Alles op alles om krimp van Schiphol te realiseren

“Van uitstel mag zeker geen afstel komen!” Zo vat wethouder Hoekstra de mening van de gemeente over de krimp van Schiphol samen. “En wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat dat niet gebeurt,” voegt hij er nog aan toe. “Wij blijven ook op alle mogelijke manieren en op alle mogelijke plekken herhalen dat krimp de enige oplossing is voor de overlast bij ons. De (geluids)hinder en uitstoot van schadelijke stoffen moet minder.” Dat daar door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen extra inzet voor nodig is, sluit Hoekstra niet uit. “Ik vind het onbegrijpelijk dat er partijen zijn die vinden dat Schiphol mag blijven groeien. Dit standpunt past totaal niet bij de maatschappelijke tendens van dit moment.”

 

Natuurvergunning

Dat geldt ook voor het aantal vluchten dat in de natuurvergunning voor Schiphol staat. Hoekstra: “Volgens deze vergunning mag Schiphol naar 500.000 vluchten per jaar groeien. Hoe kun je een vergunning afgeven voor dit aantal terwijl je vergevorderde plannen hebt om het aantal vluchten te verminderen naar 440.000? Onbegrijpelijk! Zo’n besluit draagt niet bij aan het vertrouwen in de krimpplannen. Dat signaal hebben we ook aan het ministerie gegeven.” Ook de Tweede Kamer was verbaasd over de afgegeven natuurvergunning. Niet voor niets is er een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen het aantal vluchten in de vergunning zo snel mogelijk te verlagen. De motie kon op grote steun rekenen en bijna de hele Tweede Kamer stemde voor. Wethouder Hoekstra: “Ik ben blij dat de Tweede Kamer scherp heeft gereageerd en het met ons eens is. Dat geeft vertrouwen.”

 

Strategie gemeente

Hoekstra: “We zijn de afgelopen jaren nog nooit zo dicht bij krimp geweest. Er wordt echt anders over de overlast voor de omwonenden van Schiphol gesproken en zeker ook over de overlast in Uithoorn en De Kwakel. Bovendien is het ministerie nog steeds bezig om de krimp op de officiële manier te realiseren. Dat moet volgens de zogenaamde Balanced Approach procedure Schiphol. Deze procedure is verplicht nu het ministerie het aantal vliegbewegingen op Schiphol, en daarmee de geluidshinder, wil verminderen.” De wethouder vervolgt: “Deze procedure houden we scherp in de gaten. Als de uitkomsten van de procedure toch tegenvallen, passen we waar nodig onze strategie aan. De maat is vol en er moet nu echt iets gebeuren.”

 

Nadeelcompensatie

De maatregelen die het ministerie nu neemt, ziet de gemeente als een doekje voor het bloeden. Een goed voorbeeld is de nadeelcompensatie van het ministerie. Het is goed dat de minister de overlast erkent, maar de overlast wordt er niet mee weggenomen.
Wethouder Hoekstra: “Bovendien is het aanvragen van de compensatie ingewikkeld. Daar hebben we het ministerie op gewezen. Als je iets doet voor inwoners, zorg dan dat het gemakkelijk is om daarvan gebruik te maken. Zoals wel vaker in dit dossier gaan wij er als gemeente niet over. We kunnen het geluid van onze inwoners laten horen, maar niet eigenhandig de wet- en regelgeving aanpassen. Als dat zou kunnen, hadden we deze discussies niet met elkaar.”

 

Bron: ingezonden bericht

Bewerkt voor Rick FM: Monique Musch