Rick FM Twitter feed
Zondag 20 september het 31e programma Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, @Gem_Uithoorn Na deze uitzendi… twitter.com/i/web/status/1…
Gisteren had Rob de Jonge in z’n programma Rood Wit Blauw ‘n telefonisch interview met @yvesberendsetwitter.com/i/web/status/1…
Gisteren was de 30e uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, @Gem_Uithoorn. Iedere week een nie… twitter.com/i/web/status/1…
De Nederpop Tip van deze week is “Vier Het Leven” voor Stichting @ALSnederland Nederland van @thomasacda & René Fro… twitter.com/i/web/status/1…
Aanstaande zondag, 13 september, heeft Rob de Jonge in zijn programma Rood Wit Blauw (13.00-14.00 uur) een telefoni… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 13 september het 30e programma Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, @Gem_Uithoorn Wekelijkse uitzen… twitter.com/i/web/status/1…
Gisteren was de 29e uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, @Gem_Uithoorn. Iedere week een nie… twitter.com/i/web/status/1…
Gisteren had Rob de Jonge in z’n programma Rood Wit Blauw ‘n telefonisch interview met @FrankvanEtten. Hij vertelde… twitter.com/i/web/status/1…
Aanstaande zondag, 6 september, heeft Rob de Jonge in zijn programma Rood Wit Blauw (13.00-14.00 uur) een telefonis… twitter.com/i/web/status/1…
Gisteren was er 'n technische probleem met de uitzending van het speciale 200 jaar programma en hierdoor 'n herhali… twitter.com/i/web/status/1…
De Rick FM Nederpop Tip van deze week is; Doe Het Voor Jou van Nafthaly Ramona & Cané (feat. Gio, Keizer & Lauwtje)… twitter.com/i/web/status/1…
Morgen van 11.00 tot 13.00 uur weer een nieuw programma van Sport & Co. info over de onderwerpen en interviews;… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 30 augustus het 29e programma Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, @Gem_Uithoorn Wekelijkse uitzend… twitter.com/i/web/status/1…
Gisteren was de 28e uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, @Gem_Uithoorn. Iedere week een nie… twitter.com/i/web/status/1…

Nieuwsbrief 7 van buurtbeheer de Legmeer

UITHOORN - Hierbij weer een bericht van Buurtbeheer De Legmeer. Wij hopen dat u een fijne zomer heeft gehad in goede gezondheid.

Deze week zijn we weer gestart met de eerste activiteit van Buurtbeheer na de zomer, de maandelijkse zwerfvuilactie op de eerste woensdag van de maand. Een van de bewoners heeft moeite gedaan om het sluisje tussen Bieslook en In ’t Midden schoon te maken. Daar is heel wat uit het water gehaald! Hartelijk dank voor die inspanning! Ook elders in de wijk is weer het nodige zwerfvuil geraapt. Hierbij maar weer eens een oproep aan alle buurtbewoners om mee te helpen de wijk schoon te houden. Vele handen maken toch licht werk! We weten dat er meerdere bewoners in de wijk zijn, die al regelmatig in de eigen omgeving schoonmaken. Hartelijk dank voor uw inzet! We mogen elkaar er ook best op aanspreken als medebewoners rommel in het openbaar groen dumpen. Zijn we niet samen medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de buitenruimte in onze wijk? Als u uw eigen buurt wilt schoon houden, bij het Buurtsteunpunt kunt u een grijper ophalen. De volgende schoonmaakactie staat gepland op woensdag 7 oktober vanaf 8.45 uur. Na afloop staat uiteraard de koffie weer klaar!

 Op de website van de Uithoornlijn, https://www.uithoornlijn.nl/ nieuws/2020/kap-en- snoeiwerkzaamheden-spoordijk- planning-en-aanpak kunt u de laatste stand van zaken vinden over de start van de werkzaamheden op de spoordijk ten behoeve van de aanleg van de nieuwe tram. Bewoners in de buurt hebben ook op hun huisadres een informatiebrief ontvangen. Komende maandag 7 september wordt begonnen met de kap- en snoeiwerkzaamheden ten behoeve van bodemonderzoek en hoogtemetingen op de dijk. Tot de start van de daadwerkelijke aanleg medio 2021 zal de dijk regelmatig gemaaid worden en is de dijk nog als wandelpad te gebruiken. Op bovengenoemde website vindt u veel vragen van bewoners en antwoorden van het projectteam van de Uithoornlijn ter informatie.

