Uithoorn wil asielzoekers langer in 't Buurnest houden

Foto: Rick FM/ Ron Koppenol

De klankbordgroep met omwonenden van wijkcentrum ’t Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn heeft aangegeven dat ze geen bezwaar heeft om de dertig vluchtelingen die daar wonen, er langer te laten zitten.

Ook de gemeenteraad van Uithoorn wil dat graag, waardoor het zo goed als zeker is dat de termijn wordt verlengd.

Oorspronkelijk zouden de asielzoekers op 1 november van dit jaar het wijkcentrum moeten verlaten, omdat de school 'De Vuurvogel' het gebouw nodig had vanwege de verbouwing van hun pand.

Vuurvogel
Maar de nieuwbouw van de Vuurvogel gaat langer duren en daardoor kunnen de vluchtelingen tot 1 november volgend jaar in het wijkcentrum blijven.

Ook zegt de gemeente in het raadsvoorstel, dat werd besproken in de commissie Leven, dat er tot nu toe geen incidenten zijn geweest met de vluchtelingen en dat er een goed contact is met de buurt.

Overplaatsing
Ook zou 't Buurtnest een jaar leeg staan, als de vluchtelingen er toch dit jaar uit zouden moeten. Er is ook geen andere locatie in Uithoorn. Dus moeten ze dan worden overgeplaatst naar een een andere plaats.

Als er definitief is besloten dat de dertig vluchtelingen langer in 't Buurtnest mogen blijven wonen, dan zal er wel een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld met het COA.

 

Door redacteur Ria Tammer, Foto: Ron Koppenol