Uithoornaars in verzet tegen bomenkap voor parkeerplaatsen gemeentehuis

UITHOORN - Om het parkeerprobleem in Uithoorn te verminderen, wil de gemeente het parkeerterrein bij het gemeentehuis uitbreiden met 49 extra parkeerplaatsen. Omdat hiervoor twintig gezonde bomen bij het beschermde natuurgebied Zijdelmeer moeten worden gekapt, komen inwoners van Uithoorn in verzet.

In een week tijd hebben meer dan vijfhonderd mensen op de Korte Boterdijk een handtekening gezet. "Dat laat wel zien hoe erg dit leeft", zegt Simone van Dam, één van de omwonenden. Tijdens de uitbreiding van het parkeerterrein zouden twintig gezonde bomen worden gekapt, die vermoedelijk zo'n veertig jaar oud zijn. "We vinden het onbegrijpelijk dat het beschermde natuurgebied het afvoerputje wordt van het parkeerprobleem in Uithoorn."

In het plan van de gemeente zouden er 49 nieuwe parkeerplekken komen bij het gemeentehuis. Dat is hard nodig, volgens de gemeente, omdat 'de leegstaande kantoren van het winkelcentrum Amstelplein worden omgebouwd tot appartementen.'

De omwonenden zijn zich bewust van het parkeerprobleem in Uithoorn, maar voelen zich door dit argument extra om de tuin geleid. "Bij de plannen voor de woontoren bij het Amstelplein beweerde de gemeente dat de verwachte parkeerdrukte gecoverd was", vertelt Simone. "En nu dragen ze de woontoren aan om nieuwe parkeerplekken te bouwen."

Omwonenden zien liever dat de parkeergarages bij het Amstelplein en de Vomar 24 uur per dag worden geopend. "Deze zijn particulier eigendom, dus dat kunnen wij niet beslissen," reageert de gemeente. Ook zijn er, volgens de gemeente, geen andere plekken in het centrum waar extra parkeerplaatsen kunnen komen.

Deze bomenkap is volgens de gemeente noodzakelijk. Zelfs wanneer de uitbreiding van het parkeerterrein niet doorgaat, zullen de bomen moeten worden gekapt. "Het terrein moet namelijk opgehoogd worden om regenwater goed op te kunnen vangen en te zorgen dat er niets overstroomt", legt de gemeente uit.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de bomen deze ophoging niet zouden overleven, al 'gaat het waarschijnlijk toch wel lukken om de bomen langs het water te behouden, omdat we daar minder gaan ophogen'. De omwonenden zetten hun vraagtekens bij dit argument en hebben een expert gevraagd om te onderzoeken of ophoging écht nodig is en of er geen alternatieven mogelijk zijn. 
 

Simone van Dijk, omwonende
Hoewel er in de bovenstaande schets van de gemeente veel variatie in groen te zien is, zoals bodembedekking, hagen en bomen, is dit voor de omwonenden niet voldoende. "De grote en volwassen bomen die er nu staan zorgen voor CO2-opvang en schaduwplekken. De kleine bomen die daarvoor in de plaats komen, gaan niet voor hetzelfde effect zorgen, terwijl juist dat zo belangrijk is voor het klimaat."

Daarnaast zijn de bewoners bezorgd over de verkeersveiligheid. Een deel van de nieuwe parkeerplaatsen staan gepland achter het gemeentehuis, aan de rand van Korte Boterdijk. "Maar met de vele fietsers en auto's daar zien wij dat gewoon misgaan."

De gemeente deelt met NH dat ze de bewoners hier in tegemoet willen komen, 'ondanks dat het huidige ontwerp verkeerskundig is getoetst en veilig is bevonden.' De elf parkeervakken langs de Korte Boterdijk zullen in het nieuwe plan van de gemeente weggehaald worden. In plaats daarvan zal de gemeente extra groen aanbrengen in het ontwerp.

Het nieuwe ontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt en daarna gedeeld met de omwonenden en andere belangstellenden. "Het is prettig om te horen dat er naar bepaalde details wordt geluisterd en er goed wordt gekeken of het anders kan", reageert Simone. "Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we de bomen willen behouden."

Bron: NH Nieuws · Door Jessie Eickhoff. Bewerkt voor Rick FM door Jan Tilburgs