Lintjesregen 2023, 10 gedecoreerden in Uithoorn en De Kwakel

UITHOORN – Tijdens de traditionele lintjesregen op woensdag 26 april zijn tien Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van Uithoorn/De Kwakel. Tien inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij hen – onder toeziend oog van familie en vrienden – de bijbehorende versierselen op tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Alle gedecoreerden zijn in de zomermaanden geinterviewd over hun vrijwlligerswerk in ons zondage programma Sport & Co. U kunt deze interviews terugluisteren door te klikken op de links in onderstaande teksten.

Mevrouw C.H.M. Beuse-Jaspers (benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Beuse-Jaspers kreeg een lintje vanwege haar verdiensten in de afgelopen 50 jaar bij de Zonnebloem Uithoorn-Amstelhoek en het parochieteam Emmaüs in Uithoorn.  Zij was een van de oprichters van de afdeling Zonnebloem Uithoorn-De Kwakel en heeft jarenlang bestuursfuncties bekleed voor de organisatie. Daarnaast is zij actief als lector bij de eucharistieviering en verzorgt oecumenische diensten in verzorgingstehuis Het Hoge Heem van Amstelring. Vanaf 1998 tot 2017 heeft mevrouw Beuse-Jaspers zeker 70 prachtige dameskostuums in Dickens-stijl gemaakt voor het gelegenheidskoor the Xmas-Vocals.  Wilt u het intervieuw met mevrouw Beuse terugluisteren klik dan hier Tineke Beuse

Meneer J. Bos (benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Bos is al jarenlang - zeker sinds 2000 - lid van en vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Uithoorn. Ook was hij kerkrentmeester en verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Thamerkerk, het naastgelegen gebouw De Morgenster, de kosterswoning aan De Visserlaan en de pastorieën aan de Ter Braaklaan en de Gerbrandylaan. Daarnaast is de heer Bos vanaf het allereerste begin lid van de groep die de maandelijkse uitgave van het kerkblad in elkaar zet en verspreid. Meneer Bos heeft zich al die jaren een trouw, dienstbaar, vriendelijk en blijmoedig vrijwilliger getoond. Wilt u het interview met de heer Bos terugluisteren klik dan hier Jan Bos

Mevrouw W.C. Duifhuis-Cornelissen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Duifhuis-Cornelissen is een actieve vrijwilligster is voor onder andere R.K. Parochie Emmaüs. Zij is begonnen in de werkgroep kindernevendiensten en sinds die tijd is zij wijkcontactpersoon en bezoekt zij de parochianen bij bijvoorbeeld ziekte, overlijden en huwelijksjubilea en bezorgt ze het parochieblad Emmaüs Informatie. Sinds 2001 is mevrouw Duifhuis-Cornelissen betrokken bij de oecumenische diensten in verzorgingshuis Het Hoge Heem; zij haalt bewoners op voor de dienst en brengt hen terug naar hun kamers, zorgt voor koffie en biedt een luisterend oor.  Ook is zij vrijwilliger voor het Prinses Beatrix Spierfonds geworden. In de jaren 2001 tot en met 2020 was mevrouw Duifhuis-Cornelissen lid van de Koninklijke Vereniging EHBO afdeling Uithoorn en was zij als EHBO-er gemiddeld 40 uur per jaar aanwezig bij lokale evenementen. Sinds 2020 bemenst zij iedere woensdag de verkoopbalie van kinderboerderij De Olievaar en verricht zij hand-en-spandiensten. Wilt u het interview met mevrouw Duifhuis terugluisteren klik dan hier Mevrouw Duifhuis

De heer Henny Cornelissen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Henny Cornelissen kreeg het lintje niet op 26 april maar op 20 juni uitgereikt door de burgemeester van De Ronde Venen.  Maarten Divendal kwam hem de bij de koninklijke onderscheiding behorende medaille opspelden. 'Henny is de drijvende kracht van UWTC', wist Divendal. 'Hij doet zijn werk op een bescheiden manier met een sociaal karakter en zonder zelfzucht'. Hij steekt bij de afdeling wielrennen van UWTC Uithoorn met kop en schouders boven iedereen uit. Dat is niet zo moeilijk voor Henny Cornelissen, opgetuigd met een lichaamslengte van rond de twee meter. Maar bij UWTC tellen niet de meters, wél de kwaliteiten. Die heeft de reus uit Mijdrecht in overvloed. Als allesweter en alleskunner lijmt en schroeft hij alles wat los en vast zit en knoopt zwevende eindjes aan elkaar, ogenschijnlijk niet gehinderd door zijn hoge leeftijd en wankele gezondheid. Voorlopig geeft Henny Cornelissen echter geen krimp. Hij blijft zich volop inzetten voor de club, in rangorde na zijn overleden Finse vrouw, de tweede liefde in zijn leven. Henny koestert UWTC en UWTC koestert Henny. Een een-tweetje dat al ruim zestig jaar duurt. Henny was onder meer renner, jurylid, masseur, begeleider van talenten, en is nu nog een hogelijk gewaardeerd manusje van alles. Om het maar even bij deze eigenschappen te laten.  Wilt u het interview met Henny Cornelissen terugluisteren klik dan op Henny Cornelissen
 

