Convenant gemeente en Stichting Urgente Noden Uithoorn

UITHOORN - De gemeente Uithoorn en Stichting Urgente Noden Uithoorn (SUNU) hebben hun jarenlange informele samenwerking bekrachtigd met een convenant. Doel van de samenwerking is om mensen in urgente financiële nood nog beter te helpen. Door maatwerk te leveren.

Sinds 2009 speelt de gemeente urgente financiële hulpvragen, bijvoorbeeld rond een echtscheiding, verlies van werk of verlies van een partner, door aan SUNU. De stichting verleent financiële hulp aan inwoners van Uithoorn en De Kwakel die in urgente financiële nood verkeren, maar geen beroep (meer) kunnen doen op bijvoorbeeld schuldhulpverlening of financiële regelingen.

Wethouder José de Robles (sociaal domein) en de voorzitter van SUNU, T. van Meijgaarden ondertekenden het convenant. “Stichting Urgente Noden Uithoorn is een belangrijke partner voor de gemeente Uithoorn,” aldus de wethouder. “Ze ondersteunen inwoners voor wie het bestaande vangnet onvoldoende is om in hun basisbehoeften te voorzien. Stel je voor, je leeft zuinig van een laag inkomen, het is hartje zomer en de koelkast gaat kapot. Je dreigt uit huist gezet te worden omdat de huurachterstand blijft oplopen. Of de fiets waarmee je naar je werk gaat begeeft het, maar er is geen geld voor reparatie. Dan is het goed dat SUNU er is.”

De stichting beoordeelt alle binnenkomende aanvragen snel en biedt in urgente situaties direct, eenmalig, financiële hulp. Aanvragen voor ondersteuning door SUNU moeten verlopen via een hulpverlenende instantie of een individuele hulpverlener. Meer informatie is te vinden op www.urgentenodenuithoorn.nl.

Bron: persbericht Gemeente Uithoorn, bewerkt voor Rick FM door Marga Kouw