Laat horen wat je van Schiphol vindt

Het evenement vindt plaats op 31 mei 2023

Schiphol is een grote buur. Dagelijks starten en landen er vele vliegtuigen. Dat heeft effect op het leefklimaat in Uithoorn en De Kwakel. Wil je meedenken en praten hoe het leefklimaat kan worden verbeterd? Sluit je dan aan bij de stichting PUSH of een andere (bewoners)organisatie die meedoet aan de Maatschappelijke Raad Schiphol.


Schiphol biedt naast lusten ook lasten. Als gevolg van geluidshinder worden veel inwoners in hun slaap gestoord en de concentraties fijnstof en stikstofoxiden zijn in Uithoorn en De Kwakel aanmerkelijk hoger dan in de rest van Nederland. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat kinderen van Uithoornse basisscholen een leerachterstand van 3 maanden hebben als gevolg van de effecten van Schiphol.


Effecten van Schiphol
De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) geeft zowel bewoners als maatschappelijke organisaties de kans om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het verbeteren van het leefklimaat rond Schiphol, zoals het terugdringen van geluidsoverlast en vermindering luchtvervuiling. Het is belangrijk dat inwoners hun stem laten horen in de MRS. Zij hebben tenslotte elke dag te maken met de effecten van Schiphol.


Betere positie bewoners
De MRS is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en geeft bewoners een betere positie om invloed uit te oefenen op Schiphol. Naast bewonersvertegenwoordigers zitten er ook experts in de MRS. Zij adviseren de bewoners over zaken als geluid, fijnstof, techniek en economie. Op basis hiervan kunnen bewoners betere adviezen geven. De minister is verplicht om met een goed onderbouwde reactie op deze adviezen te komen. De positie van bewoners in de MRS is dan ook steviger dan in de ORS.


Getrapte verkiezing
De verkiezing van de bewonersvertegenwoordigers in de MRS verloopt getrapt. Bewonersorganisaties die zich hebben geregistreerd bij de MRS, zoals de stichting PUSH, kunnen per 50 geregistreerde leden 1 kiespersoon afvaardigen. Deze kiespersonen kiezen hun vertegenwoordiger in de MRS. Hoe meer geregistreerde leden er zijn, hoe meer kiespersonen de organisatie heeft en hoe groter de kans dat de gewenste vertegenwoordiger wordt verkozen. Op dit moment zit Mirella Visser (voorzitter PUSH) in de ORS om onze belangen te vertegenwoordigen. Zij wil daar graag mee doorgaan en stelt zich dan ook kandidaat voor de nieuwe MRS.


Meld je aan!
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners van Uithoorn zich laten registreren bij PUSH of een andere bewonersorganisatie die is aangesloten bij de MRS. Registreren bij PUSH is eenvoudig. Op de website (www.pushuithoorn.nl) staat hoe je dit makkelijk kunt doen. Registreer je voor 31 mei 2023. De MRS gaat 1 juli van start.

Meer informatie is te vinden op www.maatschappelijkeraadschiphol.nl.

 

Bron: ingezonden bericht

Bewerkt voor Rick FM: Monique Musch