Laatste nieuws van Buurtbeheer De Legmeer

UITHOORN - Hierbij weer het laatste nieuws van Buurtbeheer:

Maatschappelijke Raad Schiphol - De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is per 1 juli jl. van start gegaan. In de wijk zijn meer dan 300 handtekeningen opgehaald. Bij de verkiezingen van Omgevingsraad Schiphol (ORS) in 2015 hebben buurtbewoners een vergelijkbaar aantal steunbetuigingen opgehaald, een mooi resultaat! Dank voor uw steun en dank aan de bewoners die de moeite hebben genomen de stemmen te vergaren. Zij hebben hiervoor mede namens de PUSH-werkgroep bloemen ontvangen!! Door deze steunbetuigingen heeft De Legmeer 6 stemmen voor de verkiezing van de clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan binnengebied gekregen, waarvan 4 voor Buurtbeheer verdeeld onder de kiespersonen Sander Bauer en Marga Moeijes en 2 voor de PUSH-werkgroep.  De Kwakel hoort ook bij het binnengebied van de Aalsmeerbaan. Daar zijn ruim 100 steunbetuigingen opgehaald goed voor 2 stemmen. Het totale aantal stemmen vanuit Uithoorn voor het kiescollege binnengebied Aalsmeerbaan komt daarmee op 8.

In de MRS zijn weer 10 clustervertegenwoordigers vanuit de, in kiescolleges samengebrachte bewonersorganisaties, gekozen (net als bij de ORS), twee voor iedere baan van Schiphol (Polderbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan, Kaagbaan en Aalsmeerbaan), een vertegenwoordiger voor het binnengebied (meest gehinderd, het dichtst bij de luchthaven liggend) en een voor het buitengebied (minder gehinderd, wat verder van de luchthaven afliggend).

Bij de vaststelling van de verschillende clusters voor de verkiezing van de MRS zijn hier en daar de grenzen van wat binnen- en buitengebied is aangepast. Dat heeft ertoe geleid dat de hele Legmeer nu in het binnengebied van de Aalsmeerbaan ligt, net als Aalsmeer. De nieuwe clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan binnengebied  is Jan Boomhouwer uit Aalsmeer geworden.

De PUSH-werkgroep heeft ook meer dan 100 stemmen in de rest van Uithoorn opgehaald, in het zg. buitengebied van de Aalsmeerbaan. Mirella Visser is daar wederom clustervertegenwoordiger geworden, Win Brouwer wederom plaatsvervangend clustervertegenwoordiger. Zie voor alle informatie van PUSH en haar laatste Nieuwsbrief www.pushuithoorn.nl.

Voor verdere informatie kunt u ook terecht op de website van de MRS www. maatschappelijkeraadschiphol. nl. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Bestemmingsplan Legmeerbos vastgesteld! -  Op  1 juni jl. is tijdens de raadsvergadering het bestemmingsplan Legmeerbos vastgesteld. Inmiddels is ook duidelijk dat voor de totale kosten van circa €850.000 dekking is gevonden. Naast de startsubsidie van het SLS-fonds, heeft het SLS-fonds recent ook nog een substantiële extra subsidie toegekend nadat het definitief ontwerp was vastgesteld. Daarnaast hebben ook de provincie en de vervoerregio een forse bijdrage geleverd. Hiermee is bijna €800.000 aan subsidies verleend. Het overige deel van de kosten wordt gedekt door de gemeente (besluit van de gemeenteraad d.d. 30 juni 2022). Nu ook deze hobbels genomen zijn, gaat de gemeente verder met de voorbereiding van de aanleg. Bewoners kijken uit naar realisatie in de loop van komende winter en voorjaar 2024!

Uithoornlijn - De aanleg van de Uithoornlijn nadert zijn voltooiing. Men is bezig met de laatste werkzaamheden, zoals het afwerken van de verschillende haltes, de afwerking van de tunnel bij de Zijdelweg, de aanplant van groen, plaatsing van fietsenstallingen, bestratingswerkzaamheden etc. Recent is ook de gecombineerde bus-trambaan in gebruik genomen. Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken, kijk dan op de website van de Uithoornlijn, www.uithoorn.nl. Een verzoek vanuit de Vervoerregio aan bewoners is om de enquête in te vullen over een nieuwe busroute na de komst van de tram. Dat kunt u doen via https://uithoornlijn.nl/ nieuws/2023/een-nieuwe-tram- in-uithoorn-dus-ook-een- nieuwe-bus-route-laat-weten- wat-u-belangrijk-vindt/

Buurtmaaltijd - Op donderdag 25 mei heeft de Praktijkschool weer de laatste Buurtmaaltijd van het afgelopen schooljaar verzorgd. Vele buurtbewoners genoten van een heerlijk diner! Dank aan de school, haar docenten en leerlingen dat dit al vele jaren mogelijk is! Volgend schooljaar komt er zeker een vervolg. Wij houden u op de hoogte van nieuwe data.

Zwerfvuilronde - Op woensdag 14 juni hebben meerdere bewoners meegeholpen met onze maandelijkse zwerfvuilactie. Dank voor ieders inzet. In de maanden juli en augustus nemen wij vrij, maar in september gaan we weer aan de slag. U hoort nog wanneer we weer starten.

Speel mee week 28 augustus-1 september -  De Speel Mee organisatie strijkt voor het 3e jaar op rij neer op het grasveld tussen het winkelcentrum Legmeerplein en de Praktijkschool/KNA. In deze week, voordat de zomervakantie voor basisschoolkinderen is afgelopen, worden weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Het programma van de week staat ondertussen online, kijk op www.speelmeeuithoorn.nl

Lijkt het u leuk mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden via de website van Speel Mee of meldt u aan bij Buurtbeheer. Net als vorig jaar willen wij wat hand- en spandiensten verlenen aan deze leuke activiteit, maar daarbij kunnen wij wat extra handjes gebruiken. Laat van u horen!

Nieuws van Eigen Haard - Recent hebben wijkbeheerders van Eigen Haard een schouw in de Z-buurt gelopen. Zij waren redelijk tevreden over de staat van de buitenruimte. Bewoners waar de tuinen niet op orde waren, zijn daarop aangesproken. Aan de gemeente is doorgegeven dat er op verschillende plekken, waaronder langs het wandelpad tussen Zonnedauw en de sloot, gesnoeid moet worden.

Tijdelijke vestiging ALDI op het Legmeerplein - Meerdere bewoners rond het Legmeerplein hebben van de gemeente bericht gekregen dat de Aldi tijdelijk weer op het Legmeerplein gevestigd zal worden, tussen de Praktijkschool en het winkelcentrum. Deze tijdelijke vestiging is nodig om op de huidige locatie van de Aldi in het Kootpark een nieuwe winkel te bouwen met appartementen.

Nieuwe voorzitter gezocht - Na 17 jaar actief geweest te zijn voor Buurtbeheer De Legmeer, waarvan ruim 10 jaar als voorzitter stopt Marga Moeijes per 1 januari 2024 met het voorzitterschap. Heeft u belangstelling om het bestuur van Buurtbeheer De Legmeer te komen versterken, laat het weten. Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren als vrijwilliger laat het ook weten.

Spreekuur gaat de hele zomer door - Heeft u een vraag of gewoon zin in een kopje koffie, u bent van harte welkom op woensdagochtend van 11.00-12.00 uur, Legmeerplein 26.

 Bron: ingezonden bericht; bewerkt voor Rick FM door Marga Kouw