nieuwsbrief + agenda buurtbeheer legmeer

Goedemiddag bewoners en andere belangstellenden,

Gisteravond  vond alweer de 3e buurtmaaltijd van 2023 plaats in de Praktijkschool. Dit keer werd een 3-gangen keuze diner voor ons bereid door de docenten en studenten van de school. Ruim 40 bewoners hadden zich aangemeld voor deze maaltijd. Het werd weer een gezellige en bijzonder smakelijke ervaring!

De volgende buurtmaaltijd is een lunch op donderdagmiddag 20 april van 13.00-15.00 uur. U kunt zich daarvoor vanaf heden aanmelden via buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief organiseert Buurtbeheer De Legmeer een bewonersinformatieavond op maandagavond 3 april, inloop vanaf 19.00 uur, overleg van 19.15-21.00 uur in de Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55.

De agenda is als volgt:

1.      Miniconsultatie van de gemeente over het nieuwe Bestaanszekerheidsbeleid wat in ontwikkeling is. Ambtenaren nemen inwoners graag mee in de laatste cijfers van de Armoedemonitor van Uithoorn, delen de resultaten van de huidige Armoedenota en geven uitleg richting de nieuwe Nota "Bestaanszekerheid". Waarom denken zij dat dit beter aansluit bij de behoeften van de inwoners? Graag gaan zij in gesprek met bewoners hierover, wat zien inwoners als prioriteiten waar het gaat om armoede en schulden? Wat missen zij nu en hoe kan de gemeente bewoners beter bereiken? 
Aanwezig zijn ook medewerkers van Vluchtelingenwerk en de Voedselbank Uithoorn om over hun werk en inzet in de gemeente te vertellen.

In dit kader informeert de gemeente u via over twee nieuwe samenwerkingen om inwoners en ondernemers met financiële hulpvragen in Uithoorn beter te bereiken en ondersteunen:

·      De Nederlandse Schuldhulproute: inwoners en ondernemers kunnen een test doen via https://geldfit.nl/ of https://geldfit.nl/zakelijk/. Op basis van de situatie van de inwoner of ondernemer volgt er een doorverwijzing naar online zelfhulp, online hulp van een vrijwilliger, lokaal aanbod van een vrijwilliger of schuldhulpverlening.

·      Voor ondernemers is er een samenwerking gestart met Over Rood. Over Rood ondersteunt en begeleidt zzp’ers bij het maken van een (door)start, geldzorgen, administratieve achterstanden of bedrijfsbeëindiging. De begeleiding wordt gedaan door een trajectbegeleider die veelal zelf (ex-)ondernemer is. Contact opnemen met Over Rood kan via: https://www.overrood.nl/ contact/kennismakingsgesprek/

2.      Mirella Visser van PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) komt ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond Schiphol en over de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in oprichting, waar binnenkort verkiezingen voor worden georganiseerd. In het kort komt het er op neer dat ook voor deze nieuwe MRS er vanuit bestaande bewonersorganisaties afgevaardigden moeten worden voorgedragen, die dan samen de vertegenwoordigers in de MRS kiezen. In totaal komen er weer 10 bewonersvertegenwoordigers in de MRS, twee voor iedere baan. Voor Uithoorn is representatie in de MRS voor de Aalsmeerbaan natuurlijk van groot belang. Voor iedere afgevaardigde moeten 50 bewoners hun steun betuigen door de handtekeningenlijst in te vullen. Voor deze verkiezingen zoeken wij bewoners die mee willen helpen om handtekeningen op te halen in de verschillende wijken ter ondersteuning. U kunt zich aanmelden via buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Verdere informatie over PUSH kunt u vinden op hun website www.pushuithoorn.nl

 

3.      De realisatie van het Legmeerbos begint steeds meer vorm te krijgen. De gemeente Uithoorn heeft het ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos op 25 januari 2023 ter inzage gelegd. De inzage termijn liep af op 8 maart 2023. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.  Dat betekent dat het ontwerpbestemmingsplan nu dan formeel in procedure kan worden gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni 2023. De gemeente kan dan de aanbesteding opstarten. Als alles volgens planning verloopt kan eind 2023 begonnen worden met het grondwerk om uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2024 de aanleg te voltooien en het bos over ongeveer een jaar te openen.  Kortom, als alles meezit heeft de gemeente Uithoorn over een jaar er een prachtig bos bij! Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

4.      Wvttk

Tot zover de agenda voor het bewonersoverleg. Wij hopen velen van u te mogen begroeten op maandagavond 3 april in de Praktijkschool.

Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft na de afronding van de bouwwerkzaamheden in Legmeer West recent een AED geschonken met een 10 jarig beheercontract. De AED hangt inmiddels aan de buitenkant van een complex van Eigen Haard. Eigen Haard levert stroom, maar geeft er verder geen aandacht aan. De gemeente beheert geen AED’s in het openbaar gebied.   Vandaar de vraag, namens de gemeente, of er bewoners zijn in Legmeer West die beheerder/eigenaar van de AED willen worden. Bij Stichting AED Uithoorn www.stichting-aed-uithoorn.nl kunt u meer informatie vragen over wat dit “eigenaarschap” inhoudt. Uw vragen kunt u stellen via info@aed-uithoorn.nl

In het kader van de aanleg van de Uithoornlijn is vanaf vanavond vrijdag 24 maart 19.00 uur tot maandagmorgen 27 maart 5.00 uur de Randweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer tussen Langs de Baan en het fiets-voetpad langs de Faunalaan. In dit weekend wordt de spoorovergang op de kruising van de spoordijk met de Randweg aangelegd.  Autoverkeer wordt omgeleid via de Koningin Maximalaan, fietsers kunnen weer tijdelijk de Bieslookbruggen gebruiken.

Verder wordt er druk gewerkt aan de halte Aan de Zoom en de verdere inrichting van het spoortracé vanaf het busstation richting Amstelveen. Ook wordt op plaatsen waar de aanleg klaar is groen geplant, zoals dat in overleg met bewoners is afgesproken.

Op woensdag 5 april wordt weer een zwerfvuilronde gelopen door de wijk. Komt u ook een keertje meehelpen. We starten om 8.45 uur bij het Buurtsteunpunt, Legmeerplein 26. Na afloop staat uiteraard de koffie klaar. Loopt u ook een rondje mee?

Voor de organisatie van Buurtbeheer De Legmeer zoeken wij nieuwe vrijwilligers die ons kunnen helpen. Vindt u het belangrijk dat Buurtbeheer in De Legmeer blijft bestaan, heeft u leuke ideeën, komt u ons dan een handje helpen? Wilt u verdere informatie, stuur een berichtje aan buurtbeheer.legmeer@gmail.com of kom langs tijdens ons spreekuur op woensdagmorgen van 11.00-12.00 uur of in overleg op een ander tijdstip.

Bron: Buurtbeheer Legmeer

Micah Van der Pol