Nieuwe planning Uithoornlijn door trage levering spoorstaven

UITHOORN- Dagelijks verschijnen in de media berichten over forse prijsstijgingen en onzekerheid rond de
beschikbaarheid van goederen en grondstoffen. Ook de Uithoornlijn heeft ermee te maken.
Ondanks alle pogingen om de vertraagde levering van spoorstaven op te vangen zorgt dit
toch voor verschuiving van de eerder gecommuniceerde planning. De datum van
ingebruikname van de tramlijn, voor de zomer van 2024, blijft wél overeind.

De staalmarkt is één van de sectoren die geraakt wordt door het conflict tussen Rusland en
Oekraïne. Als gevolg daarvan zijn meerdere grote staalfabrieken in Oost-Europa inmiddels
gesloten. Voor het staal dat de enkele nog wel geopende fabrieken in Europa produceren,
geldt een duidelijke prioritering in noodzaak en hoeveelheid. Dit heeft als direct gevolg dat de
spoorstaven voor de nieuwe bus-/trambaan met vertraging worden geleverd. Projectmanager
Marieke Hietbrink: “Tot nu toe loste Dura Vermeer leveringsproblemen binnen het project op
zonder gevolgen voor de planning. De al geleverde spoorstaven zijn niet voldoende om het
eerste deel van de busbaan af te ronden. Daarom is het helaas nodig om de busbaan twee
maanden langer af te sluiten.”

Huidige fase: afsluiting busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum
Omdat de spoorstaven later geleverd worden, kan Dura Vermeer de huidige werkzaamheden
aan de bus-trambaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum niet afronden voor
de zomer. Marieke Hietbrink: “De werkzaamheden op de busbaan - en daarmee de huidige
afsluiting - duren daarom volgens de huidige levertijd tot september. Ook de omleidingsroute
voor bussen via de Amsterdamseweg, de Wiegerbruinlaan en Alfons Ariënslaan duurt tot eind
september. Vanaf maandag 3 oktober rijden de bussen tussen de Boerlagelaan en halte
Uithoorn Centrum over de gecombineerde bus- en trambaan.”

Extra hinder voor omwonenden en weggebruikers willen we voorkomen. Daarom verschuiven
de geplande werkzaamheden om de kruising busbaan-Boerlagelaan geschikt te maken voor
tramverkeer mee naar achteren. Ze vinden daarmee gelijktijdig plaats met de montage van de
spoorstaven. Tijdens de werkzaamheden blijft de kruising met een om-en-om regeling open
(de verschillende rijrichtingen rijden om de beurt over dezelfde rijbaan) voor al het verkeer.
We informeren u hier in augustus uitgebreid over.

Nieuwe fase: afsluiting busbaan Faunalaan-busstation
Maandag 3 oktober start een nieuwe fase in het project. Vanaf die datum tot juli 2023 leggen
we de trambaan aan op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. Bussen rijden in
deze periode om via de Faunalaan, de Koningin Maximalaan, de Zijdelweg en de Prinses
Christinalaan. “Op dit moment werken we samen met Dura Vermeer de verschoven planning verder uit,”
vertelt Marieke Hietbrink. “Zodra alle details duidelijk zijn, communiceren we hierover met
omwonenden via brieven en natuurlijk deze website.”

Tramlijn 25 in gebruik
Deze vertraagde levering van de spoorstaven heeft op dit moment geen gevolgen voor het
daadwerkelijk in gebruik nemen van de tramlijn. Vanaf de zomer van 2024 reist u vanuit
Uithoorn met tramlijn 25 rechtstreeks naar station Amsterdam Zuid. Meer informatie:
uithoornlijn.nl.