Rick FM Twitter feed
Zondagmiddag is de Kwakelaar #DaanBartels, #LiedjesvanDaan te gast bij Rob de Jonge in z’n programma #RoodWitBlauwtwitter.com/i/web/status/1…
Zondag 18 april, 10.00 -11.00 uur de 28e uitzending #UitdeKunst, kunst en cultuur programma @Gem_Uithoorn.… twitter.com/i/web/status/1…
Zondagmiddag is #GioSwikker te gast bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw, 13.00-14.00 uur). 🇳🇱📻🎤🎧🎼… twitter.com/i/web/status/1…
Vanavond #HAPPYHOUR op #RickFM 21-23u. o.a. Kylie Minogue, Michael Jackson & Justin Timberlake, Jocelyn Brown, Pete… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag was de 27e uitzending van #UitdeKunst, kunst en cultuur programma @Gem_Uithoorn. Met o.a. #historischecolumntwitter.com/i/web/status/1…
Zondagmiddag was @JohndeBever te gast bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw 🇳🇱📻🎤🎧🎼 i.v.m. de release van… twitter.com/i/web/status/1…
Gisteren was #Gordon te gast bij Rob de Jonge in #RoodWitBlauw. Hij was telefonisch te gast i.v.m. de release van… twitter.com/i/web/status/1…
Zondagmiddag heeft Rob de Jonge nog een gast, @JohndeBever, in zijn programma #RoodWitBlauw, 13.00-14.00 uur). 🇳🇱📻🎤… twitter.com/i/web/status/1…
Zondagmiddag is #Gordon te gast bij Rob de Jonge in zijn programma #RoodWitBlauw, 13.00-14.00 uur). 🇳🇱📻🎤🎧🎼 i.v.m. d… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 11april, 10.00 -11.00 uur de 27e uitzending van #UitdeKunst, kunst en cultuur programma @Gem_Uithoorn. Met o… twitter.com/i/web/status/1…
1e Paasdag was de 26e uitzending van #UitdeKunst, kunst en cultuur @Gem_Uithoorn met @naomiheidinga o.a.… twitter.com/i/web/status/1…

Luchtvaartnota is een sprookje voor de sector maar een nachtmerrie voor omwonenden

UITHOORN -  Bewoners Zuidoosthoek zijn zwaar de dupe van groeiambities luchtvaart.


KCCA, PUSH en BWA, met een achterban van tienduizenden omwonenden rond de
Aalsmeerbaan, zijn verbijsterd over de definitieve Luchtvaartnota. Geen van de suggesties
uit onze ingediende Zienswijzen zijn overgenomen. Maar wij blijven ons inzetten om de
Luchtvaartnota aan te passen.


1. De LVN negeert volledig het huidige onderscheid tussen primaire en secundaire banen op
Schiphol. De woorden ‘secundaire baan’ zijn zelfs helemaal geschrapt. Bovendien gaat de
LVN uit van een ‘optimale benutting van het huidige banenstelsel’ (p. 71 LVN), hetgeen
neerkomt op een groei van 500.000 naar 680.000 vliegtuigbewegingen (p. 78 LVN).
Dit betekent dat de secundaire Aalsmeerbaan definitief structureel als een primaire baan zal worden
ingezet. De bijna verdubbeling van het aantal vliegbewegingen sinds 2013 (naar 60.000 starts en 40.000
landingen nu, die terechtkomen in een heel klein gebied) is dus nog maar het begin van de nachtmerrie.

2. De LVN is gebaseerd op het sprookje dat hindervermindering mogelijk is door ‘stillere’
vliegtuigen. Dit is bewezen onjuist.
De minimale verbeteringen die nog mogelijk zijn, zijn onhoorbaar voor het menselijke oor. Een paar dB
minder geluid per toestel maar een dubbel aantal vliegtuigen over je hoofd betekent nog altijd een
verdubbeling van de overlast. Bovendien toont onderzoek aan dat elektrisch vliegen als serieus
alternatief nog minstens een halve eeuw gaat duren.

