Een nieuwe kijk op jeugdvoetbal. Het kind centraal

Wekelijks maken we op Rick FM het programma Sport & Co. Elke zondagmorgen met de voorbeschouwingen van  de voetbalwedstrijden van Legmeervogels, KDO en RKDES, hockeywedstrijden van Qui Vive en de honkbalwedstrijden van Thamen. Ook de andere sporten komen met regelmaat in ons programma terug. Daarvoor volgen we de websites en Facebookpagina’s van onze lokale sportverenigingen en krijgen we gelukkig ook regelmatig tips van luisteraars of de clubs zelf.

In corona werd alles anders. Geen wedstrijden meer, dus geen voorbeschouwingen en ook de andere sportevenementen lagen stil. Ons programma Sport & Co verschoof van competitiewedstrijden naar de achtergronden van de sport en tips over zelf bewegen. Hierbij stuitten wij op de website van RKDES op een video die RKDES gemaakt had met Buurtwerk. In deze video legde zij uit dat zij een andere aanpak in het jeugdvoetbal voor staan, waarbij het kind centraal komt te staan. Na een eerste interview met Hans van Kasteren vonden we het zo interessant dat we besloten een hele reeks met hem en Wim van Zwieten te maken over hun nieuwe opzet van de jeugd opleiding.

Hans is de technische man die spreekt vanuit zijn jarenlange ervaring als trainer bij o.a. de jeugdopleiding van AZ. Hij was ook nauw betrokken bij het Jeugdvoetbal plan Nederland van de KNVB. Wim is de man achter de mentale en pedagogische veranderingen in de jeugdopleiding. Beide mannen zijn praktijkbegeleiders in de jeugdopleiding voor de jongste jeugd van RKDES.
Foto; praktijkbegeleiders RKDES, rechts Hans van Kasteren en naast hem Wim van Zwieten. 

In totaal hebben we 14 interviews met Hans van Kasteren en Wim van Zwieten gehad. Het materiaal is misschien ook bruikbaar om anderen op nieuwe ideeën over de opzet van jeugdsport te brengen, daarom hebben we alle interviews verzameld in een Podcast. Deze mag vrij door iedereen gebruikt worden. Ook zijn de mannen van RKDES bereid om hun ideeën met anderen te delen. Hiervoor kun je contact met hen opnemen via RKDES; info@rkdes.nl

Beluister de Podcast via https://www.rickfm.nl/een-nieuwe-kijk-op-jeugdvoetbal-het-kind-centraal/content/item?1175314

 

 

 

 

 

Interview 1 en 2: We maken kennis met Wim van Zwieten en Hans van Kasteren. Wim is de man achter de mentale en pedagogische veranderingen in de jeugdopleiding. Hans is de technische man die spreekt vanuit zijn jarenlange ervaring als trainer bij o.a. de jeugdopleiding van AZ. Hij was ook nauw betrokken bij het Jeugdvoetbalplan Nederland van de KNVB . Beide mannen zijn praktijkbegeleiders in de jeugdopleiding voor de jongste jeugd van RKDES. 1e en 2e interview

Interview  3: Hans krijgt het verzoek van het bestuur om te kijken naar hun jeugdopleiding. Hoe pak je dat aan? De eerste constateringen zijn dat er wel veel op techniek getraind wordt, maar minder op de ontwikkeling van een kind. De ontwikkeling van het kind,  fysiek en mentaal, moet centraal komen te staan. Niet techniek aan leren maar ontdekkend leren voetballen, waarin het spel centraal staat. 3e interview

Interview 4:  Ieder kind is uniek. Hoe ga je dat uitgangspunt in je club verankeren. Er komt een handboek dat uitgaat van ontdekkend leren voetballen. Fouten maken is daarin de route naar succes, want daar leer je van. In samenwerking met de Trainersite krijgt elke trainer wekelijks digitaal 2 volledige trainingen krijgt aangereikt. 4e interview

