Inkomensongelijkheid in Uithoorn is verbeterd

Foto: Rick FM/Joke van Vliet

In Uithoorn is de inkomensongelijkheid tussen 2017 en 2022 gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistie. De ongelijkheid ligt nu lager dan het landelijk gemiddelde.

In 2022 lag het gemiddelde inkomen van huishoudens in Uithoorn op 38.100 euro. Wat vermogen betreft: een doorsnee huishouden in Uithoorn had in 2022 een vermogen van 207.500 euro. Het vermogen is wel minder gelijk verdeeld dan het inkomen.

Het CBS kwam ook met cijfers over de koopkracht in Uithoorn. in 2022 is de koopkracht met 1,2 procent gedaald.

Gelijk aan gemiddelde
Dat wil zeggen dat de helft van de inwoners van onze gemeente de koopkracht harder heeft zien dalen, en dat de andere helft de koopkracht minder hard heeft zien dalen, of zelfs heeft zien stijgen. In heel Nederland daalde de koopkracht ook met 1,2 procent. 

 

Door redacteur Marco Koeleman