Op donderdag 8 oktober organiseert de Vervoerregio, samen met Dura Vermeer een informatieavond over de aanleg van de Uithoornlijn, waarvoor U van harte bent uitgenodigd. Daar wordt meer verteld over  de planning, het ontwerp, de aanpak, hinderbeperking, bouwroutes en de compensatie van groen. Verschillende experts beantwoorden dan graag uw vragen. Binnenkort wordt besloten of het een fysieke of digitale bijeenkomst wordt, waarbij de richtlijnen van de overheid met betrekking tot corona worden gevolgd.

Zoals u in de laatste nieuwsbrief van juli heeft kunnen lezen staat de planvorming over het Legmeerbos stil in afwachting van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek Sport en Wonen in De Kwakel van de gemeente, waarin wordt onderzocht of het mogelijk is sportverenigingen (Thamen honk- en softbal en jeu-de-boule en Qui Vive tennis) te verplaatsen naar Legmeer-West. In de komende weken hopen wij meer te weten. Vooralsnog staat het masterplan Legmeerbos gepland voor de raadscommissievergadering begin oktober.

Deze week heeft Buurtbeheer met de wethouders Jan Hazen van Uithoorn en Floor Gordon van Amstelveen en ambtenaren een wandeling gemaakt op de grens van Uithoorn en Amstelveen rond de hoofdtocht, waar aan de noordzijde op Amstelveens grondgebied een groenzone zal worden aangelegd ter afscherming van het in de toekomst te realiseren Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ). Wij hopen dat deze groenstrook een bijdrage kan leveren aan ons idee van het Legmeerbos, waarin naast de verbinding van groene gebieden op de grens van Uithoorn en Amstelveen, nieuwe en bestaande, ook nieuwe verbindingen voor langzaam verkeer (wandel- en fietspaden) mogelijk worden. Over de inrichting van de groenzone langs het BTAZ zijn we regelmatig in overleg met Amstelveen. Als de plannen echt concreet zijn, zullen wij aandringen op een informatiebijeenkomst voor bewoners. Gezien de prettige wijze van samenwerking met Amstelveen zal die er zeker komen.

Komende maandagmiddag 7 september vindt er tussen 13.00-17.00 uur onder leiding van het plaatselijk IVN weer onderhoud plaats in het Tiny Forest Solidoebos aan de Zoogdierenlaan naast de Brede School. Naast activiteiten voor de kinderen van Solidoe in het kader van natuureducatie, zal er ook wat onkruid worden verwijderd en zal het bosje gemulcht worden (stro verspreiden over de bodem ter verbetering van de bodemstructuur). Heeft u zin een handje mee te helpen, stuur dan bericht aan buurtbeheer.legmeer@gmail.com.

De gemeente is deze week begonnen met de aanleg van een nieuw groendepot voor tuinafval aan de Watsonweg, naast Park Krayenhoff.

Ten slotte willen wij u nog laten weten dat de gemeente bezig is met plannen voor het aanpassen van het grondstoffenbeleid om te komen tot vermindering van de hoeveelheid restafval. De Rijksoverheid wil graag toewerken naar een circulaire economie in 2050, waarbij eigenlijk geen restafval meer bestaat. Dit gebeurt onder het motto van “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Hiervoor is een enquête uitgezet onder bewoners en ook zijn meerdere wijkbewoners steekproefsgewijs uitgenodigd om mee te denken en spreken in zogenaamde verdiepingssessies over dit onderwerp. In de loop van september vinden deze bijeenkomsten plaats. Wij houden u op de hoogte.

Tot zover weer.

Hartelijke groet,

Namens Buurtbeheer De Legmeer

Marga Moeijes