Interview 5: Hoe gaat de verandering in de praktijk. Essentieel in de structuur verandering is niet dat de techniek centraal stelt, maar het leren voetballen alsmede de fysieke en mentale ontwikkeling van een kind. Trainers en coaches moeten dit ook leren zien. Wim en Hans hebben hierbij de rol om de trainers en coaches te helpen om te zien waar een kind in zijn ontwikkeling staat en welke volgende stap daarin dan logisch is. Om dit te ondersteunen werken ze ook met een eigen integrale leerlijn met periodieke leerdoelen en een spelersvolgsysteem. 5e interview

Interview 6: Hoe zet je nu echt een kind centraal. Dat is vooral kijken en aandacht geven aan een kind. Naar zijn motoriek, zijn inzet, fysieke inzet, maar ook naar sociale ontwikkelingen die het kind meemaakt. Je helpt een kind om zich weerbaarder te maken. Het is meer dan alleen leren voetballen. Wat leg je daarover vast in het spelersvolgsysteem en hoe gebruik je dat. Wat moet je doen met pestgedrag. Ze gaan er vooral vanuit om het gepeste kind sterker te maken. Schakel indien nodig ook hulp van buiten in, want je kunt niet alle problemen aan. 6e interview

Interview 7: In dit interview gaan we eerst in op de tactische vorming en daarna op de technische vorming van het kind. Bij de tactische vorming wordt uitgegaan van de tactiek die in het eerste elftal wordt gespeeld. Hoe vertaal je dat dan naar de pupillen. In de technische vorming gaat het zowel om handelingen met en zonder bal. Volgens Frank de Boer heeft de gemiddelde speler maar 3 minuten per wedstrijd de bal, wat doen je dan die overige 87 minuten. 7e interview

Interview 8: Het belang van fysieke vorming voor een jeugdvoetballer. Deze bestaat uit 5 elementen: loopvermogen, rompstabiliteit, wendbaarheid, snelheid en kracht. Hoe bouw je dat in? Wat is mentale vorming en hoe belangrijk is dat eigenlijk bij de vorming van een kind. Wat is het verschil tussen een groei mindset en een statische mindset en wat doe je daarmee in de ontwikkeling van kinderen. 8e interview

Interview 9: In dit interview staat de teamvorming centraal. Om een goed team te kunnen vormen heb je elf verschillende elementen die aan nodig. We spreken ze door en vervolgens hebben we het over hoe het proces van teamvorming verloopt. Van het samenbrengen van een team tot de gemeenschappelijke afspraken die met de kinderen gemaakt worden. 9e interview

Interview 10: Aan de hand van het jeugdopleidingsplan O11 (onder 11jaar) nemen we de periodisering van de jeugdopleiding door. Hierbij bespreken we onder de functie van de verschillende spelers, hoe de teamorganisatie er uit moet zien, welke speelwijze er het beste gespeeld kan worden, hoe je moet coachen en wat je als trainer moet doen en vervolgens de wedstrijd zelf. 10e interview

Interview 11. Een nieuwe jeugdopleiding stelt ook nieuwe eisen aan de trainers en coaches. Welke vaardigheden moeten deze hebben? Wat voor houding wat van hen verwacht? Heb je ook specifieke kennis nodig. Een wat is eigenlijk het verschil voor de trainer en de coach in de oude en de nieuwe opleidingssituatie? 11e interview

Interview 12 Een sleutelrol in de nieuwe jeugdopleiding is het coachen op een positieve manier. Maar hoe moet je dat dan invullen en hoe verleidt je trainers en coaches om dat ook daadwerkelijk te gaan doen en vooral om dat vast te houden. Want hoe gemakkelijk val je niet terug in oud gedrag. 12e interview

Interview 13 Om de veranderingen bij het jeugdkader vorm te geven hebben ze bij RKDES OBC – trajecten uitgewerkt. OBC= Opleiden Binnen de Club. Per leeftijdsperiode is vastgelegd wat er nodig is voor de trainer en de coach en worden zij begeleidt om zich de nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Na elke met goed gevolg afgelegd traject volgt een certificering. 13e interview

Interview 14 (23-5) We ronden de serie interviews af met een aantal praktijkvoorbeelden hoe je vormgeeft aan de centrale missie “het kind centraal” en de wens van Wim en Hans om hun ervaringen ook met anderen te delen. 14e interview