Patiënten informatieavond over palliatieve zorg

Het evenement vindt plaats op 09 oktober 2023

AMSTELLAND - Maandag 9 oktober is er een informatieve avond over palliatieve zorg in Ziekenhuis Amstelland. Als beter worden niet meer mogelijk is, heeft palliatieve zorg als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor patiënt en zijn of haar naasten. Dat kan weken, maanden of jaren nodig zijn.

Deze avond gaat het gesprek over de mogelijkheden in de regio, over levensvragen, maar ook over hoe het stervensproces uiteindelijk gaat. Het team palliatieve zorg nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Iedereen is welkom.

Maandag 9 oktober: 19.00 – 21.00 uur in de Ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland. Graag inschrijven via communicatie@zha.nl. Onder vermelding van uw naam en met hoeveel personen u komt. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Dat het leven zo prettig mogelijk is door het voorkómen en/of verminderen van klachten, ondanks ziekte. De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk is, dat iemand waarschijnlijk sterft aan een ziekte. Het kan zijn dat iemand maar kort te leven heeft maar dat hoeft niet. Hoelang de palliatieve fase duurt, verschilt per persoon. 
Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg. Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemands leven. Palliatieve zorg richt zich niet op sterven, het richt zich op het leven.

 

Bron: Ingezonden bericht - bewerkt voor Rick FM door Jan Tilburgs