Kwakelse kermis immaterieel erfgoed

De Kwakelse kermis is per 1 augustus 2022 toegevoegd aan de lijst van “Cultureel Immaterieel Erfgoed” van Nederland.
Het initiatief is aangekaart via de klankbordgroep Kunst en Cultuur, waar de burgemeester Pieter Heiliegers voorzitter van is. In de klankbordgroep zitten inwoners van Uithoorn en De Kwakel Onder hen ook een bestuurslid van Stichting De Kwakel Toen & Nu. Navraag leerde dat het idee breed gedragen werd in De Kwakel. Stichting De Kwakel Toen & Nu, muziekvereniging Tavenu en het Feestcomité, samen goed voor een representatief en groot draagvlak in De Kwakel, hebben ieder een aanbeveling geschreven voor nominatie van de Kwakelse kermis. Deze brieven zijn in oktober 2021 aangeboden aan de klankbordgroep Kunst en Cultuur. De gemeente Uithoorn nam verder de regie. Er werd contact gelegd met het “Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland”.

Maandag 1 augustus kreeg de aanvraag “witte rook”. De Kwakelse kermis is per 1 januari erkend als immaterieel erfgoed en toegevoegd aan een lange lijst van Nederlands immaterieel erfgoed! Jongstleden zondag 7 augustus werd dit heugelijke feit aan de het grote publiek medegedeeld tijdens het 45e Polderfeest, wat een geweldige ovatie opleverde onder de inwoners van De Kwakel. Waar het kleine dorp trots op kan zijn, met de kermis zal het hele dorp de blauwe vlag uithangen.
Want het is een grote eer om tussen grote evenementen te staan, zoals Circus, Carnaval, Bloemencorso Zundert, het Friese kaatsen, kaasmarkt Alkmaar, St. Nicolaasfeest, Nijmeegse vierdaagse, 4 en 5 mei viering, klootschieten en nog vele anderen bekende Nederlandse evenementen. Op 1 augustus is ook het Friese “Skûtsjesilen” aangesloten. Bekijk de website www. immaterieelerfgoed.nl

Historie van de Kwakelse kermis
De Kwakelse kermis is in de eerste helft van de negentiende eeuw (ca.1845) ontstaan vanuit het oogstfeest van de geteelde producten, zoals groenten en bloemen en de veenproductie. De turf werd gestoken en gedroogd op de legakkers. Na de werkzaamheden was het tijd voor ontspanning en was er geld verdiend om uit te geven!

Naar aanleiding van de kroning in 1898 van Koningin Wilhelmina is in De Kwakel de Wilhelminavereniging opgericht. In die tijd is de Kwakelse kinderoptocht voor het eerst georganiseerd. Die optocht vindt sindsdien ieder jaar plaats, met uitzonderingsjaren zoals gedurende de Tweede Wereldoorlog.

In 1948 is er eenmalig, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Wilhelmina, een grote optocht georganiseerd met ook volwassenen vanuit verschillende verenigingen (o.a. Kwekersvereniging Ons Belang, voetbalvereniging KDO, toneelvereniging St. Genesius en meisjesvereniging De Gidsen). Na de wederopbouw werden twee optochten echter de norm: een voor kinderen en een voor volwassenen. De kinderen liepen verkleed de optocht of met versierde fietsen. De volwassenen versierden een kar of wagen vanaf 1952.

Tegenwoordig doen er 42 praalwagens mee, 950 volwassen deelnemers en 350 kinderen. De praalwagens laten de actualiteiten zien door middel van leuzen, decors en kleding. Er zijn ook nog steeds praalwagens die de historie, en programma's van tv en films laten zien. Ook de kinderen krijgen de actualiteiten met de paplepel ingegoten door de ouders. De Kwakelse kermiskriebels worden zo van generatie op generatie doorgegeven.

Stichting De Kwakel Toen & Nu: www.de-kwakel.com