Gemeenteraadsvergadering

Het evenement vindt plaats op 01 juni 2023

UITHOORN - Op donderdag 1 juni vergadert vanaf 19.30 de Uithoornse gemeenteraad in het gemeentehuis. Er zal o.a. worden gesproken over de kadernota 2024, klimaatadaptatie, datacentra en het bestemmingsplan Legmeerbos.

De vergadering is openbaar en ook te volgen via de website van de gemeente. Insprekers dienen zich vooraf te melden bij griffie@uithoorn.nl.