Streep door Kwakelse bouwplannen onder rook van Schiphol


Bron: NH Nieuws 24 januari 2024, 10.59 uur · Aangepast 24 januari 2024, 12.00 uur · Door Celine Sulsters
 
Een woningbouwproject in De Kwakel mag van de Raad van State niet doorgaan. Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) maakte bezwaar, omdat de beoogde locatie onder de aanvliegroute van Schiphol ligt. De gemeente Uithoorn had hem eerst om toestemming moeten vragen. 

Vorige week maakte demissionair minister Hugo de Jonge bekend dat het Rijk de regels rond vliegherrie bij Schiphol gaat aanpassen om een studentencampus in het Amstelveense Kronenburg mogelijk te maken. Daarvoor moet het Luchtvaartindelingsbesluit (Lib) worden aangepast. Die wijziging heeft geen invloed op het project in De Kwakel, omdat deze alleen gaat gelden voor LIB-4-gebieden. De Kwakel is een LIB-5-gebied. 
Gebied rondom Schiphol is opgedeeld in een LIB1-, LIB2-, LIB3-, LIB4- en LIB5-gebied. In LIB1-gebied (pal tegen landingsbaan aan) en LIB2-gebied (er iets verder vandaan) mogen - uitzonderingen daargelaten - vanwege gevaar en geluidhinder geen woningen staan. In LIB3-, LIB4- en LIB5-gebied gelden beperkingen voor bijvoorbeeld woningbouw. 
De gemeente Uithoorn dacht vanwege de grootte van het woningbouwproject sowieso niet met het LIB te maken te hebben en vroeg daarom geen toestemming aan de minister. Het gaat om de bouw van 18 woningen op de plaats van een boerderij, zomerhuis en schuur (waarbij de schuur blijft staan) aan Drechtdijk 125. Dat aantal woningen ligt onder het maximum van 25 woningen dat in bestaand stedelijk LIB-5-gebied zonder toestemming van de minister mag worden gebouwd.

Polderlandschap
Een woordvoerder van Harbers bepleitte daarentegen dat je de Drechtdijk met daaraan een lint van woningen omgeven door polderlandschap en een natuurgebied geen stedelijk gebied kunt noemen. De Raad van State besluit nu dat het inderdaad om agrarisch gebied gaat en er dus wél toestemming nodig is.