3. De LVN introduceert een voor de burger volstrekt onbegrijpelijk groeiverdienmodel tot
800.000 vliegbewegingen in plaats van een keihard maximum aan het aantal
vliegtuigbewegingen te stellen.
Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van het verbindingennetwerk van Schiphol op orde blijft
bij een maximum van 400.000 vliegbewegingen per jaar. Maar het maximumaantal vliegbewegingen
wordt in de LVN afhankelijk gemaakt van ‘de randvoorwaarden die vanuit de publieke belangen worden
gesteld’. Innovatie en vlootvernieuwing zouden de negatieve effecten op klimaat en leefomgeving
moeten verminderen, waardoor de groei ‘verdiend’ zou worden. Dit betekent dat de minimale
geluidsverbeteringen die volgens experts nog te realiseren zijn direct leiden tot ongebreidelde groei.
Gevolg is dat er geen rustmomenten meer zijn in de Zuidoosthoek.

4. De LVN bevat geen enkele verwijzing naar de wettelijk vastgelegde ‘criteria voor
gelijkwaardige bescherming’ en neemt de rechtsbescherming van burgers niet serieus.
Deze wettelijk vastgelegde criteria bepalen dat een opvolgend luchtverkeersbesluit (LVB) minstens
dezelfde bescherming aan de omgeving moet bieden als het voorgaande besluit; geen enkel gebied mag
erop achteruitgaan. De Zuidoosthoek is er sinds 2013 aantoonbaar ernstig op achteruitgegaan
(toename van 75% starts). Het niet-vermelden van deze criteria in de LVN is zeer zorgelijk.

5. De LVN wijdt geen enkel woord aan het desastreuze NNHS (Nieuwe Normen en
Handhavingsstelsel) dat in het LVB-1 moet worden vastgelegd en waartegen grote
bezwarenii vanuit de Zuidoosthoek bestaan.
Onbegrijpelijk dat de LVN een dergelijk belangrijk onderdeel niet behandelt. Dit veroorzaakt grote
onrust in de Zuidoosthoek. Voordat het NNHS in wet wordt vastgelegd is een grondige evaluatie nodig
en deze heeft nog niet plaatsgevonden; dit is bevestigd door academisch onderzoek dat in de Tweede
Kamer is gepresenteerdiii.

6. De LVN refereert driemaal aan het Aldersakkoord van 2008 maar vergeet de lessen mee
te nemen uit de Alders-brief van 2019, zoals de ‘Alders-paradox’ (meer vliegen met 1 dB
minder hinder betekent meer overlast en niet minder). In tegendeel, de LVN omarmt het
door Van Geel in de Proefcasus Eindhoven uitgewerkte sturingsmodel (p.49 LVN), dat
bepaalt dat Schiphol ruimte voor groei kan verdienen door stillere en schonere vliegtuigen
te stimuleren.
De minimale geluidwinst die nog behaald kan worden door bijvoorbeeld stillere vliegtuigen is voor het
menselijke oor niet of nauwelijks hoorbaar, maar een verdubbeling van het aantal vliegtuigen wel. De
burgers schieten dus niets op met zo’n groeiverdienmodel, dat nu in de LVN wordt vastgelegd.

7. De LVN stelt innovatie en vlootvernieuwing als hinderbeperkende maatregelen centraal.
Daarmee krijgt de sector een vrijbrief om andere vormen van hinderbeperking niet serieus
te nemen.
Zoals: het stellen van een maximumaantal van 400.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol; algehele
sluiting van de secundaire Aalsmeerbaan; invoeren van minder omgeving-belastende start- en
landingsprocedures; structurele betere bescherming van omwonenden rond secundaire banen, ook als
dat ten koste gaat van de baancapaciteit; enz.