Rick FM Twitter feed
De opening van de Rotonde Uithoorn. fb.watch/ivLsqHDNwh/
Sportweekend op Rick FM; zaterdagmiddag, 17.00 en 18.00 uur, Het Tussendoortje Live Sport. Zondag van 11.00 tot 13.… twitter.com/i/web/status/1…
De Rick FM Nederpop Tip van deze week is 'Therapie' van Zoë Tauran. Het nummer gaat over een relatiebreuk en hoe je… twitter.com/i/web/status/1…
Sportweekend op Rick FM; zaterdagmiddag, 17.00 en 18.00 uur, Het Tussendoortje Live Sport. Zondag van 11.00 tot 13.… twitter.com/i/web/status/1…
De 5e editie van de #RickFMQuizNight was weer een groot succes. 27 teams, 110 personen, streden vrijdagavond. Team… twitter.com/i/web/status/1…
De Rick FM Nederpop Tip van deze week is 'Ik Ben Vrij' van Roxeanne Hazes 🇳🇱📻 🎶 Roxeanne werd 30 jaar en wie jarig… twitter.com/i/web/status/1…
Sportweekend op Rick FM; zaterdagmiddag, 17.00 en 18.00 uur, Het Tussendoortje Live Sport. Zondag van 11.00 tot 13.… twitter.com/i/web/status/1…
Kom je mee Quizzen? Er is nog plek voor een paar teams. Vrijdag 20 januari is de 5e editie van de Rick FM QuizNight… twitter.com/i/web/status/1…
Quizz je ook mee? We zitten bijna vol. Vrijdag 20 januari is de 5e editie van de Rick FM Quiz Night in het gezellig… twitter.com/i/web/status/1…
De #RickFM #NederpopTip van deze week is #InSpanje van #MartHoogkamer. Hij is al jarenlang fan van het duo Bassie e… twitter.com/i/web/status/1…
Morgen op Rick FM 11.00 tot 13.00 uur Sport & Co. Met o.a. @EnzoLeijnse @TeamDSM @AkuUithoorn @AKU_Uithoorntwitter.com/i/web/status/1…
Zondag 15 januari in Rood Wit Blauw, 13.00-14.00 uur, interview met Wolter Kroes. Na up-tempo nummers nu een ballad… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 15 Januari, Rood Wit Blauw 13.00-14.00 uur met Mart Hoogkamer. Deze populaire volkszanger heeft in z’n jeugd… twitter.com/i/web/status/1…
Kom je ook Quizzen? Vrijdag 20 januari is de 5e editie van de Rick FM Quiz Night in het gezellige Dorpshuis de Quak… twitter.com/i/web/status/1…

Onderzoek naar drugshandel onder jeugd bevestigt beeld rond de problematiek

UITHOORN – De gemeente Uithoorn blijft ook de komende jaren volop inzetten op het voorkomen van jeugdoverlast en -criminaliteit. Om die reden heeft Uithoorn, samen met de andere Amstellandgemeenten, Bureau Bervoets gevraagd onderzoek te doen naar drugs in de omgeving van schoolgaande jongeren en hoe de gemeente en partners (ook) preventief met die problemen kunnen omgaan. Het onderzoek bevestigt het beeld dat de gemeente en haar partners rond de problematiek hebben. Er is geen sprake van buitensporig drugsgebruik onder de jeugd, maar diverse jongeren in Uithoorn worden wel geconfronteerd met de problematiek.

Het onderzoek laat zien dat er relatief weinig problemen zijn rondom (hard)drugsgebruik op scholen. Daarnaast wordt er gebruik gesignaleerd van alcohol, ‘vapes’ (e-sigaretten) en soms snus (zakjes die tegen het tandvlees worden geplaatst en die een “rush” geven ten gevolge van met name nicotine). Uit het onderzoek komt meer een dealprobleem dan een gebruikersprobleem naar voren, maar dat is niet enkel en alleen te relateren aan de jongeren.

Verder blijkt dat de ligging -onder de rook van Amsterdam- en de lage pakkans door gering straattoezicht Uithoorn aantrekkelijk maken als afzetmarkt. Als handels- en gebruikslocaties worden het Zijdelwaard(plein) genoemd, twee middelbare scholen, het busstation en de omgeving van een supermarkt aan de Prinses Irenelaan. Er is op de genoemde locaties regelmatig sprake van rondhanggedrag en vernielingen, maar ook intimidatie waarmee de drugshandel gepaard gaat. Sommige jongeren geven aan bang te zijn voor dealers en “straatleiders” en dat beïnvloedt soms de sfeer voor deze jongeren op school. Denk aan zwijgcultuur en angst.

De gemeente Uithoorn kent kwetsbare jongeren die geronseld worden voor activiteiten binnen het criminele circuit en kwetsbare meiden die (mogelijk) seksueel worden uitgebuit.

De hierboven beschreven problematiek vindt deels plaats op de scholen, aangezien een gedeelte van de betreffende jongeren op deze scholen zit. De problemen zijn echter niet specifiek aan de scholen te relateren. Rondom de scholen zelf zijn geen signalen van grote incidenten bekend.

Tegelijkertijd bevestigt het onderzoek een aantal reeds bekende, zorgelijke signalen waar de gemeente mee aan de slag is en blijft. Een aantal aanbevelingen uit het rapport wordt op dit moment dan ook al uitgevoerd. Denk aan het inzetten van de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA) en (digitaal) toezicht door de politie en jongerenwerk. Bedrijventerreinen en zogenoemde “shady places” staan al onder de aandacht en blijven ook onder de aandacht staan.

Daarnaast is de gemeente Uithoorn aangesloten op de aanpak ‘Doorgroeiers in de drugscriminaliteit’ van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Binnen onder andere de pilot “Veiligheid in en om de school” is er aandacht voor het thema drugs en het delen van zorgsignalen. Bij het (specialistisch) jongerenwerk is er nadrukkelijke aandacht voor zowel de kwetsbare jonge aanwas als de doelgroep jongvolwassenen (16+). En het Plan van Aanpak Ondermijning van de gemeente Uithoorn besteedt nadrukkelijk aandacht voor drugscriminaliteit, mensenhandel en jeugdcriminaliteit. Ten slotte is er al geruime tijd een specifieke aanpak voor kwetsbare meiden en voor mogelijke uitbuitingsrisico’s binnen deze doelgroep.

Burgemeester Pieter Heiliegers (portefeuillehouder handhaving Openbare Orde en Veiligheid): “Het onderzoek geeft goed inzicht in de mate van jeugdoverlast en jeugdproblematiek in en rondom de gemeente Uithoorn. Specifiek gericht op drugsproblematiek onder schoolgaande jeugd vanaf 12 jaar. Het is goed dat we hier gedegen onderzoek naar hebben laten doen. Zodat we ook gerichte maatregelen kunnen nemen.” Hij legt uit: “Binnen het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 ligt het voorstel om op verschillende fronten incidentele middelen structureel te maken met, extra relevant in het kader van dit onderzoek, uitbreiding van het aantal boa’s op straat, uitbreiding van het (specialistisch) jongerenwerk en de lokaal persoonsgerichte aanpak.”


De burgemeester laat verder weten dat veiligheid een van de grote speerpunten is én blijft. “Een van de opgaven voor de afdeling veiligheid binnen de gemeente, omschreven in het College Uitvoeringsplan (2022-2026) luidt dan ook: ‘Inzetten op voorkomen van jeugdoverlast en -criminaliteit’.”