Bijpraatsessies over wat er speelt onder jongeren

Foto: RickFM/Ron Koppenol

De wethouders Hoekstra en De Robles zijn bijgepraat over belangrijke onderwerpen waar kinderen en jongeren in Uithoorn mee te maken krijgen. Ook burgemeester Heiliegers en verschillende raadsleden waren hierbij betrokken.

Dat gebeurde in verschillende sessies op de Praktijkschool in Uithoorn. Het ging onder meer over inclusie, arbeidsmarkt, onderwijshuisvesting en het samenwerken tussen organisaties.

Tijdens deze hernieuwde kennismaking toonden de gemeenteraadsleden en het college zich erg betrokken en zo ontstonden inspirerende gesprekken tussen de organisatoren en de gemeente.

Alle deelnemers vonden het een heel waardevol werkbezoek. De notulen zijn overhandigd aan de burgemeester met de wens om de komende tijd verder te praten. 

 

Door redacteur Marco Koeleman