College-uitvoeringsprogramma 2022-2026 bekend

UITHOORN - Waar zet gemeente Uithoorn zich de komende jaren voor in? Wat mogen inwoners en ondernemers verwachten? Dat leest u in het College-uitvoeringsprogramma, dat vorig jaar door het College is vastgesteld. Gemeente Uithoorn heeft flinke ambities: meer aantrekkelijke woningen, voorzieningen en economische activiteit aan de ene kant, en meer groen, rust en recreatie aan de andere kant. Gemeente Uithoorn wil het beste van twee werelden bieden.

Burgemeester Pieter Heiliegers licht het uitvoeringsprogramma toe. “De komende vier jaar gaan we verder waar we zijn gebleven én spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. We focussen ons op het waarmaken van de visies en ambities die we eerder hebben opgesteld. Dit doen we niet alleen, maar samen met u, onze inwoners en ondernemers. Daarbij is het belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven. Alleen als we oog houden voor de verschillende belangen, daarover met respect voor elkaar het gesprek aangaan en nauw optrekken, kunnen we samen werken aan de ambities voor onze gemeente.”

Heiliegers vervolgt: “We blijven werken aan een veilig Uithoorn en De Kwakel, waarin onze inwoners zich thuis voelen. Waarin iedereen gelijk is en op dezelfde manier kan meedoen. En we streven als gemeente voortdurend naar het creëren en behouden van een fijne leefomgeving. Best een uitdaging! Meer ruimte voor wonen, ondernemen en recreëren mag niet ten koste gaan van ons groen. Dat willen we behouden, om onze kinderen te laten spelen én om duurzame energie op te wekken. Hoe maken we de juiste afwegingen? We willen als gemeente een betrouwbare partner zijn die meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen. We nodigen u daarom van harte uit om mee te denken bij projecten en initiatieven in Uithoorn en De Kwakel. Wij horen graag uw mening, vragen en wensen. Wij rekenen op u. Want samen zijn we gemeente Uithoorn.”

Bekijk alle ambities, een greep uit de acties en verschillende interviews met de burgemeester en wethouders op www.uithoorn.nl.

 

 Bron: Gemeente Uithoorn -  Bewerkt door: Marga Kouw