Meneer N.B.M. Heilig (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Heilig is sinds 2003 nauw betrokken bij de huidige organisatie Participe en het samenwerkingsverband Uithoorn voor Elkaar. Hij startte met het plaatsen en onderhouden van alarmeringssystemen en was om de twee weken veertien dagen en is 24 uur per dag beschikbaar om storingen op te lossen. Meneer Heilig heeft lesgegeven aan senioren over hoe om te gaan met digitale middelen zoals een iPad en is onder andere chauffeur bij Automaatje en vervoert inwoners die slecht ter been zijn naar daar waar zij willen zijn.  Sinds zijn pensionering legt hij uitvoeringen en concerten op beeld vast bij een aantal toneel- en zangverenigingen, zoals Maskerade, TOBO, Regiokoor De Ronde Venen en Kleinkoor Collegium Vocale Consonant. Sinds februari van dit jaar is meneer Heilig verbonden aan stichting Brentano Amstelveen, een organisatie die inwoners van de gemeente ondersteunt met zorg bij mensen thuis.

Mevrouw A.M. Koeleman-de Jong (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Koeleman is sinds 2008 een betrokken en bevlogen vrijwilliger bij verzorgingshuis het Hoge Heem, waar zij altijd klaar staat voor de ouderen.  Zij ondersteunt wekelijks bij het ontbijt en de lunch op de afdeling met dementerende ouderen. Daarnaast gaat zij ook met de bewoners mee naar buiten om te wandelen. In al die jaren heeft zij haar betrokkenheid en bevlogenheid laten zien binnen de organisatie. Mevrouw Koeleman heeft oog voor wat er om u heen gaande is en speelt daar goed op in, met als uitgangspunt dat het belang van de bewoner voorop staat. Wilt u het inteview met mevrouw Koeleman terugluisteren klik dan hier Anneke Koeleman

Meneer C.H.J. Lek (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Meneer Lek is al vanaf zijn 16e vrijwilliger voor verschillende organisaties. Hij is namens de Groengroep Uithoorn, waar hij als sinds 1980 lid van is een bevlogen contactpersoon bij gemeentelijke bijeenkomsten, die gaan over omgevingsplannen en groene initiatieven, betrokken bij Tuin Bram de Groote en de lokale Knotgroep. Toen eind jaren negentig de vereniging dreigde ophouden te bestaan door gebrek aan bestuursleden, heeft hij het voorzitterschap op zich genomen, en door zijn enthousiasme voor de (lokale) natuur en zijn mensenkennis heeft hij weer een bestuur kunnen formeren. Meneer Lek houdt van tekenen en schilderen, in 2004 was hij één van de oprichters van stichting Atelier de Kwakel. In de zomer en winter geeft hij les aan basisschoolleerlingen. Als actieve vrijwilliger is hij betrokken bij Scouting vereniging "St. Joannes" De Kwakel. Sinds 1950 was hij jeugdlid, eerst bij de Welpen en later bij de Verkenners. Bij deze groep startte hij in 1961 als leider en vormde hij jarenlang jeugd tot scouts, waarvan een aantal zijn doorgestroomd tot de staf van de Verkenners. Daarnaast is de heer Lek vanaf 1980 tot 2017 bestuurslid bij het gemengd kerkkoor Sint Caeciliia, waarvan 28 jaar lang als penningmeester. Tot de dag van vandaag is hij hulp-bibliothecaris. Hij is al 57 jaar koorlid en heeft vele zondagsdiensten en rouwdiensten meegemaakt. Wilt u het interview met Cock Lek terug luisteren klik dan hier CoK Lek

Mevrouw J.A.M. Noteboom-van der Horst (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Noteboom-van der Horst is een betrokken vrijwilliger bij het Veilingcomité De Kwakel. In eerste instantie als vliegende kiep maar al snel deed zij de administratieve afhandeling van de kavels.  Ruim 40 jaar geleden startte mevrouw Noteboom-van der Horst als duizendpoot bij de kienklup van KDO, de lokale sportvereniging met circa 1200 leden. Zij regelt de agenda en data met het kantinepersoneel voor de kienavonden, koopt de prijzen en zorgt ervoor dat de avond goed georganiseerd is en de deelnemers tevreden naar huis gaan. Haar betrokkenheid en warme persoonlijkheid komen ook tot uiting in haar vrijwilligerswerk voor stichting ThamerThuis, waaraan zij sinds 2008 is verbonden als vrijwilliger. Zij wordt ingezet voor de zorg voor terminaal zieken in het hospice en bij de mensen thuis. Wilt u het interview met Joke Noteboom terugluisteren klik dan hier Joke Noteboom

