Opschorten krimp Schiphol: maak van uitstel geen afstel!

De gemeente Uithoorn is zeer teleurgesteld in het besluit van minister Harbers om de voorgestelde krimp van Schiphol voorlopig op te schorten. Wethuder Ferry Hoekstra: “Wij zien krimp als de enige échte maatregel die tot minder hinder voor onze inwoners kan leiden. De gemeente voelt zich hierbij ook gesteund door de reactie van Schiphol. De luchthaven geeft terecht aan dat met deze ontwikkeling omwonenden aan het kortste eind trekken.”

 

Hoekstra: “Na het door het kabinet genomen krimpbesluit werden al maatregelen aangekondigd, die helaas niet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel. Een voorbeeld is de isolatieregeling waarvoor onze inwoners niet in aanmerking komen. Het opschorten van het krimpbesluit is een grote klap in het gezicht van onze inwoners, die al jaren overlast ervaren van de vele vliegbewegingen van en naar Schiphol. Hoewel we ook kritisch staan ten opzichte van de experimenteerregeling wegens het ophogen van enkele handhavingspunten, waaronder het punt in Uithoorn, waren wij blij met het kabinetsbesluit tot krimp van het aantal vliegbewegingen.”

 

“We vragen de minister vast te houden en door te werken aan het verminderen van het aantal vluchten. De twee andere sporen uit het Hoofdlijnenbesluit bieden daar de ruimte voor. Met een nieuw Luchtvaartbesluit (LVB) voor de reductie van het aantal vliegbewegingen via de lopende balanced approach procedure en met een nieuw stelsel met scherpere normen voor krimpende milieucontouren, kan de minister de kwaliteit van leven voor inwoners verbeteren.”

 

Bron: ingezonden bericht

Bewerkt voor Rick FM: Monique Musch

 

De wethouder besluit: “Het verzoek van de minister aan KLM voor het verminderen van nachtvluchten baart ons wel zorgen.  Het verzoek gaat namelijk niet gepaard met krimp van het totaal aantal vluchten. Het schrappen van nachtvluchten zonder krimp is namelijk vooral een verschuiving van overlast. Indien dit zou leiden tot nog meer vliegbewegingen op de Aalsmeerbaan is dat voor ons onacceptabel. De gemeente Uithoorn gaat er vanuit dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt en dat van uitstel geen afstel komt.”