Gemeente Uithoorn wil gevelisolatie tegen Schiphol-overlast  

 

UITHOORN - Veel Uithoornaars en Kwakelaars ervaren dagelijks grote overlast van startende en landende vliegtuigen op Schiphol. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) werkt aan de ‘Regeling gevelisolatie Schiphol 2023’. Gevelisolatie helpt de geluidsoverlast enigszins te beperken, vooral in niet-geïsoleerde huizen. Wat betekent deze regeling voor onze gemeente?

De gemeente is blij dat de minister werkt aan een verbetering van de leefomgevingskwaliteit van omwonenden. Tegelijk blijft de gemeente erbij dat minder vluchten op Schiphol de enige maatregel is die de leefomgevingskwaliteit écht verbetert. Het isoleren van woningen kan wel verlichting geven, maar -zo benadrukt de gemeente- isolatie alleen is niet voldoende. Het verbetert de situatie binnen alleen als de ramen en deuren gesloten blijven.

Uit de plannen blijkt overigens dat Uithoorn en De Kwakel niet zijn meegenomen in de Regeling gevelisolatie Schiphol 2023. Hierover is de gemeente enorm verbaasd. Verschillende onderzoeken laten zien dat de situatie in delen van de gemeente zo ernstig is, dat de isolatieregeling gerechtvaardigd is. Daarom maakt gemeente Uithoorn zich er hard voor dat de regeling ook aan een deel van haar inwoners wordt geboden. Als officiële reactie op de isolatieregeling legt de gemeente uit waarom ze vindt dat Uithoorn en De Kwakel wel in aanmerking moeten komen voor deze gevelisolatie. De argumenten in deze zogenaamde zienswijze worden onderbouwd met resultaten uit verschillende onderzoeken en documenten. Daarnaast stelt de gemeente een aantal aanvullende vragen over de regeling. De minister is verplicht om deze zienswijze in behandeling te nemen.

De volledige tekst van de zienswijze van de gemeente vindt u op de website: Overheid.nl | Consultatie Regeling gevelisolatie Schiphol 2023, reactie (internetconsultatie.nl).

 Bron: Perskamer Duo+

Bewerkt door: Marga Kouw