Meneer C.M.W. Onderwater (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Van 2004 tot 2014 was meneer Onderwater voorzitter van Scouting Vereniging Joannes De Kwakel en onder zijn leiding is de bouw van een nieuw "troephuis" gerealiseerd. Meneer Onderwater was 19 jaar toen hij vrijwilliger werd bij Feestcomité De Kwakel. Al 45 jaar lang is hij de spreekstalmeester van het Polderfeest; daarnaast voert hij allerlei werkzaamheden uit voorafgaand aan en tijdens de evenementen. Sinds 1984 is meneer Onderwater als sportverslaggever verbonden aan de lokale radiozender Rick FM. Vanaf 2006 is hij de vaste verslaggever bij het eerste elftal van KDO voor het radioprogramma "Tussendoortje live sport". Op een luchtige manier, vaak voorzien van een kwinkslag, doet hij verslag van de wedstrijd voor de thuisblijvers. Daarnaast is hij medeorganisator van de Quiz Night in het Dorpshuis De Quakel en heeft hij in februari 2022 de politieke debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen geleid.  Voor Muziekvereniging Tavenu De Kwakel is hij al jarenlang vaste presentator van het midzomeravondfestival en de andere concerten die jaarlijks plaatsvinden. Al 22 jaar lang gaat meneer Onderwater als vrijwilliger mee met de rooms-katholieke pelgrimsreizen naar Banneux in België.

Meneer P.M. Oudshoorn (Lid in de Orden van Oranje-Nassau)

Meneer Oudshoorn begon zijn vrijwilligerswerk voor KDO in 1995. Hij startte als voorzitter en heeft op eigen initiatief een verenigingsstructuur neergezet met een algemeen hoofdbestuur en afdelingsbesturen die zich richten op sportactiviteiten. Sinds 1990 is meneer Oudshoorn vrijwilliger bij stichting Veilingcomité De Kwakel en verricht hij nog altijd hand-en-spandiensten. Zijn netwerk binnen De Kwakelse gemeenschap kwam goed van pas en maakte dat hij vrijwilligers wierf voor diverse taken, zoals wijklopers, rapers en bezorgers voor de veilingcatalogus, de op- en afbouw van het podium etc. Ook is meneer Oudshoorn een zeer betrokken bestuurslid van vereniging Buurtbeheer De Kwakel; hij trad in 2012 toe tot het bestuur en komt hierbij op voor De Kwakelse belangen. Hij is nauw betrokken bij de gemeentelijke projecten Verkeersstructuurplan De Kwakel, de instandhouding van het dorpshuis De Quakel en de herontwikkeling van het Kwakelse dorpscentrum. Wilt u het interview met Peter Oudshoorn terugluisteren klik dan hier Peter Oudshoorn

Mevrouw H.E. Tammer-Bouwhuis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Mevrouw Tammer is een kei in het organiseren van evenementen, spelletjes en activiteiten voor verschillende lokale doelgroepen, met name ouderen, kinderen en veteranen. In 2001 heeft zij daartoe stichting Dwarz met een Zetje opgezet met in eerste instantie als doel het organiseren van een reünie van het Oebele koor, en de laatste jaren om zoveel mogelijk evenementen te organiseren voor jonge en oudere inwoners van de gemeente. Sinds een aantal jaar organiseert zij ook jaarlijks een bijeenkomst voor veteranen. Vanaf 2015 is zij een actieve vrijwilliger voor het lokale radiostation Rick FM. Zij startte in eerste instantie als nieuwslezer, maar maakte al snel rapportages en verslaglegging van evenementen, de jaarlijkse lintjesregen en bijvoorbeeld de gemeenteraads- en commissievergaderingen. In de jaren ‘80 en ‘90 begeleidde mevrouw Tammer een theatergroep voor volwassen bij het GAK. Vanaf 2000 tot en met 2010 was Tammer als vrijwilliger betrokken bij de rooms-katholieke basisschool De Springschans. Wilt u het interview met Ria Tammer terugluisteren klik dan hier Ria Tammer

‘Een eer’

Dorpsdichter Peter Borghaerts droeg een prachtig gedicht voor met als titel ‘De Vrijwilliger’.  Ook krijgen alle decorandi nog een persoonlijk gedicht toegestuurd. De muzikale omlijsting was in handen van de Vocal Company van Ferdinand Beuse. Burgemeester Pieter Heiliegers: ,,Wat een bijzondere ochtend. En wat een eer dat ik dit mag doen. Vrijwilligers, we kunnen niet zonder hen. Zij maken onze samenleving mooier en verdienen het om ook eens in het zonnetje gezet te worden.”

Ook iemand voordragen voor een lintje? Kijk op de website www.uithoorn.nl/lintjes voor meer informatie.

Bron: persbericht gemeente Uithoorn - bewerkt voor Rick FM door Jan Tilburgs 

Foto: Patrick Hesse