Nieuw Woon-zorgcomplex ouderen met dementie

Het evenement vindt plaats op 04 december 2023

Nieuw Woon-zorgcomplex ouderen met dementie aan de Grote Lijster 1-9 in Uithoorn.  
Informatie en inloopavond 4 december tussen 19.30 - 21.00 uur gemeentehuis Uithoorn. 


Het college van burgemeester en wethouders heeft akkoord gegeven op het principeplan en het uitwerken van een ontwerpplan om een woon-zorgcomplex voor ouderen met dementie aan de Grote Lijster 1-9 te bouwen. 

Op dit moment wordt de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van een passende woningbouwontwikkeling op deze locatie onderzocht. In deze fase worden ook nadere afspraken hierover gemaakt.

Er is een intentieovereenkomst met Gaudium Real Estate. De verhuurder van de toekomstige woningen is Kloek Zorg B.V., die ook de particuliere zorg binnen het complex zal verlenen. Gaudium heeft met Kloek Zorg B.V. een intentieovereenkomst gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van deze locatie.

Kwetsbare doelgroep
Het initiatief voorziet in een woonzorgvoorziening met 42 zorgeenheden (huur) voor demente ouderen die, als echtpaar of alleen, vanwege de zorgvraag, niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het initiatief geeft ruimte voor het toekomstbestendig wonen van een kwetsbare doelgroep binnen de gemeente door het verbeteren van de aansluiting van de woningvoorraad op de vraag. Het draagt daardoor bij aan de doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast voorziet het initiatief in een vorm van passende zorg en voorzieningen voor de oudere doelgroep, dat hun kwaliteit van leven vergroot en hen voorziet in ruimte voor sociale verbinding. Voor de ouderen afkomstig uit of met naaste familie in Uithoorn of De Kwakel is het fijn dat zij (samen) kunnen blijven wonen in het dorp waar zij zich thuis en bekend mee voelen. 

Er is veel aandacht voor de beeldkwaliteit en uitstraling van het gebouw. Zo komt er een groene zoom rond het terrein, dient het ontwerp te voldoen aan stedenbouwkundige eisen voor inpassing  en klimaatadaptatie.

Voor meer informatie, kijk op gaudiumrealestate.nl

 

Bron: via Hans Busscher

Bewerkt voor Rick FM: Monique Musch