Collecteresultaat Diabetes Fonds afd. Uithoorn, de Kwakel en Amstelhoek

UITHOORN - In de eerste week van november vond de landelijke collecte voor het Diabetes Fonds plaats. De opbrengst van de collectebussen in Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek was € 5.660.

Daarnaast wist de lokale afdeling ook op andere wijze financiële steun te verkrijgen: statiegeldbonnen acties en ook dit jaar weer een dertigtal regionale bedrijven die hen met meer dan € 1200,- hebben ondersteund!  

Het totale resultaat van de diverse acties bedraagt € 8011,- en dat kan mede aangewend worden om wetenschappelijke onderzoeken in de strijd tegen alle vormen van diabetes voort te kunnen zetten. 

Collecteren blijft helaas bittere noodzaak: met 1,2 miljoen patiënten nog steeds volksziekte nummer één.  

Ze bedanken iedereen die hen hebben geholpen dit resultaat te realiseren! 

 

 Bron: Ingezonden bericht - bewerkt voor Rick FM door Jan Tilburgs