Uitbreiding alcoholverbod Uithoorn

Uithoorn – Alcoholgebruik in de openbare ruimte kan voor overlast zorgen. Om deze overlast te voorkomen en om beter tegen de overlast op te kunnen treden, zijn in 2020 gebieden aangewezen in Uithoorn waarvoor een alcoholverbod geldt. Met ingang van 15 december 2022 worden daar drie nieuwe gebieden aan toegevoegd.

Sinds 2020 geldt er al een alcoholverbod voor de locaties Centrum (Oude Dorp), Skatepark Meerwijk en het stiltemonument. Hieraan worden per 15 december 2022 drie gebieden toegevoegd: winkelcentrum Zijdelwaard, park de Groen Rode Scheg en het busstation. Wanneer een persoon in een van deze aangewezen gebieden alcohol nuttigt of een geopende fles of verpakking bij zich draagt, dan kan zij of hij een boete krijgen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Uithoorn. Bij de gebieden zijn waarschuwingsborden geplaatst. Kaarten met de exacte locatie zijn te vinden op www.uithoorn.nl/alcohol.  

In totaal komen er nu 6 alcoholverbodsgebieden in de gemeente Uithoorn. Deze aangewezen gebieden worden gemonitord en meegenomen in controles door politie en handhaving.

Het alcoholverbod geldt alleen in de openbare ruimte en niet op een terras bij een horecagelegenheid in het gebied met een alcoholverbod. Het alcoholverbod geldt overdag en ’s nachts.

Ernstige overlast door alcoholgebruik kunt u melden via het algemene nummer van de politie: 0900 8844. Bij acute dreiging belt u met 112. U kunt ook een melding over openbare ruimte indienen bij de gemeente.