Verpakkingsproducenten en -leveranciers zetten in op verduurzamen van sierteeltverpakkingen

Verpakkingsproducenten en -leveranciers zetten in op verduurzamen van
sierteeltverpakkingen


AALSMEER - Op dinsdag 4 juli hebben 10 verpakkingsproducenten en -leveranciers de
intentieverklaring voor het Horti Sustainable Packaging Initiative getekend bij Paardekooper Horti.
De ondertekenaars willen gezamenlijk verduurzaming van verpakkingen versnellen en daarmee
een actieve bijdrage leveren aan de toekomst van de sierteeltsector.


Een jaar geleden zijn de deelnemende bedrijven uitgedaagd door Dutch Flower Group om, naar
voorbeeld van het door hen in 2013 mede opgerichte Floriculture Sustainability Initiative (FSI), te
onderzoeken hoe zij met elkaar kunnen samenwerken aan de verduurzaming van de sierteeltsector.
De ambities van het Horti Sustainable Packaging Initiative (HSPI) zijn via een haalbaarheidsstudie
geleidelijk vorm gegeven, waarbij een verscheidenheid aan expertise van zowel binnen- als buiten de
sierteelt geraadpleegd is. De focus ligt op drie thema’s: ketentransparantie & certificering,
circulariteit in materialen en verpakkingen en life cycle assessments.


Belang van samenwerking
Vanuit de consument, overheden en de sierteeltketen, komen steeds hogere eisen voor het gebruik
van verpakkingen. Met dit besef hebben de deelnemers van het HSPI doelstellingen opgesteld die
vooruit lopen op wetgeving en ambities: zij zien samenwerkingen binnen de keten als dé sleutel om
deze te realiseren. Marcel Zandvliet, CMO/CSO van Dutch Flower Group, aanwezig bij de
ondertekening, benadrukte ook het belang van verdergaande samenwerking in de verpakkingssector
om wereldwijd impact te maken op het gebied van duurzaamheid en standaardisering.


Ondertekenaars
De ondertekenaars zijn Dillewijn Zwapak; Broekhof Verpakkingen; DecoWraps; Koen Pack; Chrysal
International; Modiform; Twinpack; Desch-Plantpak; JBB Pack; Floralife en Stichting Greenport
Aalsmeer. Greenport Aalsmeer zal als onafhankelijke partij sturing geven aan het programma.
Duurzame toekomst
Gido Oude Kotte, voorzitter van Stichting Greenport Aalsmeer en burgemeester van Aalsmeer, heeft
zijn handtekening ook onder de samenwerking gezet. Hij hoopt dat de ondertekenaars met het Horti
Sustainable Packaging Initiative gaan samenwerken aan echte vernieuwingen om de sierteelt
wereldwijd een duurzame toekomst te geven. De komende tijd gaan de partijen aan de slag met het
uitwerken van een plan van aanpak voor de komende jaren en is het doel om verschillende projecten
uit te rollen.

bron/foto: Greenport Aalsmeer.

Micah van der Pol (redactiemedewerker RickFM)