Rick FM Twitter feed
Deze week twee hele speciale Nederpop Tips op Rick FM. rickfm.nl Unieke samenwerkingen en nummers;… twitter.com/i/web/status/1…
Nieuw verzoekplatenprogramma voor jong en oud, “Van juni-oor tot seni-oor” start vrijdag 27 maart op Rick FM, wekel… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 29 maart van 10.00 tot 11.00 uur op Rick FM de zevende uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 22 maart van 10.00 tot 11.00 uur op Rick FM de zesde uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar s… twitter.com/i/web/status/1…
Burgemeester Pieter Heiliegers van @Gem_Uithoorn was op Rick FM te horen in een telefonisch interview. Hij gaf een… twitter.com/i/web/status/1…
Weten wat het laatste nieuws is rond het Coronavirus in Uithoorn ga dan naar rickfm.nl. We vullen doo… twitter.com/i/web/status/1…
Heb jij jouw favoriete nummer al ingestuurd voor de Uithoornse en Kwakelse Top 200 van Rick FM? Meer info op onze… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 15 maart van 10.00 tot 11.00 uur op Rick FM de vijfde uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar… twitter.com/i/web/status/1…
Deze week is de Rick FM Nederpop Tip “Fluiten” van Bob Fosko. Een eerbetoon aan #bobfosko, #raggendemanne.… twitter.com/i/web/status/1…
Het gezellige nummer “Uithoorn aan de Amstel” van het Meezingkoor Uithoorn, geschreven door Louise Prins is deze w… twitter.com/i/web/status/1…
Zondag 1 maart van 10.00 tot 11.00 uur op Rick FM de derde uitzending van Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar sa… twitter.com/i/web/status/1…
We zijn weer los! De Amstelland top 30
En dit is de top 4 van deze week! Tot volgende week. #top30#amstellland#joulijst#uithoorn#dekwakel
De top 3 van deze week. Met een nieuwe nummer 1! Tot volgende week! #amstellandtop30#joulijst#uithoorn#dekwakel#ri… twitter.com/i/web/status/1…
Nu nog nummer 18, straks een nieuwe nummer 1!!!! #amstellandtop30#rickfm#joulijst#uithoorn#dekwakel#lokaal
#Sport&CO van 11 tot 13 uur. We starten met Sabriena stam Stam over de belevenissen van #TeunStam in de… twitter.com/i/web/status/1…
We zitten in het midden! Van de Amstelland top 30.
Zondag 19 januari in Sport & Co Teun Stam in de Dakar Rally en de mannen van de Golfvereniging Uithoorn.
Wie staat er deze week op 1 in de Amstelland top 30? Je hoort het straks rond de klok van 21.00 uur. #amstelland #rickfm #joueigenlijst

Gemeenteraadsvergadering Aalsmeer over steunmaatregelen ivm corona

Op dinsdag 31 maart vergadert de gemeenteraad in minimale bezetting over steunmaatregelen van een bedrag van 3,8 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen te verzachten.

 

 

 

 

 

 

Steunmaatregelen coronacrisis
De gemeente wil in aanvulling op de rijksmaatregelen een lokaal pakket van steunmaatregelen treffen. De gemeenteraad bespreekt de volgende voorgestelde maatregelen:

Ondernemers hoeven in 2020 geen onroerende zaakbelasting te betalen over niet-woningen als gebruiker van het pand. Hiermee ontvangen onder andere de ondernemers in de sierteeltsector, die veelal huurders van grote bedrijfslocaties zijn, lastenverlichting. Ook sportinstellingen en musea zijn hier bij gebaat. De gemeente ontvangt door deze maatregel 1,8 miljoen euro minder aan belastinginkomsten.
De gemeente komt maatschappelijke, culturele en sportinstellingen en verenigingen tegemoet door het 6 maanden opschorten van het innen van huur, het niet terugvorderen van subsidies in 2020, de mogelijkheid om instellingen te voorzien in liquiditeit en coulance bij de eindafrekening voor zorgaanbieders die de komende drie maanden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Het beschikbaar stellen van 2 miljoen euro door de gemeenteraad voor de oprichting van een Noodfonds. Hiermee kan het college in geval van acute, individuele noodsituaties toepassing geven aan de hardheidsclausule in die gevallen waar de bestaande regelingen als bijzondere bijstand niet in voorzien. De maatregelen onder 2. en de bijzondere en onvoorziene kosten voor de bestrijding van de coronacrisis zullen ook uit het bedrag van 2 miljoen euro gedekt worden.
Gemeenteraad vergadert in minimale bezetting
De gemeenteraad volgt het advies van het ministerie van BZK om alleen nog bij elkaar te komen om besluiten te nemen die betrekking hebben op de huidige situatie. Tegelijkertijd vindt de raad het van belang dat het democratische proces doorgang vindt en de politieke opvattingen zichtbaar blijven. Om een raadsvergadering te houden moet meer dan de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Maar om de gezondheidsrisico’s voor iedereen zoveel mogelijk te beperken, vergadert de raad met één vertegenwoordiger per fractie. Dat kan door eerst een vergadering uit te roepen voor maandag 30 maart om 17.00 uur, waar geen raadsleden aanwezig zijn. De voorzitter kan de vergadering dan niet openen en bepaalt een nieuwe vergaderdatum: dinsdag 31 maart om 17.00 uur. Voor die tweede bijeenkomst geldt het meerderheidscriterium van de aanwezige raadsleden niet meer.

Bent u geïnteresseerd?
Op advies van de Veiligheidsregio is de publieke tribune gesloten voor toehoorders en pers. U kunt de vergadering van 31 maart om 17.00 uur volgen via de livestream op het internet.