg een veelzijdige programmering. Voor iedere doelgroep en leeftijdsgroep worden thans programma's gemaakt met daarin veel informatie, afgewisseld met muziek voor de regio Amstelland.
In maart 1999 werd het tienjarig bestaan gevierd in 'Amstelkade'.
 
Rick FM
Op 1 september 2001 werd de naam 'Radio RIK' gewijzigd in 'Rick FM' met de toegevoegde slogan 'Vol-op het nieuws'. Tevens werd een compleet nieuw jinglepakket ingekocht dat ons radiostation een nog professioneler gezicht naar buiten toe geeft.

Bij de gemeente Uithoorn werd weer volop gelobbyd om de omroepbijdrage die de gemeente ontvangt van de Rijksoverheid, daadwerkelijk doorgesluisd te krijgen naar 'Rick FM'.

Weer begon het "gevecht" met een grote mate van lobbyen. De plaatselijke politiek ging in 2001 overstag met als voorwaarde dat er eerst een luisteronderzoek gehouden werd naar 'Rick FM'.

Luisteronderzoek
In november 2001 heeft het bekende onderzoeksbureau Intomart door de Gemeente Uithoorn de opdracht gekregen dit luisteronderzoek onder de inwoners van de Gemeente Uithoorn en De Kwakel te houden.
 
De uitslag van het onderzoek was in februari 2002 dermate goed te noemen, dat B & W besloot om de omroepbijdrage die zij via het Rijk ontvangt met terugwerkende kracht door te gaan 'sluizen' naar Rick FM.

Momenteel zendt Rick FM 24 uur per dag uit, en er zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief.