Uithoorn hield in 2023 geld over in de begroting

Foto: Rick FM/ Ron Koppenol

De gemeente Uithoorn heeft over 2023 een positief saldo behaald van 4,6 miljoen euro, bijkt uit de jaarrekening die werd besproken in de raadscommissie Organiseren.

De gemeente ontving ruim 68 miljoen van het Rijk, 27,8 miljoen werd zelf opgehaald. Dat gebeurde onder meer door lokale heffingen (18,5 miljoen) en andere inkomsten, zoals grondverkopen, rente en huur, etc (9,3 miljoen).

Het grootste deel van de inkomsten wordt uitgegeven aan zaken als, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, jeugd, sport, cultuur en veiligheid. Ook gaat bijna een derde van de totale inkomsten naar zaken die te maken hebben met wonen en werken.

Meevallers
Er waren in 2023 ook enkele meevallers. Zo was Uithoorn veel minder kwijt aan het opvangen van mensen uit Oekraïne dan dat het Rijk daarvoor compenseerde. 

Dat komt onder meer doordat Uithoorn niet te maken heeft met hotelovernachtingen en catering en dat maatwerk geleverd wordt voor de beveiliging van deze groep ontheemden.

 

Door redacteur Ria Tammer, foto: Ron Koppenol