Positief effect parkeercontroles bij Kajuit en Springschans

 

UITHOORN - Na de voorjaarsvakantie voerden de politie en medewerkers van Handhaving controles uit op foutparkeren bij de Uithoornse basisscholen De Kajuit en De Springschans. De schooldirecties, de politie en de gemeente zijn tevreden over de resultaten. De controles zullen regelmatig worden herhaald.

UITHOORN - De verkeersveiligheid rondom de locaties van De Springschans, De Kajuit, Solidoe en opvanglocatie BORUS aan Eendracht, in de Uithoornse Meerwijk, vraagt volgens de gemeente permanent aandacht. Meerwijk is een autoluwe woonwijk. Dat zorgt voor een prettige woonomgeving, maar maakt anderzijds dat de bereikbaarheid van de basisscholen, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal met de auto niet ideaal is. Met enige regelmaat ontstaan gevaarlijke situaties doordat ouders de auto op de stoep en het fietspad parkeren als zij hun kinderen brengen of ophalen.

 Om die reden werd na de voorjaarvakantie extra gehandhaafd. In een aantal gevallen zijn boetes uitgeschreven. De actie had een positief effect: het aantal foutparkeerders daalde en leerlingen werden vaker met de fiets of lopend naar school gebracht. Ook bleken ouders de auto verder van de scholen te parkeren als zij hun kinderen brachten of ophaalden. De scholen kregen positieve reacties van de ouders; zij waren blij dat werd opgetreden tegen ouders, een kleine minderheid, die door foutparkeren anderen in gevaar brengen.

Natuurlijk blijft het druk bij de scholen. De Scholen, politie en gemeente verwachten dat het positieve effect van de controles na een tijdje weer verdwijnt. Daarom spraken zij af om het komende jaar de actie te herhalen. Ook buurtbewoners kunnen helpen door onveilige verkeerssituaties te melden via de ‘Makkelijk Melden app’, te downloaden via de App Store of Google Play. Zij kunnen ook een melding doen via www.uithoorn.nl/melden.

Bron persbericht gemeente Uithoorn, bewerkt voor Rick FM door Marga Kouw