Nieuwsbrief 5 Buurtbeheer De Legmeer

UITHOORN - In de vorige nieuwsbrief van april was te lezen dat de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) van start gaat per 1 juli aanstaande. Hiervoor zijn in de wijk inmiddels al meer dan 200 handtekeningen opgehaald om stem te geven aan de kiespersonen die in de loop van juni de clustervertegenwoordigers kiezen voor de verschillende start- en landingsbanen van Schiphol. Wilt u meer weten over deze nieuwe Raad, kijk dan op haar website www. maatschappelijkeraadschiphol. nl

Ook deze nieuwe Raad kent, net als de oude Omgevingsraad Schiphol, getrapte verkiezingen. Vanuit de verschillende bewonersorganisaties leveren 50 steunbetuigingen van bewoners een stem op voor een afgevaardigde in een kiescollege. Er worden 10 kiescolleges/clusters gevormd, voor iedere baan van Schiphol een voor het “binnengebied” het dichtst bij Schiphol gelegen en dus het meest gehinderd en een voor het “buitengebied”, wat verder van Schiphol afgelegen, wat minder gehinderd. In Uithoorn kunnen afgevaardigden meedoen in het kiescollege van de Aalsmeerbaan binnengebied en de Aalsmeerbaan buitengebied.

Per kiescollege bepalen de afgevaardigden wie als clustervertegenwoordiger van de 10 clusters wordt voorgedragen als vertegenwoordiger namens de verschillende clusters.

Wilt u ook uw steun geven aan Buurtbeheer De Legmeer, stuur dan uw gegevens naar ons toe. Belangrijk is uw naam, adres, postcode en telefoonnummer en/of emailadres te vermelden. De postcode is nodig om te kijken onder welk cluster u valt, het binnen- of buitengebied. Uw telefoonnummer of emailadres is nodig omdat de organisatie van de MRS steekproefsgewijs wil controleren of de adressen “echt” zijn. Met deze gegevens zal de MRS zorgvuldig omgaan, zoals te lezen is in haar privacyverklaring https:// maatschappelijkeraadschiphol. nl/wp-content/uploads/2023/04/ Privacyverklaring-MRS-april- 2023.pdf

De contouren van de verschillende clusters is te vinden op https:// maatschappelijkeraadschiphol. nl/wp-content/uploads/2023/04/ 230406-Clusterindeling.pdf

Heeft u belangstelling om zelf afgevaardigde (kiesman/kiesvrouw) te worden voor Buurtbeheer De Legmeer, laat het in de komende week weten. Voor het einde van deze maand moeten alle steunbetuigingen en de kandidaten voor de positie van afgevaardigde en de voordracht van clustervertegenwoordigers bij de MRS bekend zijn. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, laat dat vooral weten via buurtbeheer.legmeer@gmail.com


Aanvraag Nadeelcompensatie Schiphol:  Meerdere bewoners van De Legmeer hebben rond eind april een brief gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Aanvraag Nadeelcompensatie Schiphol. In de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 is een grenswaarde bij een handhavingspunt in de buurt van De Legmeer overschreden. Dat betekent dat er meer geluid van vliegverkeer was dan volgens de norm was toegestaan. Bewoners die deze brief hebben gekregen kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding (nadeelcompensatie) voor het gederfde woongenot.  In de bijlage vindt u een afschrift van deze brief van een van de bewoners ter informatie.

Komende week worden op maandag 15 mei en op woensdag 17 mei informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van Uithoorn die deze brief hebben ontvangen in Gasterij De Kwakel, Vuurlijn 78, 1424  NS De Kwakel van 19.00-20.30 uur. U moet zich hier van te voren voor opgeven via www.luchtvaartindetoekomst.nl/ onderwerpen/ nadeelcompensatieregeling- schiphol

Bestemmingsplan Legmeerbos: Komende woensdag 17 mei wordt in de Raadscommissie Wonen&Werken het ontwerp bestemmingsplan Legmeerbos besproken (agendapunt 10), als opmaat naar de definitieve aanleg welke later dit jaar start. De commissie start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Digitaal is de vergadering te volgen via uithoorn. bestuurlijkeinformatie.nl/ Agenda/Index/db97d3b7-112e- 4d4b-91de-91dc8335e3a0

Buurtdiner: De laatste buurtmaaltijd voor de zomervakantie in de Praktijkschool, Legmeerplein 55, is een diner op donderdag 25 mei van 17.00-19.00 uur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Dus mocht u belangstelling hebben, laat het weten. De kosten bedragen €10,00 per persoon te voldoen voor aanvang van de maaltijd. Buurtbeheer subsidieert per deelnemer nog een extra bijdrage van €2,00. Aanmelden kan via buurtbeheer.legmeer@gmail.com.

Uithoornlijn: De aanleg van de Uithoornlijn nadert zijn voltooiing. Nadere informatie is te vinden op  www. uithoornlijn.nl/nieuws/2023/ afbouw-uithoornlijn-van- spoorovergangen-tot-haltes/

Op 31 mei wordt nog een laatste “Blik op de Bouw” georganiseerd vanaf 15.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via info@uithoornlijn.nl. Ook op 31 mei is een laatste spreekuur in de bouwkeet op de Faunalaan. Tenslotte wordt op 1 juli nog een laatste open dag op de bouwhub tussen de N201 en Op de Klucht georganiseerd tussen 9.00-13.00 uur. Vanaf 3 juli wordt de bouwhub gesaneerd.

Verwacht wordt dat de allerlaatste werkzaamheden aan de Uithoornlijn zijn afgerond voor 19 juni aanstaande.

Zwerfvuilronde: In juni wordt de zwerfvuilronde niet op de eerste woensdag, maar op de tweede woensdag georganiseerd op woensdag 14 juni. Komt u ook een handje helpen? We starten rond 8.45 uur bij het Buurtsteunpunt, Legmeerplein 26. Na afloop drinken we uiteraard weer gezellig een kopje koffie rond 10.00-10.15 uur.

Bron: Ingezonden bericht, bewerkt voor Riock FM door Marga Kouw