Ambities en doelstellingen

Radio Rick FM mediarol en ambitie

20 mei 2024

Naam Instelling: Stichting Radio Rik
Roepnaam: Rick FM
Postadres: Postbus 135, 1420AC Uithoorn
Bezoekadres: Kerklaan 16, 1424BK De Kwakel


De mediarol van de Stichting is het verzorgen van lokaal nieuws bestemd voor de inwoners van de gemeente Uithoorn. Ze maakt daarbij gebruik van de radio (via de ether, de kabel en internet), een nieuwswebsite, Facebook en X. Mogelijk is op termijn ook sprake van het verzorgen van tv uitzendingen.

De ambitie van Rick FM is om op een professionele wijze, inwoners van de regio helder te informeren door middel van het:

*       verzorgen van lokaal en diepgaand objectief nieuws,

*       leveren van bijdragen aan een lokale identiteit en gemeenschapsgevoel,

*       helpen van mensen om actief deel te nemen aan de samenleving,

*       bereiken en verbinden van mensen en organisaties,

*       ontwikkelen van talenten binnen de omroep,

*       fungeren als communicatiekanaal voor de gemeente

*       ervoor zorgen dat informatie laagdrempelig en toegankelijk is zodat mensen ingewikkelde gebeurtenissen begrijpen.

Als lokale publieke omroep informeert RickFM de bewoners van de gemeente Uithoorn over hun leefomgeving. Rick FM vormt daardoor de verbinding tussen gemeente en burgers. Dan gaat het om pluriforme informatie voor de bewoners in al hun diversiteit. In een tijd waarin maatschappelijke instituties onder druk staan, zorgt Rick FM voor betrokkenheid en een gemeenschapsgevoel. Zij brengt informatie vanuit de gemeente en omgekeerd ook ‘van de straat naar de raad’. Zodoende weet de gemeente wat er leeft onder de bewoners en hoe haar beleid landt in de praktijk.

Rick FM activeert ook mensen. Uitzendingen en/of publicaties zorgen ervoor dat mensen de lokale politiek actiever volgen of deelnemen aan sociale projecten in hun wijk. 

Ook versterken we de verbinding in de lokale samenleving door samenwerkingen met sport- en culturele verenigingen in Uithoorn en De Kwakel.

Naast het nieuws over de leefomgeving zorgt Rick FM ook voor verstrooiende programma’s met muziek en actualiteiten.

Er worden programma’s gepresenteerd waarbinnen inhoudelijke thema’s en muziek belangrijke rollen spelen.

Naast de radio-uitzendingen verzorgt Rick FM ook informatie door gebruik te maken van de website, maar ook met Facebook, met Podcasts, YouTube en X.

 

Lees verder...